Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 123 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.1: FF UK - překlad do angličtiny z oboru fonetika   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména překlad do angličtiny z oboru fonetika
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Překlady 2018 - 2021 - kvartální vyúčtování (QIV)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní a průběžné zajištění překladatelských služeb pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se zejména o zajištění překladů z českého jazyka do anglického, německého, francouzského, ruského, ukrajinského a polského jazyka nebo naopak. Zadavatel je však oprávněn dle svých potřeb poptávat i překlady z/do jiných jazyků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně z 80 % objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně z 20 % objemu veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení   
Stručný popis: poskytování služeb překladů odborných i obecných textů
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení vedená ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a běžnou agendu OAMP   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace cizinců, překlady informativních materiálů pro cizince, zejména publikací, informačních letáků, příruček, formulářů, smluv, pokynů a metodických po-stupů, směrnic Evropské unie, materiálů Evropské migrační sítě, materiálů všeobecné povahy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Probíhající plnění na základě této rámcové dohody s jedním účastníkem odpovídá požadavkům zadavatele na zajištění kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce, stejně tak na překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise v rámci oficiálního styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. při pracovním jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci, s národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem nebo při výročním setkání s orgány Evropské komise atp.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
ČR-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Překlady 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem je komplexní a průběžné zajištění překladatelských služeb pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o zajištění překladů z českého jazyka do anglického jazyka, německého, francouzského, ruského, ukrajinského a polského jazyka nebo naopak. Zadavatel je však oprávněn dle svých potřeb poptávat i překlady z/do jiných jazyků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Zajištění dodavatele překladatelských služeb pro potřeby interních projektů Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Překladatelské služby
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise (dále též „EK“) při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. pracovní jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci (dále též „NOK“), národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem, Výroční setkání s orgány Evropské komise apod.). Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz bude kladen na soulad odborné terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Jihomoravský kraj
Uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) překlady a tlumočení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise (dále též „EK“) při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. pracovní jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci (dále též „NOK“), národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem, Výroční setkání s orgány Evropské komise apod.). Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz bude kladen na soulad odborné terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Jihomoravský kraj
Uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) překlady a tlumočení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Jihomoravský kraj
Uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) překlady a tlumočení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise (dále též „EK“) při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. pracovní jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci (dále též „NOK“), národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem, Výroční setkání s orgány Evropské komise apod.). Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz bude kladen na soulad odborné terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR   
Stručný popis: Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb z a do anglického, německého a francouzského jazyka, v rovině obecného a odborného jazyka.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie