Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Rokycany
Správa městského hřbitova v Rokycanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění provozu městského hřbitova, včetně souvisejících administrativních činností.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Český Těšín
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města Český Těšín   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy, provozu, údržby hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města Český Těšín.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Šumperk
ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA   
Stručný popis: Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace) b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby. Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Šumperk
ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA   
Stručný popis: Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby. Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Valašské Meziříčí
Správa a provozování pohřebišť města Valašského Meziříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provozování a správa veřejných pohřebišť města Valašského Meziříčí, a to ústředního pohřebiště na ulici Masarykova a pohřebiště v městské části Krhová. V rámci veřejné zakázky budou prováděny zejména tyto činnosti: příprava a uzavírání smluv o nájmu hrobových míst, včetně výběru nájemného, letní a zimní údržba komunikací, údržba zeleně, likvidace odpadu apod.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
"Sociální pohřby"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění slušného pohřbení ve všech případech na základě rámcové příkazní dohody , kdy vznikne obci povinnost v souladu ze zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017, Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a to co nejdříve , tj. bez zbytečného odkladu. Předpokládaný objem sociálních pohřbů je 80 pohřbů ročně. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace –soupisu prací a dále v příloze č. 4 – příkazní rámcové dohodě, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Žďár nad Sázavou
Správa, provozování a údržba veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností a prací souhrnně označovaných jako správa veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou. Jedná se o činnosti spočívající v provozování veřejných pohřebišť podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Regenerace zeleně na veřejných pohřebištích v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na rozvoj, obnova a údržba zeleně na hřbitovech města Brna. Zhotovitel bude provádět výsadbu a rozvoj zeleně a dále pak po dobu 10 let ošetřovat jednotlivé dřeviny.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Regenerace zeleně na veřejných pohřebištích v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na rozvoj, obnova a údržba zeleně na hřbitovech města Brna. Zhotovitel bude provádět výsadbu a rozvoj zeleně a dále pak po dobu 10 let ošetřovat jednotlivé dřeviny.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Obec - Hrubá Vrbka
Hřbitovní zeď - Hrubá Vrbka   
Stručný popis: Oprava hřbitovní zdi
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Statutární město Prostějov
Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní správy, provozu a údržby všech hřbitovů města Prostějova v letech 2017 -2024v souladu se zákonem č. 256/2011 Sb. o pohřebnictví.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Statutární město Prostějov
Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017–2024   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Třinec
"Správa pohřebišť 2016-2017“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je správa veřejných pohřebišť města Třince.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Třinec
„Údržba pohřebišť 2016-2017“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je údržba zeleně na veřejných pohřebištích města Třince.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Český Těšín
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín, a to v rozsahu specifikovaném v technické specifikaci a smlouvě, která bude přílohou zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie