Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 7377 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Dodávka chladících zařízení pro gastroprovozy II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu chladících zařízení pro gastroprovozy, dle technické specifikace zařízení v Příloze Smlouvy č. 1.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
NEWTECH s.r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Teleskopické kryty   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka teleskopických krytů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla   
Stručný popis: Zadavatel požaduje dodávku a montáž kompletní finišovací linky pro zpracování veškerého sortimentu nemocničního tvarového prádla, který ve svém provozu používá. Předmět veřejné zakázky se musí minimálně skládat z následujících částí tvořící jeden funkční celek: - Zpracování výkresové a montážní dokumentace - TUNELOVÝ FINIŠER - NAVĚŠOVACÍ STANICE - DRÁHY - SKLÁDACÍ AUTOMAT Podrobnější popis a specifikace jsou uvedeny v příloze č.1 zadávací dokumentace – Technická specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na výrobu textilu, odevov a kože  >  Zariadenia na výrobu textilu
Mendelova univerzita v Brně
2. Technologický úsek velkoplošných dílců– rozděleno na části-opakování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka „2. Technologického úseku velkoplošných dílců– rozděleno na části-opakování“, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 2a, 2b a 2c této Výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky je v každé části veřejné zakázky zařízení dodávané jako celek. Nové stroje budou sloužit k výuce nastávající digitální revoluce.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Semilské strojírny s.r.o.
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU SPOLEČNOSTI SEMILSKÉ STROJÍRNY S.R.O   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je decentralizace zdroje tepla pro vytápění (odpojení od stávající uhelné kotelny, vytvoření nových plynových topných zdrojů vč. vybudování přípojky z veřejného vedení mimo areál společnosti) zlepšení tepelné ochrany obálky výrobní haly H3 (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, likvidace krytiny s příměsí azbestu) a rekonstrukce osvětlovací soustavy a instalace LED zdrojů s odpovídajícími parametry a vysokou účinností. Zakázka má tyto dílčí Části plnění: I. Decentralizace zdrojů tepla vč. vybudování přípojky pro lokální plynové zdroje II. Rekonstrukce obálky budovy Haly H3 III. Rekonstrukce osvětlovací soustavy a instalace LED zdrojů v halách H2 a H3
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Ministerstvo obrany
Výdejní stojany na PHM - III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) viz. zadávací dokumentace - (výzva k podání nabídky)
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Servohydraulická zatěžovací válce 3   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ je dodávka 6-ti kusů přímočarých hydromotorů s požadavkem dosažení síly v tahu 2MN.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.
„V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně – třetí vyhlášení“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 3 samostatné části, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném. Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Priemyselné mechanizmy  >  Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece...  >  Pece na spaľovanie odpadu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka setu 2 ks centrifugy pro PAÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Sálová vysokokapacitní centrifuga: Předmětem veřejné zakázaky je dodávka vysokokapacitní sálové centrigufy s dvěma rotory. Centrifuga je samostatně stojicí s možností chlazení. Zboží bude použito pro stáčení velkých objemů biologického materiálu (např. bakteriálních buněk, buněk trypanozóm či diplonem). Dále bude centrifuga využívána k separaci a čistění buněk pro následné studium pomocí cytologických a molekulárně-biologických metod. Ultracentrifuga: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultracentrifugy s jedním rotorem. Centrifuga je samostatně stojící s možností chlazení. Zboží bude použito především pro separaci a čištění buněk, buněčných organel a biomolekul pro následné studium pomocí elektronové mikroskopie, kryo-elektronové mikroskopie a dalších molekulárně-biologických a biochemických technik.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
Novoborský pivovar s.r.o.
Dodávka pivovarské technologie části horkého bloku a vodního hospodářství pro Novoborský pivovar s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání souboru pivovarské technologie na výrobu mladiny. Dvounádobová varná soustava s elektrickým ohřevem o objemu 500l - 600l (1ks), dvouzónový deskový chladič (1ks), výrobník ledové vody s kapacitou min. 0,8m3 (1ks), zásobník horké vody s objemem min. 1-1,5 m3 (1ks), měření a regulace (vč. řídící jednotky) pro zapojení jednotlivých částí pro výrobu mladiny (1ks).
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Extrudér (2)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka extrudéru pro výzkumný a poloprovozní režim (dále jen „extrudér“), včetně jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Extrudér bude sloužit pro výukové a výzkumné účely, zejména pro demonstraci výroby granulátu z polymerů a polymerních kompozitů, pro stanovení reologických vlastností polymerní taveniny a výrobu vlastního granulátu (v omezeném množství) pro testování na vstřikovacím lisu. Zadavatel požaduje dodání extrudéru dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Boxy mrazící 2/2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových, nepoužitých zdravotnických prostředků – 4 ks chladících boxů pro využití na oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v dostatečném rozsahu dle platné. Součástí předmětu zakázky je také poskytnutí záruky ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců a provádění periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích po celou dobu trvání záruky.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění – 2. vyhlášení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks frézek a 12 ks soustruhů podle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
CNC Technology, spol. s r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Upínače nástrojů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (upínačů nástrojů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
Město Šumperk
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie