Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1178 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pojištění vozidel v resortu MPSV   
Stručný popis: CPV: Pojištění motorových vozidel | 66514110-0 Pojištění odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla | 66516100-1 Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Černošice
Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací na období od 1.1.2019 do 31.12.2020. Jedná se zejména o: - živelní pojištění majetku - pojištění odcizení a vandalismu - pojištění přepravy cenností - pojištění elektroniky - pojištění skel
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Říčany
Pojištění majetku a odpovědnosti města Říčany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je pojištění majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro město Říčany, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v přílohách této zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
statutární město Plzeň
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel na období od 1.1.2019 do 31.12.2021 pro vozidla členů sdružení zadavatelů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká televize
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel pro roky 2019-2023
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem veřejné zakázky je výběr poskytovatele na služby pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ÚJV Řež, a. s.
Pojištění majetku skupiny ÚJV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem, spočívající v pojištění majetku společnosti ÚJV Řež, a. s. a jeho dceřiných společností.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Svitavy
Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Svitavy, pojištění odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel města Svitavy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pojištění vozidel v resoru MZe   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova
ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zdravotní pojištění zahraničních studentů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. a) náklady na komplexní zdravotní péči a související asistenční služby na území České republiky a Schengenského prostoru, b) náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnému na území České republiky Schengenského prostoru a související asistenční služby.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ČEPRO, a.s.
Pojištění pohledávek   
Stručný popis: Předmětem pojistných smluv je pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
statutární město Liberec
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Statutárního města Liberce   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Pojištění motorových vozidel   
Stručný popis: Zadavatel požaduje zajištění pojistné ochrany motorových vozidel zadavatele v rozsahu: 1. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 2. Havarijní pojištění 3. Pojištění čelního skla 4. Asistence v základním rozsahu
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Český metrologický institut
Pojištění majetku ČMI_2018-2022   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření smlouvy na pojištění majetku - živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění profesní odpovědnosti pro ČMI. Cílem smlouvy je stanovení podmínek pojištění pro předpokládaný rozsah majetku a odpovědnosti za škodu. Informace o předpokládaném rozsahu pojišťovaného majetku jsou obsahem přílohy č. 2 - Stanovení nabídkové ceny. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena pojistná smlouva s jedním uchazečem (pojišťovací společností nikoliv makléřem), a to na období 4 let (1. 10. 2018 – 30. 9. 2022).
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Valašské Meziříčí
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Valašské Meziříčí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Valašské Meziříčí, jeho příspěvkových organizací, jednotek dobrovolných hasičů a společností vlastněných městem Valašské Meziříčí uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie