Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5906 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
"Audit realizace projektů 4.,5.a 8. výzvy oblasti intervence 3.2. integrovaného operačního programu"   
Cílem zakázky je prověření realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy v rámci aktivity 3.2a, v rámci které je podpora zaměřena na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, a to z pohledu dodržení stanovených pravidel jednotlivými příjemci. Předmětem zakázky je kontrola souladu realizace projektů s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Příručkou pro žadatele a příjemce platné pro jednotlivé výzvy, se zákonnými předpisy o veřejných zakázkách a kontrola vysoutěžených cen z pohledu cen v místě a čase obvyklých. Součástí auditu je dále kontrola postupů poskytovatele dotace dle platného Operačního manuálu zprostředkujícího subjektu globálního grantu Ministerstva zdravotnictví.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
"Audit realizace projektů 4.,5.a 8. výzvy oblasti intervence 3.2. integrovaného operačního programu"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Cílem zakázky je prověření realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy v rámci aktivity 3.2a, v rámci které je podpora zaměřena na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, a to z pohledu dodržení stanovených pravidel jednotlivými příjemci. Předmětem zakázky je kontrola souladu realizace projektů s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Příručkou pro žadatele a příjemce platné pro jednotlivé výzvy, se zákonnými předpisy o veřejných zakázkách a kontrola vysoutěžených cen z pohledu cen v místě a čase obvyklých. Součástí auditu je dále kontrola postupů poskytovatele dotace dle platného Operačního manuálu zprostředkujícího subjektu globálního grantu Ministerstva zdravotnictví.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Brand Promotion CZ, s.r.o.
"Brand Promotion - dodávka produktových katalogů"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Grafický návrh propagačních materiálů na zahraniční veletrhy v roce 2016 a 2017 - DÍLČÍ ČÁST A Tisk propagačních materiálů pro veletrhy v roce 2016 a 2017 - DÍLČÍ ČÁST B
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Brand Promotion CZ, s.r.o.
"Brand Promotion - realizace stánku"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem výběrového řízení je zakázka s dílčím plněním: - Realizace výstavního stánku na veletrhu PSI Düsseldorf v roce 2016 a 2017 a doprava na místo konání obou akcí a zpět - DÍLČÍ ČÁST A - Grafický návrh 8 stánků pro zahraniční veletrhy v roce 2016 a 2017 pro PTE Milano, REMA Days Waršava, SMMEX London, PREMIUM Sourcing Paris (tj. osm různých grafických návrhů) - DÍLČÍ ČÁST B
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
"CEITEC - Audit II."   
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb. Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externího auditu projektu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OP VaVpI“) „CEITEC – Středoevropský technologický institut“, reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068 řešeného na VFU Brno
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
"CEITEC - Audit"   
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb. Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externího auditu projektu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OP VaVpI“) „CEITEC – Středoevropský technologický institut“, reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068 řešeného na VFU Brno (dále též „projekt“) a vydání „Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely“ dle mezinárodního standardu ISAE 3000 pro projekt výše uvedený.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
"DCR-VZ/2012/N/01 Zajištění kampaní a propagačních tiskovin pro Východní Moravu"   
Zajištění produktové kampaně - kompletní realizace komunikační kampaně včetně komunikačního mixu na období březen 2013 - únor 2014 a zpracování propagačních tiskovin na podporu domácího cestovního ruchu na Východní Moravě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
"DCR-VZ/2013/N/01 Zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů a návrh a zajištění marketingové kampaně pro Východní Moravu v roce 2014."   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmět plnění části A veřejné zakázky je kompletní zajištění tvorby a tisku propagačních tiskovin včetně všech prací s tímto spojených. Předmětem plnění části B veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v období březen 2014 - listopad 2014, jejímž cílem je představit Východní Moravu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Jihočeský kraj
"Digitalizace dokumentů kulturního dědictví"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní služba digitalizace papírových (listinných) dokumentů v místě specializovaného pracoviště Dodavatele. Předmětem plnění je dále zajištění souladu, správnosti a úplnosti procesu digitalizace s metodikami a doporučeními zpracovanými Národní knihovnou České republiky (NK ČR) v rámci projektu NDK. Digitalizovány budou historické dokumenty (zejména periodika) z fondů paměťových institucí Jihočeského kraje, se kterými je nutné v rámci celého procesu digitalizace zacházet se zvýšenou opatrností.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Jihočeský kraj
"Digitalizace dokumentů kulturního dědictví"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní služba digitalizace papírových (listinných) dokumentů v místě specializovaného pracoviště Dodavatele. Předmětem plnění je dále zajištění souladu, správnosti a úplnosti procesu digitalizace s metodikami a doporučeními zpracovanými Národní knihovnou České republiky (NK ČR) v rámci projektu NDK. Digitalizovány budou historické dokumenty (zejména periodika) z fondů paměťových institucí Jihočeského kraje, se kterými je nutné v rámci celého procesu digitalizace zacházet se zvýšenou opatrností.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Městská část Praha 8
"Distribuce měsíčníku MČ Praha 8 "Osmička"".   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) "Distribuce měsíčníku MČ Praha 8 "Osmička"".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
"Dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Distribuce a tisk Bulletinu ZP MV ČR 2016" a které jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné služby (zpracování nové tiskové matrice), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Distribuce a tisk Bulletinu ZP MV ČR 2016", jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
"Dodavatel tiskových služeb"   
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžného poskytování tiskařských služeb a dodávek pro potřeby probíhajících projektů OP VK, kmenové činnosti NÚV, oborových skupin, projektů CEFIF a EUROPASS. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
"DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele 2"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
"DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem. V rámci uvedených objektů bude Dodavatel poskytovat služby fyzické ostrahy a recepční služby dle konkrétních požadavků Zadavatele
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie