Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1221 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČEPRO, a.s.
Pojištění pohledávek   
Stručný popis: Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení 2019-2021, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je povinné ručení a havarijní pojištění vozidel dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy v části č. 1 a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení po území České republiky a u vybraných zařízení i mimo území České republiky v části č. 2, vždy v období od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2021, a to za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká televize
Pojištění vozidel 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou z provozu vozidel zadavatele včetně doplňkového pojištění a havarijního pojištění
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Lesy České republiky, s.p
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Jablonec nad Nisou
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu statutárního města Jablonec nad Nisou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU, VOZIDEL A LESŮ   
Stručný popis: Předmětem výběrového řízení je uzavření smluv se třemi vybranými dodavateli pro každou z vymezených částí Veřejné zakázky. Pojistné smlouvy budou uzavřeny prostřednictvím osoby, určené zadavatelem. Veřejná zakázka má tři části. Podrobně viz ZD.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností spojených s řlp v období od 1.10.2019 do 30.9.2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU, VOZIDEL A LESŮ   
Stručný popis: Předmětem výběrového řízení je uzavření smluv se třemi vybranými dodavateli pro každou z vymezených částí Veřejné zakázky. Pojistné smlouvy budou uzavřeny prostřednictvím osoby, určené zadavatelem. Veřejná zakázka má tři části. Podrobně viz ZD.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Služby samostatného zprostředkovatele   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb samostatného zprostředkovatele pro zadavatele ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinného od 1. 12. 2018. Předmětem činnosti samostatného zprostředkovatele budou komplexní služby pro zadavatele, které zahrnují zejména následující činnosti: 1) Analýza veškerých rizik, návrh pojistných programů 2) Poradenská činnost při výběru pojistitele 3) Správa pojistných smluv, asistence při likvidaci pojistných událostí 4) Ostatní Předmětem této veřejné zakázky je taktéž správa pojistných smluv pro zadavatele. Dlouhodobým cílem zadavatele je, aby samostatný zprostředkovatel převzal správu všech jím uzavřených pojistných smluv. Rozsah pojištění, které zadavatel uzavře, je přitom závislý výlučně na rozhodnutí zadavatele. Předmět je blíže specifikován v čl. 4 Zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Hlavní město Praha
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pověřujících zadavatelů. Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ a byla rozdělena na dvě části: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP, 2. část – Pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s provozem motorového vozidla (povinné ručení) a havarijního pojištění vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP. Smlouvy na plnění z obou částí veřejné zakázky měly být uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců. Podrobnosti o předmětu VZ jsou uvedeny v čl. 2 zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Hradec Králové
Poskytování pojistných služeb v oblasti pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob, cenností a odpovědnosti za újmu pro Statutární město Hradec Králové   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr pojistitele a následné uzavření smlouvy na poskytování pojistných služeb nemovitého a movitého majetku, zásob, cenností a odpovědnosti za újmu pro Statutární město Hradec Králové
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Fakultní nemocnice Brno
Výběr pojišťovny pro pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Fakultní nemocnice Brno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou na pojištění nemovitého a movitého majetku, na pojištění obecné a profesní odpovědnosti za újmu a na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijního pojištění u vybraných vozidel zadavatele. Součástí pojistné smlouvy je zajištění služeb a servisu v oblasti správy, likvidace a poradenství při realizaci pojistné smlouvy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nemocnice Na Františku
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti Nemocnice Na Františku   
Stručný popis: Předmětem plnění je pojištění movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem. a) Pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele Předmětem pojištění je movitý a nemovitý majetek zadavatele. Požadované pojistné limity pro jednotlivé druhy majetku a jednotlivé druhy pojistných událostí, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou vymezeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Požadované podmínky pojištění nemovitého, movitého majetku). b) Pojištění obecné a profesní odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem Předmětem pojištění je odpovědnost za škodu způsobenou zadavatelem. Podmínky a rozsah pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Požadované podmínky pojištění obecné a profesní odpovědnosti za újmu)
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
LOM PRAHA s.p.
POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU – dodatek č. 4   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 4 k Pojistné smlouvě, kterým bude rozšířeno all-risk pojištění o strojní zařízení CNC soustružnické centrum Miyano, typ BNA-42DHY3 vč. příslušenství, výrobní číslo: DW1135, pořizovací cena 6 530 000 Kč s účinností od 28.2.2019 a odhlášení z položky M3 vrtulník Mi-24 (evidenční číslo: 0709), pojistná částka 1 000 000 Kč s účinností od 26.4.2019, a s tím spojená úprava částky pojistného.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pojištění vozidel v resoru MZe   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie