Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 479 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II (kategorie 1 - Evaluace)   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zavedení a následné užívání dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na služby související se zpracováním evaluací projektů a/nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu a souvisejícímu sběru dat. Dynamický nákupní systém bude rozdělen na tyto kategorie ve smyslu § 141 odst. 1 zákona: Kategorie 1 – Evaluace a Kategorie 2 – Sběr dat. Dodavatelé se mohou zařadit do jedné z kategorií nebo do obou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II (kategorie 2 - Sběr dat)   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zavedení a následné užívání dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na služby související se zpracováním evaluací projektů a/nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu a souvisejícímu sběru dat. Dynamický nákupní systém bude rozdělen na tyto kategorie ve smyslu § 141 odst. 1 zákona: Kategorie 1 – Evaluace a Kategorie 2 – Sběr dat. Dodavatelé se mohou zařadit do jedné z kategorií nebo do obou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin pro roky 2018 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Poradenská činnost v oblasti reklamy a to zejména: Konzultace v otázkách marketingu, podpory prodeje a agenturní činnosti v reklamě. Konzultace v otázkách průzkumu trhu a veřejného mínění. • Vypracování souhrnné reklamní koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda- Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 1 roku od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Český rozhlas
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 a § 89 ZVZ s poskytovatelem analýz toho, nakolik ČRo plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené v § 2 zákona 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen analýz).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Implementace GDPR v rámci MPO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání komplexní analýzy zpracování osobních údajů v analogové a digitální podobě včetně elektronických dat, procesů a návrhu opatření pro zdárnou implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Statutární město Brno - Městská policie Brno
Outsourcing výkonu role manažera bezpečnosti informací a výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Outsourcing výkonu role manažera bezpečnosti informací a výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace   
Stručný popis: DNS 01 (2017/10) - Procesní evaluace implementace Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci Operačního programu Zaměstnanost (448 000,- Kč bez DPH) DNS 01 (2017/11) - Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Kompas - Predikce trhu práce“ - II (710 000,- Kč bez DPH)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace - Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání – kvalitativní šetření přínosů pro cílovou skupinu   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace - dílčí evaluační šetření, které má vyhodnotit přínosy zaměstnání osob se znevýhodněním na trhu práce v rámci sociálních podniků - konkrétně v integračních sociálních podnicích, které čerpají podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Účastníky tohoto šetření budou sociální podniky podpořené v OPZ z výzev na podporu sociálního podnikání č. 15 a č. 67 a z výzvy č. 26 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1: Specifikace předmětu plnění ve vzorové Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
ČESKÁ TELEVIZE
Zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti Public Relation zejména se zaměřením na komunikační podporu produktového portfolia České televize   
Stručný popis: Předmětem dílčí veřejné zakázky je mediální servis a služby P.R. zejména se zaměřením na komunikační podporu produktového portfolia České televize v rámci všech jejích vysílacích a komunikačních platforem, produktové diverzity a nedílných aspektů veřejné služby.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
ČESKÁ TELEVIZE
Zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti Public Relation zejména se zaměřením na informovanost široké veřejnosti i specifických, dílčích cílových skupin o činnostech, kompetencích a specificích   
Stručný popis: Předmětem dílčí veřejné zakázky je mediální servis a služby P.R. zejména se zaměřením na informovanost široké veřejnosti i specifických, dílčích cílových skupin o činnostech, kompetencích a specificích veřejnoprávního vysílatele s akcentem na edukativní přesah pořadů a dalších aktivit České televize (s využitím jak stávajícího produktového portfolia, tak archivu).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
ČESKÁ TELEVIZE
Zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti Public Relation zejména se zaměřením na aktivity České televize v rámci mediálních, charitativních spoluprací a spoluprací s významnými institucemi   
Stručný popis: Předmětem dílčí veřejné zakázky je mediální servis a služby P.R. zejména se zaměřením aktivity České televize v rámci mediálních, charitativních spoluprací a spoluprací s významnými institucemi.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Silicon Valley, New York, Singapur a Londýn pro potřeby interního projektu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest   
Stručný popis: Účelem této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona je uzavření rámcové smlouvy ve smyslu ustanovení § 131 a násl. zákona (dále také jako „Rámcová smlouva“) na poskytování služeb vymezených pro jednotlivé části veřejné zakázky. Jelikož jednotlivé služby v případě částí CzechAccelerator – kancelářské prostory a CzechAccelerator – akcelerační program spolu vzájemně souvisí, zadavatel požaduje, aby dodavatelé těchto služeb v rámci konkrétní destinace spolu vzájemně spolupracovali, pokud služby zajištění kancelářských prostor a akcelerační program nebudou poskytovány jedním dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie