Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vyncke s.r.o.
CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj  >  Poradenské služby pre vývoj
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i.
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) „Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj  >  Poradenské služby pre výskum
Univerzita Karlova, Rektorát
Rámcová smlouva na poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ při plánování a přípravě rozpočtu projektu, transformování vědecké myšlenky do projektového návrhu a kontrole struktury projektu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Technologická agentura ČR
Expertní podpora programu BETA2 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V souvislosti se schválením Programu BETA2 (viz Příloha č. 1), Usnesením Vlády ČR ze dne 30. března 2016 č. 278 (viz příloha č. 2) a přijatým prováděcím Předpisem v rámci programu BETA2 (příloha č. 3), bude také v letech 2018 a 2019 probíhat intenzivní činnost v oblasti tvorby a řízení nových projektů aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby státní správy v intencích pravidel, které Program BETA2 nastavil. Předpokládaná délka Programu BETA2 je 5 let a celkové výdaje byly schváleny ve výši 1 635 062 000 Kč. V rámci Programu BETA2 bude i nadále využíván způsob administrace projektů v informačním systému ISRB, aktivní tvorba projektů na straně poskytovatele (zadavatele), aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek a aplikace ustanovení o novém zadávacím řízení – inovačním partnerství. Toto je podrobněji zachyceno v tzv. Předpisu v rámci programu BETA2 (viz příloha č. 3). Výše uvedené vyžaduje souvislou expertní podporu, která bude zaměřena na právně-metodické vedení a projektové řízení
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova, Rektorát
Rámcová smlouva na poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ při plánování a přípravě rozpočtu projektu, transformování vědecké myšlenky do projektového návrhu a kontrole struktury projektu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova
Rámcová smlouva na poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ při plánování a přípravě rozpočtu projektu, transformování vědecké myšlenky do projektového návrhu a kontrole struktury projektu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze
Immunomodulative and brain plasticity inducing effect of physiotherapy in multiple sclerosis IMMUNOPLAST   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Navrhovaný projekt se věnuje problematice neurorehabilitace u roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS) – onemocnění, které je velmi časté a postihuje lidi většinou v produktivním věku. Zatím není známá léčba, která by ho zastavila. Současná medicína pouze dokáže pomocí imunosupresivní a imunomodulační farmakoterapie snížit četnost relapsů a zpomalit progresi relaps remitentní RS. Vzhledem k chronicitě a rozmanitosti projevů onemocnění je nutné, aby léčba byla zahájena včas, a probíhala pravidelně, dlouhodobě a komplexně, tj. velký důraz léčby je kladen na rehabilitaci.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a veškeré další související poradenské služby (dále také „dotační poradenství“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze
Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Příprava a kompletace projektové žádosti do Operačního programu Praha - pól růstu ČR, do výzvy č. 7 s názvem „Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe“, která podpoří aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a přípravu jejich zavedení do praxe. Univerzita Karlova připravuje do této výzvy projekt s názvem „Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy“ (zkráceně „Proof of Concept UK“) sestávající z devíti dílčích projektů na ověření výsledků výzkumu a vývoje a jejich přípravu ke komercializaci.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
"FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a veškeré další související poradenské služby (dále také „dotační poradenství“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
"FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a veškeré další související poradenské služby (dále také „dotační poradenství“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
"FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a veškeré další související poradenské služby (dále také „dotační poradenství“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze
Poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ při plánování a přípravě rozpočtu projektu, transformování vědecké myšlenky do projektového návrhu a kontrole struktury projektu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
FSV UK – Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze
Poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ při plánování a přípravě rozpočtu projektu, transformování vědecké myšlenky do projektového návrhu a kontrole struktury projektu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie