Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 40876 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SH Velhartice - kompletní obnova hospodářského stavení čp.3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stavby - hospodářského stavení čp. 3. Z provozního hlediska se jedná o klíčovou součást areálu NKP hradu Velhartice. Záměrem je obnova stavení do předpokládaného původního vzhledu objektu cca z počátku 20. století, vytvoření bezkolizní vnitřní dispozice pro moderní bydlení a pobyt splňující současné požadavky a normy a v neposlední řadě i zásadní prodloužení životnosti historických stavebních konstrukcí. Bližší informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při odbahnění Zámeckého rybníka státního zámku Červená Lhota. Jedná se především o odbahnění rybníka, realizaci lávky pro pěší, stavbu sedimentační hrázky, ve které bude umístěna kabeláž pro tepelné čerpadlo, stavbu propustku a výpustného zařízení. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Kašperské Hory
Obnova pramenišť a přeložka propojovacího potrubí Starý a Nový Ždánov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních a souvisejících prací, jejichž výsledkem bude obnova sběrných potrubí a jímacích objektů ve stávající trase a poloze, nacházejících se v lokalitě Starý a Nový Ždánov, a to na parcelách č. 53/1 a 55/2 v k.ú. Kavrlík, č. 124/1 v k.ú. Žlíbek a parcel č. 1020, 2262, 1049, 1019, 1033 a 1292/1 v k.ú. Kašperské Hory, a dále přeložka propojovacího potrubí nacházející se v lokalitě Nový Ždánov, a to na parcelách č. 115 a 68 v k.ú. Kavrlík, a dále p.p.č. 2193/1, 1025 a 1020 v k.ú. Kašperské Hory. Podrobnosti specifikace veřejné zakázky jsou uvedeny zejména v projektové dokumentaci pro provedení stavby „Obnova pramenišť Nový a Starý Ždánov“ zpracované společností VAK projekt s.r.o., IČ: 28159721 v IX/2014, jejíž součástí jsou též soupisy prací s výkazy výměr a technické podmínky a navazujícím stavebním povolení vdaném Městským úřadem Sušice, odborem životního prostředí, dne 29.7.2015 pod č.j. 2188/15/ZPR/Kal
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Třeboň
Parkoviště Táboritská, Třeboň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce na akci „Parkoviště Táboritská, Třeboň“. Předmětem této zakázky je výstavba parkoviště pro osobní automobily, chodníků, veřejného osvětlení a přemístění dvou hydrantů. Dodavatel si zajistí potřebná povolení k omezení provozu na silnici III/15512 a místních komunikacích po dobu výstavby včetně zpracování DIO. Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace s názvem „Parkoviště Táboritská, Třeboň“, zpracovaná projekční kanceláří P - atelier JH s.r.o., J. Hradec, č. zakázky J-07-17, a výkaz výměr
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Kašperské Hory
ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající nevyužívané tělocvičny na nové třídy ZŠ a MŠ: Budou vybudovány nové třídy MŠ tak, aby byla rozšířena její kapacita a zároveň budou vybudovány učebna výtvarné výchovy pro ZŠ a prostory družiny. Stávající stavba nebude plošně rozšiřována ani výškově zvedána. Dojde však k vložení jednoho patra do stávajícího objektu a k nutnému navýšení počtu oken i jejich velikosti. Podrobnosti specifikace veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy MŠ a ZŠ“ zpracované Ing. Jiřím Lejskem v lednu 2018, jejíž součástí jsou též soupisy prací s výkazy výměr a technické podmínky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve výměně venkovních okenních a dveřních otvorů v rámci obvodového pláště. Stávající dřevěná okna a výplně budou vyměněna za nové s termoizolačním prosklením. Nově jsou navrhovány okna a dveře v konstrukci jednoduchých dřevěných rámů z tzv. „europrofilů“. Dále je předmětem veřejné zakázky osazení měřičů CO2 ve všech učebnách školy. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Blatná
BLATNÁ Č.P. 30 - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu ubytovny na bytový dům. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: SO 01 - Spojovací krček a zateplení SO 02 - Bytový dům - stavební úpravy a zateplení Stavebními úpravami stávajícího sedmipodlažního objektu ubytovny vznikne ve 3. – 7. NP 6 bytových jednotek v každém podlaží, ve 2.NP vznikne bytová jednotka sociálního charakteru, komerční prostory a prostory služeb pro uživatele bytových jednotek. Součástí stavebních úprav bude výměna zdravoinstalace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Součástí stavebních úprav je výměna otvorových výplní a zateplení pláště a střechy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město České Budějovice
MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NÁDRAŽÍ V UL. NÁDRAŽNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava a modernizace stávajících zastávek MHD v místě přestupního terminálu (zastávky MHD, vlakové nádraží, autobusové nádraží) v ulici Nádražní, mezi Lannovou a Žižkovou třídou, včetně umístění stojanů pro kola. Stavba se člení na 1 stavební objekt: SO 101 Modernizace zastávek MHD. Cílem je zlepšení stávajícího stavu zastávek MHD celkové délky 110 m. Navržené stavební úpravy spočívají v odfrézování asfaltového krytu a části betonového podkladu vozovky v celk. tl. 0,31 m a položení nových silničních zastávkových panelů, v části položení nového cementobetonového krytu a v části nového asfaltového krytu. Dále předláždění chodníku vč. řešení bezbariérových úprav autobusových zastávek, umístění stojanů pro kola pod stávajícím přístřeškem (stávající lavičky budou odstraněny před zahájením stavby). Umístění, funkce ani význam komunikace se po realizaci nezmění.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Most ev.č. 446-052, Staré Město, Most ev.č. 446-047, Chrastice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících mostů ev.č. 446 052 Staré Město a ev.č. 446-047 Chrastice v souladu s projektovými dokumentacemi.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
UK KAM – KOLEJ HVĚZDA, REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obnova sociálních zařízení, tzn. odstranění stávajících konstrukcí a rozvodů, vyzdění nových příček, instalace nových rozvodů VZT, ZTI, Elektro – silno a slaboproud (EPS, EZS, Internet), výměna zařizovacích předmětů, výměna povrchů podlah, vestavěného nábytku a modernizace výtahu. Bližší specifikace je uvedena v bodě 6 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bratrušov
Chodník Bratrušov – II. etapa – Cyklostezka se smíšeným provozem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Chodník Bratrušov – II. etapa – Cyklostezka se smíšeným provozem“ je druhá etapa výstavby komunikací pro pěší a cyklisty, plynule navazující na plánovanou stavbu v koordinaci „Cyklostezka Bratrušov“. Propojení obou staveb - na samém počátku obce Bratrušov, v místě potoka – je realizováno nově navrhovanou lávkou pro pěší a cyklisty. Stavba zahrnuje taktéž stavební úpravy zastávek BUS, úpravy stávajícího přechodu pro chodce, modernizaci a dostavbu nového úseku VO (úpravy veřejného osvětlení jsou již povoleny územním rozhodnutím). Celková délka řešeného úseku komunikací je cca 1,15 km. Více viz Zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Povodí Ohře, státní podnik
Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem stavby je oprava a rekonstrukce břehového opevnění Stříbrnohorského potoka mezi ulicemi Stříbrnohorská a Luční v délce 73 m. Předmětný úsek potoka jepřibližně v polovině rozdělen rekonstruovaným silničním mostem na úseky pod a nad mostem.Technické řešení představuje rozebrání a znovuvybudování kamenného zdiva, realizaci kamenné rovnaniny v místech, kde se nalézají pouze zbytky původní zdi a realizaci přípravy pro osazení zábradlí, které bude realizováno po skončení stavby městem Šluknov. Součástí stavby je, jako vyvolané investice, podchycení na levém břehu stojícího příhradového stožáru nadzemního vedení NN do 1 kV kotvením do podloží. Součástí stavby je kácení dřevin do výčetní tloušťky 10 cm v počtu 9 ks a mýcení zapojených porostů dřevin (keřů) v celkové výměře do 20 m2. Akce je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 01 – Oprava koryta SO 02 – Rekonstrukce koryta SO 03 – Podchycení příhradového stožáru - oprava VON O, VON R
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Statutární město Olomouc
Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 – opakovaná zakázka   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ jsou stavební práce prováděné v roce 2018 stavby „Protipovodňová opatření - II.B etapa - související investice“ sestávající z těchto stavebních objektů: SO 09.2 Přeložky vodovodů s podobjekty (SO 09.2.1 Vodovodní řady) v ulicí Nábřeží, Blahoslavova a Praskova, dále přepojení vodovodních přípojek (podobjekt SO 09.2.2 – Vodovodní přípojky) a provizorní zásobování vodou (podobjekt SO 09.2.3 – Náhradní zásobování). Objekt SO 09.2 navazuje na SO 09.1 Přeložky vodovodů, která je součástí hlavní stavby Protipovodňová ochrana Olomouce (investor Povodí Moravy s.p.). SO 10.6 Přeložka plynovodu PE ul. Nábřeží I – přeložka stávající NTL plynovodu DN 100 – 273m a DN 160 – 12 m včetně domovních přípojek v ulici Nábřeží v úseku mezi mosty a v ulicích kpt. Nálepky a Praskova SO 16.6.2 Přeložky kabelů firmy MERIT.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice – Nová Seninka)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o stavební úpravy silnice II/446 v rozsahu od křižovatky se silnicí III/44649 na Stříbrnice po křižovatku s komunikací II/312 (Hanušovice – Králíky), cca v km 69,780 04 – 82,322, tj. délka úseku 12,541 96 km. Součástí je také intravilánový úsek (průtah Starým Městem). Provede se obnova živičného krytu v délce 10,1 km a rozšíření komunikace cca o 1,5 m (na kategorii S 6,5) v délce 2,4 km. Součástí stavby jsou úpravy autobusových zastávek, navazující komunikace pro pěší, rekonstrukce 3 mostních objektů, stavební úpravy opěrné zdi a nábřežní zdi, úpravy jednotlivých propustků, úprava a doplnění veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí. Součástí je také vodorovné a svislé dopravní značení, kácení zeleně a náhradní výsadba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Tělocvičná jednota Sokol Černošice
Rekonstrukce a modernizace Sokolovny TJ Sokol Černošice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci a modernizaci Sokolovny TJ Sokol Černošice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie