Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 234 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro roky 2013-2014   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy se čtyřmi uchazeči na pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro jednotlivé veřejné zadavatele Ministerstva vnitra ČR na roky 2013 a 2014.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Česká repubika - Úřad práce České republiky, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu
Úřad práce ČR - Praha - Zajištění nepřetržitého provozu telefonního spojovatelského pracoviště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování služeb spočívajících v zajištění provozu telefonního spojovatelského pracoviště na kontaktním pracovišti zadavatele Úřad práce ČR, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu, Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Žerotínova 38, 130 00 Praha 3 – Žižkov, jedná se o pracovní místa vhodná pro osoby se zdravotním postižením.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Služby cez telefón
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení   
Stručný popis: poskytování služeb překladů odborných i obecných textů
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení vedená ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a běžnou agendu OAMP   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace cizinců, překlady informativních materiálů pro cizince, zejména publikací, informačních letáků, příruček, formulářů, smluv, pokynů a metodických po-stupů, směrnic Evropské unie, materiálů Evropské migrační sítě, materiálů všeobecné povahy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro roky 2013-2014   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy se čtyřmi uchazeči na pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro jednotlivé veřejné zadavatele Ministerstva vnitra ČR na roky 2013 a 2014.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Probíhající plnění na základě této rámcové dohody s jedním účastníkem odpovídá požadavkům zadavatele na zajištění kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce, stejně tak na překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise v rámci oficiálního styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. při pracovním jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci, s národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem nebo při výročním setkání s orgány Evropské komise atp.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
ČR-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Překlady 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem je komplexní a průběžné zajištění překladatelských služeb pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o zajištění překladů z českého jazyka do anglického jazyka, německého, francouzského, ruského, ukrajinského a polského jazyka nebo naopak. Zadavatel je však oprávněn dle svých potřeb poptávat i překlady z/do jiných jazyků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
ČESKÁ TELEVIZE
Poskytování tiskových a reprografických služeb v ČT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených v České televizi. Součástí plnění je dále instalace a nakonfigurování celého systému, jeho zprovoznění, počáteční zkušební testování, předání uživatelské dokumentace. Podrobnější popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávacích podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Zajištění dodavatele překladatelských služeb pro potřeby interních projektů Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Překladatelské služby
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise (dále též „EK“) při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. pracovní jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci (dále též „NOK“), národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem, Výroční setkání s orgány Evropské komise apod.). Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz bude kladen na soulad odborné terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro roky 2013-2014   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy se čtyřmi uchazeči na pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro jednotlivé veřejné zadavatele Ministerstva vnitra ČR na roky 2013 a 2014.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
SÚKL VZ41/2017 - Poskytování služeb call centra pro systém e-preskripce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb telefonického kontaktního centra, zejména vyřizování příchozích a odchozích hovorů včetně zajištění interaktivní hlasové odezvy (IVR) s přesměrováním hovorů rozcestníkem na operátora, dále vyřizování e-mailových požadavků a zadávání požadavků do helpdesku zadavatele (dále jen „call centrum“). Call centrum bude sloužit pro agendu spojenou s elektronickou preskripcí léčivých přípravků a provozem Informačního systému eRecept. Služby call centra musí být zajištěny v režimu 24 x 7, tedy 24 hodin denně po sedm dní týdnu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Služby cez telefón
Jihomoravský kraj
Uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) překlady a tlumočení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise (dále též „EK“) při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. pracovní jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci (dále též „NOK“), národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem, Výroční setkání s orgány Evropské komise apod.). Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz bude kladen na soulad odborné terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Jihomoravský kraj
Uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) překlady a tlumočení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie