Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
"Sociální pohřby"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění slušného pohřbení ve všech případech na základě rámcové příkazní dohody , kdy vznikne obci povinnost v souladu ze zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017, Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a to co nejdříve , tj. bez zbytečného odkladu. Předpokládaný objem sociálních pohřbů je 80 pohřbů ročně. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace –soupisu prací a dále v příloze č. 4 – příkazní rámcové dohodě, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Třinec
"Správa pohřebišť 2016-2017“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je správa veřejných pohřebišť města Třince.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Obec - Hrubá Vrbka
Hřbitovní zeď - Hrubá Vrbka   
Stručný popis: Oprava hřbitovní zdi
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Česká republika – Ministerstvo obrany
Nákup věnců a smutečních kytic   
Nákup věnců a smutečních kytic
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Hradec Králové
Pohřbívání občanů zajišťované za město Hradec Králové   
Pohřbívání občanů zajišťované za město Hradec Králové
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Třinec
Provozování veřejných pohřebišť města Třince   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh : Předmětem zakázky je správa veřejných pohřebišť města Třince včetně údržby zeleně na pohřebištích města Třince. Jedná se o zajištění činností a prací označovaných jako správa, spočívajících v provozování veřejných pohřebišť podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) a platného Řádu veřejného pohřebiště, který schválila Rada města Třinec podle ustanovení § 19 zákona o pohřebnictví a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Třinec
Provozování veřejných pohřebišť města Třince   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem zakázky je zajištění činností spočívajících v provozování veřejných pohřebišť včetně údržby zeleně podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) a platného Řádu veřejného pohřebiště, který schválila Rada města Třinec podle ustanovení § 19 zákona o pohřebnictví a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Regenerace zeleně na veřejných pohřebištích v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na rozvoj, obnova a údržba zeleně na hřbitovech města Brna. Zhotovitel bude provádět výsadbu a rozvoj zeleně a dále pak po dobu 10 let ošetřovat jednotlivé dřeviny.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Regenerace zeleně na veřejných pohřebištích v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na rozvoj, obnova a údržba zeleně na hřbitovech města Brna. Zhotovitel bude provádět výsadbu a rozvoj zeleně a dále pak po dobu 10 let ošetřovat jednotlivé dřeviny.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Valašské Meziříčí
Správa a provozování pohřebišť města Valašského Meziříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provozování a správa veřejných pohřebišť města Valašského Meziříčí, a to ústředního pohřebiště na ulici Masarykova a pohřebiště v městské části Krhová. V rámci veřejné zakázky budou prováděny zejména tyto činnosti: příprava a uzavírání smluv o nájmu hrobových míst, včetně výběru nájemného, letní a zimní údržba komunikací, údržba zeleně, likvidace odpadu apod.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Statutární město Prostějov
Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní správy, provozu a údržby všech hřbitovů města Prostějova v letech 2017 -2024v souladu se zákonem č. 256/2011 Sb. o pohřebnictví.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Statutární město Prostějov
Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017–2024   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Cheb
Správa hřbitova - Cheb   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Cheb
Správa hřbitova - Cheb   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je provoz a správa veřejného pohřebiště města Cheb na ulici Karlovarská a na pozemkové parcele 199/3 o výměře 94 111 m2 v k.ú.: 651028 - Hradiště u Chebu. Pro účely správy chebského hřbitova, smutečních obřadů a vypravování pohřbů bude užívat budoucí správce budovu kaple na základě pachtovní smlouvy nemovitého majetku. Více informací je uvedeno v ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Město Cheb
Správa hřbitova - Cheb   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je provoz a správa veřejného pohřebiště města Cheb na ulici Karlovarská a na pozemkové parcele 199/3 o výměře 94 111 m2 v k.ú.: 651028 - Hradiště u Chebu. Pro účely správy chebského hřbitova, smutečních obřadů a vypravování pohřbů bude užívat budoucí správce budovu kaple na základě pachtovní smlouvy nemovitého majetku. Více informací je uvedeno v ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie