Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 7606 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku
Portálová strojní mycí linka - servis   
Stručný popis: Předmětem servisní smlouvy na veřejnou zakázku na nákup a instalaci portálové strojní mycí linky je komplexní mimozáruční servis včetně oprav mycí linky, dodávání a doplňování veškerých provozních chemicko-technologických náplní určených k zabezpečení mycího procesu a dodávání a výměna mycích kartáčů určených pro mycí linku, kterou zhotovitel odevzdal objednateli na základě související kupní smlouvy č. 175610196.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – strojní nářadí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávky strojního vybavení.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
FCC BEC, s.r.o.
Třídící linka FCC BEC, s.r.o.   
Stručný popis: Třídící linka - technologie
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pracoviště syntetických materiálů a kompozitů TF   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zařízení pro Pracoviště syntetických materiálů a kompozitů včetně příslušenství.
Priemyselné mechanizmy
Město Šumperk
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Posílení zdrojů chladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je instalace chladící jednotky, včetně kondenzátorů a příslušenství ve strojovně chlazení, a to na základě projektové dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Nosná konstrukce - manipulátor pro kalorimetr PSD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka manipulátoru s nosnou konstrukcí pro kalorimetr SPD. Zařízení slouží k manipulaci s kalorimetrem a jeho stavení do potřebných poloh pro měření a kalibraci aparatury. Bližší požadavky na předmět plněni jsou uvedeny v příloze č. 5 a č. 6 Výzvy k podání nabídek.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávka personalizačního zařízení na plastové karty formátu ID1   
Stručný popis: Předmět této veřejné zakázky je dodávka personalizačního zařízení na plastové karty formátu ID1 včetně veškerého dalšího souvisejícího vybavení, zakládání a stohování karet na konci výrobního procesu na zařízení musí umožnit využití kartového bezpečnostního zásobníku s průmyslovým vzorem Mühlbauer z důvodu zajištění bezpečnosti a kvality výroby v rámci výrobního procesu a technologické návaznosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Město Skuteč
„Revitalizace zimního stadionu Skuteč - strojovna chlazení a ledová plocha“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 850 kg na nové množství 360 kg. Dojde tak k výraznému snížení množství nebezpečné látky, která je zdrojem nebezpečí pro okolní zástavbu, provozovatele, návštěvníky zimního stadionu a životní prostředí. Dále dojde ke snížení provozních nákladů technologie a prodloužení životnosti 20 – 30 let. Další související práce spočívají v rekonstrukci ledové plochy.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) formou výměny v letech 2019 – 2020 včetně zajištění servisu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (dále jen „výtahy“), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) k zadávací dokumentaci. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2019 – 2020 v souladu s přílohou č. 2 k zadávací dokumentaci a v termínech podle harmonogramu uvedeném v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci, přičemž montáž dodaných výtahů bude provedena formou výměny za stávající zdvihací zařízení v souladu s projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění pravidelného a komplexního servisu po dobu 5 let dle specifikace a pravidel uvedených v příloze č. 4a a 4b k zadávací dokumentaci. Pravidelný servis výtahů bude zajišťován za účelem jejich udržování v technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Česká pošta, s.p.
Dopravníky ruliček mincí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky dopravníků ruliček mincí dle technické specifikace včetně záručního servisu. Rámcová dohoda bude uzavřena na období 48 měsíců nebo vyčerpání finančního limitu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Radim
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení linky, účast při zkušebním provozu a další činnosti vymezené touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metod.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nový osobní výtah v pavilonu "D"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky zařízení v rozsahu potřebném pro vybudování nového osobního výtahu umístěného na venkovní straně pavilonu „D“ budovy dětského oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Sittardia s.r.o.
Dodávka manipulačního vozíku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie