Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5721 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění a dodávka tiskových služeb   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 a § 89 ZVZ na poskytování tiskových služeb podle konkrétních potřeb zadavatele. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let mezi zadavatelem a nejvýše 10 uchazeči, kteří podají nabídku a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 10. místě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018   
Stručný popis: Zabezpečení služeb v oblasti poskytování fyzické ochrany, dohledu nad bezpečnostními systémy (centralizovaná ochrana) a recepční činnost v objektech MV ČR pro roky 2015 - 2018 až do vyčerpání finančního limitu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro roky 2013-2014   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy se čtyřmi uchazeči na pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro jednotlivé veřejné zadavatele Ministerstva vnitra ČR na roky 2013 a 2014.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Česká republika-Ministerstvo práce a sociálních věcí
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO TECHNICKÉ A LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STANDARDNÍCH AKCÍ - WORKSHOPY K PROJEKTU KRAJSKÁ RODINNÁ POLITIKA   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní technické zajištění čtrnácti (14) workshopů k projektu Krajská rodinná politika s řádným plněním všech dalších služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zajištění správy nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno – II.   
Stručný popis: CPV: 79993100-2 Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb pro zabezpečení správy budovy Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese Terezy Novákové 62a, Brno vč. okolního prostředí budovy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČE
Audit účetní závěrky, výroční zprávy a sestavení daňového přiznání k DPPO státní příspěvkové organizace ŘSD ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění auditu ročních účetních závěrek, auditu výročních zpráv, sestavení daňového přiznání k DPPO a související poradenství
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD-ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na dodavatele tisku propagačních materiálů   
Stručný popis: Předmětem jsou tisky propagačních materiálů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na "Zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí Ministerstva vnitra ČR"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí Ministerstva vnitra ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody pro dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB MZE S.P.O.
Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajištění realizace výstav, které jsou zaměřeny na propagaci sladkovodních ryb a prezentaci sladkovodní akvakultury pro širokou veřejnost, a to včetně zajištění doprovodného programu. Více informací viz Výzva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody pro dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. 1. část veřejné zakázky: NOVUMM 2. část veřejné zakázky: NOVUMM KET. Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace. V každé části veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s max. 8 (slovy: osmi) účastníky na zajištění realizace expozic pro zadavatele na zahraničních výstavách a veletrzích uvedených na Seznamu akcí NOVUMM a NOVUMM KET (příloha č. 4 zadávací dokumentace), na jejímž základě se bude pro každou zahraniční prezentaci vybírat nejvhodnější dodavatel v rámci minitendrů na e-tržišti NEN. Bližší specifikace v rámci ZD.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Výzkumná a evaluační šetření pro klíčovou aktivitu „Kabinet“ projektu SYPO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výzkumných šetření a průběžné evaluace klíčové aktivity Kabinet Individuálního projektu systémového (IPs) s názvem Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie