Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 154 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Mobilní pracoviště pro záznamy a analýzy dynamických procesů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky (jejich částí) je dodávka mobilního zařízení pro pořízení obrazového záznamu dynamických procesů včetně příslušenství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Moravskoslezský kraj
Nákup termokamer včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 26 ks termokamer včetně příslušenství za účelem vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí pomocným zařízením při pátracích a záchranných akcích při mimořádných událostech k vyhledávání ohnisek požárů, osob nebo předmětů v prostorech a stanovení orientační teploty předmětů, stěn a prvků konstrukce objektů. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příslušné zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Videotechnologie – komorní sál, učebna 09 a aula   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videotechnologií pro komorní sál, učebnu 09 a aulu Hudební fakulty JAMU viz technická specifikace zařízení a cenová kalkulace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, dodání zákonných dokladů ke zboží a poskytování záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Audiovizuální technika 4K   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Palackého v Olomouci
CMTF/INSPIRO – pořízení kamer a stativů II.   
Stručný popis: Dodávka dvou setů – kamera, stativ a příslušenství, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, to vše pro potřeby Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kamera, stativ a příslušenství tvoří jeden set.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Technická univerzita v Liberci
081_KV_NB_Rychlostní kamera   
Stručný popis: Dodání 1 ks digitální rychlostní kamery s příslušenstvím.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Vysokorychlostní barevná kamerová jednotka s vysokorychlostním mikroskopem a s příslušenstvím   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka vysokorychlostní barevné kamery s možností snímání alespoň 64000 fps, vyhodnocovací jednotka s monitorem o velikosti minimálně 10,4´´, hard disk o velkosti alespoň 500GB. Dále vysokorychlostní mikroskop s možností připojení na kameru. Součástí zakázky je PC, monitor, operační systém, vyhodnocovací software a zaškolení obsluhy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Audiovizuální technika 4K   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Technická univerzita v Liberci
029_KV_ERDF_HW: Streamovací a záznamová technika   
Stručný popis: Dodávka HW: streamovací a záznamové techniky pro učebny Technické univerzity v Liberci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Zvukové systémy, systém mikroportů, audiosystém sálu, ozvučovací a nahrávací technologie pro Divadlo na Orlí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka zvukových systémů, systému mikroportů a audiosystému divadelního sálu Divadla na Orlí a pro část 2 dodávka ozvučovacích a nahrávacích technologií Divadla na Orlí
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Dodávka videokamer, enkodérů, monitorů a vizualizérů pro FIT VUT   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka 13 ks videokamery full HD, 6 ks enkodérů pro záznam a streaming ve full HD, 6 ks vizualizérů full HD a 6 ks interaktivních monitorů s možností vkládání prezentací pro FIT VUT.V rámci zakázky jsou uvedeny minimální technické parametry požadované zadavatelem, které dodavatel najde v rámci přílohy C zadávací dokumentace – Technická specifikace – hodnotící tabulka. Zadavatel je příjemcem dotace na realizaci veřejné zakázky; název projektu: Infrastruktura pro moderní studium IT, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002547 Upřesnění požadované dodávky je dále uvedeno v zadávací dokumentaci, jejíž přílohu tvoří také obchodní a platební podmínky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF - Dodávka AV zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka akčních kamer, digitálních fotoaparátů včetně příslušenství (objektivy, blesky, akumulátory atd.). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 této Dokumentace. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Druhá dodávka Kamer II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14ks kamer s příslušenstvím dle technických podmínek. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v technických podmínkách. Technické podmínky jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Technické podmínky“.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Vysokorychlostní kamera   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokorychlostní kamery včetně příslušenství, obslužného software, dopravy, instalace a zaškolení její obsluhy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie