Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9813 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
statutární město Liberec
Dodávka 2 osobních elektromobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou nových osobních elektromobilů pro potřeby Magistrátu města Liberec. Elektromobily budou pořízeny v rámci projektu „Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Dodávky vestaveb do užitkových vozidel   
Stručný popis: Dodávky vestaveb a souvisejícího příslušenství do užitkových vozidel ve vlastnictví zadavatele provozovaných dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Vestavby budou pořizovány za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy dle příslušných právních předpisů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Referentské vozidlo   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 3 kusů nových silničních motorových vozidel – prostředků osobní „referentské“ přepravy na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Sanitní vozidlo RLP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka maximálně 10 kusů nových silničních motorových vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP), a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2019   
Stručný popis: Dodávka nových autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka jednoho kusu automobilové cisterny pro převoz a distribuci pitné vody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na dodávky pneumatik pro roky 2017-2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pneumatik pro služební vozidla resortu MV ČR pro roky 2017-2018
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
DIAMO,státní podnik
Nákladní automobily sklápěcí N3G   
Stručný popis: Dodávka 2 ks nových nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G, rok výroby 2018
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
EKO servis Zábřeh s.r.o.
Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu-EKO servis Zábřeh s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je 1 ks speciálního vozidla na svoz komunálního odpadu. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Statutární město Ústí nad Labem
Dodávka osobního vozidla   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobního vozidla nižší třídy kombi se zvýšeným podvozkem dle následujících technických parametrů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018   
Stručný popis: Automobily na alternativní palivo CNG silniční osobní v běžném obchodním provedení. Kategorie automobilů budou konkretizovány v zadávací dokumentaci. Předpokládaný celkový počet automobilů je 370 kusů za 4 roky. Veřejná zakázka bude vyhlášena jako otevřené zadávací řízení s uzavřením rámcové smlouvy s jedním uchazečem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
FZŠ - Vyprošťovací automobil AV   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu vyprošťovacího automobilu kategorie podvozku 2 „smíšený“ (schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení V „speciálním rozšířeném“ a hmotnostní třídě S „těžké“ (dále jen „VYA“), dle technických podmínek pro pořízení VYA (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek (podrobná specifikace viz. kupní smlouva) a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., včetně českého technického průkazu a dokladů v českém jazyce potřebných k registraci silničního motorového vozidla.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Český Krumlov
Měřící zařízení pro detekci rychlosti a software pro správu dopravních přestupků   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb měření rychlosti včetně dokumentování možných přestupků účastníků silničního provozu, přičemž výsledky měření budou zadavateli sloužit k plnění úkolů svěřených mu zákonem č. 553/1991, o obecní policii, v platném znění a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů v platném znění. Službami měření rychlosti se rozumí závazek poskytovale poskytnout objednatele objednateli HW a SW prostředky, komponenty a služby, v rozsahu daném zadávací dokumentací veřejné zakázky, nezbytné pro provádění měření rychlosti v souladu s platnou legislativou. Činnosti vyhrazené dle ust. § 79a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, oprávněné osobě (obecní policie, městská policie) bude provádět pouze tato oprávněná osoba a nebude je provádět poskytovatel. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia na sledovanie premávky
Obec Maršovice
FZŠ - Maršovice - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Maršovice
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Černčice
FZŠ - Černčice - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhl. č. 35/2007 ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení R speciální redukované pro šest osob, hmotnostní třída S, pohon 4x4, výška brodivosti při pomalé jízdě vodou min. 1200 mm, objem nádrže min. 4600 l, výška CAS max. 3000 mm. Předmětem plnění jsou rovněž servisní prohlídky nástavby u dodavatele CAS po dobu 36 měsíců od převzetí CAS.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie