Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4417 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Generální finanční ředitelství
Technická podpora IS VEMA v letech 2019 - 2021 - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora a hot-line - zahrnující údržbu veškerého aplikačního programového vybavení Vema a související dokumentace, dále aktualizace programu ve vazbě na legislativní změny související s obecně právními předpisy a poskytování servisních prací související s provozem programového vybavení Vema.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT – Zemědělská politika   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT v oblasti zemědělské politiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT, a to v následujících oblastech: - Podpora tvorby architektura, koncepce a procesů ICT Ministerstva zemědělství; - Podpora řízení služeb ICT; - Podpora infrastruktury a serverových řešení; - Podpora produktů Microsoft; - Podpora technických a technologických řešení ICT; - Podpora řízení, rozvoje, implementace a zajištění provozu systému řízení bezpečnosti informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Servisní podpora pro ESUP-DTC   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění servisní SW a HW podpory systému ESUP-DTC. Podpora zahrnuje činnosti při analýzách funkčnosti systému ESUP, servisní úkony u modulů Start-Up-Manager a DPI. HW podpora se týká HW prostředků systému ESUP, které byly dodány původním dodavatelem systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení a serverové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení, serverové infrastruktury a zajištění jeho upgradů a updatů, včetně updatů virových a jiných databází potřebných pro provoz systému a jeho podpory po dobu 4 let pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Středočeský kraj
Centrální formulářový systém (CFS) a Dokument management systém (DMS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky mělo být dodání a zavedení systému inteligentních formulářových aplikací pro elektronizaci procesních úkonů Krajského úřadu Středočeského kraje a následné zajištění technické podpory díla po dobu 24 měsíců od jeho předání do rutinního provozu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Fakultní nemocnice Olomouc
Servisní podpora informačního systému eKLIN/ePOST ve FN Olomouc II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory provozu a rozvoje informačního systému eKLIN/ePOST ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Západočeská univerzita v Plzni
Rámcová smlouva - Rozvoj a údržba aplikačního software pro ZČU – VERSO, OBD (2019)   
Stručný popis: zajistění servisní podpory a údržbu pro moduly (VERSO, OBD) a rozvoj těchto modulů popřípadě modulů nových
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen ISOR) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále jen „ZZS KVK“). Servisní služby budou zajišťovat maintenance informačních systémů ZZS KVK včetně poskytování nových verzí a opravných balíčků, zajištění souladu ISOR s legislativou, včetně dokumentace k novým verzím, dále budou zajišťovat hardwarovou podporu včetně zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti v rámci garantovaných časů a dále technickou podpora včetně poskytování služby hotline, včetně základní servisní technické podpory programového vybavení při řešení problémů a závad v režimu 24x7.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká národní banka
Rozšíření ArcSight Logger vč. podpory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace SW ArcSight LOGGER a SW ArcSight Management Center za účelem rozšíření systému pro ukládání bezpečnostních informací a událostí ArcSight LOGGER v konfiguraci ArcSight Logger L3505. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
„SLUŽBY PROJEKTOVÉHO A CENOVÉHO MANAGERA“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby u akce „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační, technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“ spočívající v plnění výkonových fází: - výkonová fáze první – zpracování dokumentace pro rozhodnutí o změně stavby před dokončením a dokumentace pro provedení stavby - výkonová fáze druhá – výkon autorsko-technického a investorsko-technického dozoru do dokončení stavebních prací) - výkonová fáze třetí – spolupráce po dokončení díla (zejména zhotovení projektu konečného provedení díla a spolupráce při uvedení díla do provozu)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořízení SW licencí a související podpory pro Centrálu systému Czech POINT - 1.etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení softwarových produktů pro Centrálu systému Czech POINT a související podpory pro předmětné softwarové produkty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Dodávky licencí Citrix vč. podpory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 3 roky na zajištění licencí a podpory (maintenance) k vybraným programovým produktům společnosti Citrix v rámci multilicenčního programu GELA. Licence/podpora budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení je ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ (IS NSK) na základě podrobné specifikace dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zabezpečení provozu a rozvoje technologické platformy Oracle   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění – poskytování práva užití programového vybavení (licencí) Oracle, a to zakoupení licencí či jejich pronájmu formou Cloud subscription, dále pak zajištěním služeb podpory (maintenance) typu Oracle Premier Support k tomuto programovému vybavení pro stávající a nově pořizované programové vybavení Oracle zadavatele a Úřady práce ČR. Předmět plnění veřejné zakázky bude tedy spočívat v: a) upgrade licencí Oracle na neomezené použití po dobu 36 měsíců ode dne odeslání výzvy k zahájení této části plnění ze strany zadavatele, b) poskytování Cloudových služeb pro databáze a aplikační servery umístěných v prostředí MPSV po dobu 36 měsíců ode dne odeslání výzvy k zahájení této části plnění ze strany zadavatele, c) poskytování služeb souvisejících se zprovozněním a využíváním Cloudových služeb, d) poskytování služeb technické podpory po dobu 36 měsíc
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie