Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 7467 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávka měření a optimalizační části technologie využití odpadního tepla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je do-vývoj a dodávka související částí technologie využití odpadního tepla, která představuje měřící nástavbu a optimalizační olejový okruh. Výzkumná technologie bude představovat dodávky výzkumného zařízení skládajícího se ze speciální výměníkové stanice, přesného měřícího zařízení parametrů a průtoků médií, měření a regulace, montáže, dodávky souvisejícího materiálu, funkčních a provozních zkoušek.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění – 3. vyhlášení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks frézek a 12 ks soustruhů podle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku
Portálová strojní mycí linka - servis   
Stručný popis: Předmětem servisní smlouvy na veřejnou zakázku na nákup a instalaci portálové strojní mycí linky je komplexní mimozáruční servis včetně oprav mycí linky, dodávání a doplňování veškerých provozních chemicko-technologických náplní určených k zabezpečení mycího procesu a dodávání a výměna mycích kartáčů určených pro mycí linku, kterou zhotovitel odevzdal objednateli na základě související kupní smlouvy č. 175610196.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka univerzální skleněné aparatury pro izolaci přírodních látek a jejich organickou syntézu včetně příslušenství. Aparatura umožňuje přípravu větších množství sloučenin a převod jejich přípravy z laboratorního do desetigramového až stogramového měřítka pro různé druhy testování v laboratorních, polních i průmyslových podmínkách. Výhodou takové aparatury je její univerzálnost s možností využití pro různé technologické operace. Součástí jednotky je rovněž zařízení pro extrakci „kapalina/kapalina“ a zařízení pro bezpečnou izolaci pevných produktů syntézy (nuč). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (třídící linka)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace zařízení třídící linky, a to s následujícím soupisem položek: 1 ks dopravníkové cesty, 1 ks 8mi komorového 30tunového lisu, 1 ks třídící podesty s 8mi zásobníky, Přesunem osvětlovacích těles, Přesunem vytápěcích těles a Výměnou vrat.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Chladící boxy pro THO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu 1 ks chladícího boxu včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 této výzvy (Technická specifikace).
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Ultrazvukové svářecí zařízení III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového svářecího zařízení pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Casson s.r.o.
Dodávka 4 ks šestihlavých vyšívacích automatů a 1 ks jednohlavého vyšívacího automatu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 4 ks šestihlavých vyšívacích automatů a 1 ks jednohlavého vyšívacího automatu
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na výrobu textilu, odevov a kože  >  Zariadenia na výrobu textilu
Česká republika - Ministerstvo obrany
Kontejner chladící a mrazící   
Stručný popis: Dodávky 18 kusů kontejnerů chladících a mrazících, z toho 6 kusů chladících a mrazících kontejnerů ISO 1C jednokomorových a 12 kusů chladících a mrazících kontejnerů ISO 1C dvoukomorových.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Město Mariánské Lázně
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Pangrácem, se sídlem Gerská 1253/46, 323 00 Plzeň-Bolevec, v roce 2016 pod názvem „ZIMNÍ STADION MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení“. Jedná se o dotační veřejnou zakázku – projekt, který spolufinancuje: - Evropská unie - Evropský fond regionálního rozvoje - Operační program Životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí. Projekt: Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních, registrační číslo projektu: CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0002457.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávky absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro VZT“   
Stručný popis: Dodávky absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro vzduchotechnická zařízení ve FN Ostrava. Jednotlivé dodávky budou probíhat na základě dílčích objednávek zadavatele dle jeho aktuálních potřeb. Veřejná zakázka je zadavatelem rozdělena na 2 části. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci fyzikálních modelů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Ministerstvo obrany
Vysokozdvižné vozíky pro AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení: -14 ks čelních motorových vysokozdvižných vozíků (dále jen "vozík") čtyřkolových se sedící obsluhou, 2 ks akumulátorových vozíků čtyřkolových se sedící obsluhou a volantovým řízením a 1 ks akumulátorového vozíku ručně vedeného se zdvihem ramen kol. -12 ks čelních terénních vozíků motorových se sedící obsluhou. -2 ks malých čtyřkolových vozíků se sedící obsluhou a 5 ks středních čelních vozíků se sedící obsluhou (dále též „zboží“). Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
SPSJ, s.r.o.
Výběr dodavatele na vybavení pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je dodávka 13ti specializovaných technologií pro vybavení pekárny včetně dopravy, instalace a zaškolení personálu Zadavatele v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie