Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 5721 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Český metrologický institut
Rámcová smlouva na operativní leasing vozidel - 2   
Stručný popis: Předmětem VZ je uzavření 2 leté Rámcové smlouvy a následných Doplňkových smluv na poskytování služeb Operativního leasingu vozidel s jedním dodavatelem
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Finančné služby
Moravskoslezský kraj
3. čtvrtletí 2018 - Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb, a to zajištění komplexních právních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství v oblasti veřejného investování. Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení za účelem uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na plnění předmětu veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká repubika - Úřad práce České republiky, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu
Úřad práce ČR - Praha - Zajištění nepřetržitého provozu telefonního spojovatelského pracoviště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování služeb spočívajících v zajištění provozu telefonního spojovatelského pracoviště na kontaktním pracovišti zadavatele Úřad práce ČR, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu, Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Žerotínova 38, 130 00 Praha 3 – Žižkov, jedná se o pracovní místa vhodná pro osoby se zdravotním postižením.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Služby cez telefón
Česká republika – Ministerstvo obrany
Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zejména poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz v rámci VZ na právní služby v maximálním rozsahu cca. 6980 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace VZ na dodávky a budou mít přímou vazbu na komplexní provedení VZ na dodávku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Recepční služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování recepčních služeb, a to nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vždy jedním pracovníkem. Recepční služba poskytovaná v nočních hodinách bude spojena s pravidelnými kontrolními obchůzkami objektu prováděnými dle objektové směrnice.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace v DNS – 2018/0121   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Filozofickou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání letáků a plakátů pro Pedagogickou fakultu UJEP projekt Viva la musica UJEP z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice a Orlickoústecká nemocnice na základě uzavřených smluv na jednotlivé části veřejné zakázky na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání propagačních předmětů v DNS – 2018/0122   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání propagačních předmětů pro Fakultu zdravotnických studií UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava
Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání tištěných materiálů, včetně grafického zpracování položky č. 2 a č. 7, pro účely programu Erasmus.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká školní inspekce
Tisk Výroční zprávy 2017/18   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2017/18.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Pardubický kraj
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace auditů kvality v příspěvkových organizacích Pardubického kraje zapojených do procesu transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie