Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4512 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je implementace uceleného řešení jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů, které bude tvořit jednotné rozhraní pro vstup i výstup externích i interních formulářů a dokumentů do a z Core systému VoZP ČR s využitím transportního a řídicího modulu označovaného jako „Komunikační Integrační modul (KIM)“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
„Rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022 tak, aby jej mohl Zadavatel bezproblémově a v souladu s vývojem legislativy a dalších předpisů využívat pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a souvisejících částí zeměměřictví. Podrobnosti viz ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem VZ je rozvoj a údržbu Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 – 2019. Podrobnosti viz ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Letiště Praha, a. s.
Predictive Software   
Stručný popis: The subject of this Public contract is to provide functionalities for Predictive software, which shall be used to simulate planning and to create capacities based on the proposed flight plan - that is Introduction of a system able to predict the movement of aircraft and passenger flow based on the calculated flight order. CZ - Předmětem Veřejné zakázky je zajištění funkcionalit Software pro predikce, tj. systému pro simulaci plánování a navržení kapacit na základě navrhovaného plánu letů, tzn. Zavedení systému pro předpovědi pohybu letadel a toku cestujících podle vypočteného letového řádu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu řídicího software ZOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plnění servisní smlouvy na údržbu řídicího software zdravotnického operačního střediska, která bude uzavřena na 4 roky s vybraným dodavatelem.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká školní inspekce
Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb týkajících se zajištění provozu a podpory integrovaných informačních systémů rodiny InspIS, dále pak také úpravy a rozšíření těchto informačních systémů na základě množiny ucelených požadavků nebo rámcového rozsahu. Do předmětu plnění je zahrnuta také implementace úprav a rozšíření, vytvoření uživatelské, administrátorské a vývojářské dokumentace, předání licence umožňující další změny a předání zdrojových kódů takto dotčených a změněných systémů. Pro potřeby další specifikace se jedná souhrnně o tyto provázané služby: a) Služba 1 – zajištění provozu a upgrade systémů včetně všech jejich komponent a modulů b) Služba 2 – zajištění uživatelské a administrátorské podpory systémů, včetně služby řešení incidentů InspIS HELPDESK a zajištění služeb podpory pomocí callcentra s bezplatným voláním c) Služba 3 – zajištění dílčích úprav a rozšíření systémů a jejich komplexní implementace d) Služba 4 – zajištění komplexních úprav a rozšíření systémů včetně im
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Aplikační podpora k ekonomickému systému SAP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb aplikační podpory a rozvoje k ekonomickému systému SAP včetně souvisejících služeb a činností, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě uveřejněné na profilu zadavatele, a dále poskytování rozvoje ekonomického systému SAP.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Rozvoj a servisní podpora VITAKARTA ONLINE   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je provádění technické podpory a rozvoje informačního systému VITAKARTA ONLINE (dále též „VTK“). Technická podpora a rozvoj zahrnují: a) Servisní podporu; b) Údržbu; c) Rozvoj; a d) Služby převzetí a předání VTK do a z technické podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Hlavní město Praha
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do prostředí zadavatele na základě tohoto modelu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT, a to v následujících oblastech: - Podpora tvorby architektura, koncepce a procesů ICT Ministerstva zemědělství; - Podpora řízení služeb ICT; - Podpora infrastruktury a serverových řešení; - Podpora produktů Microsoft; - Podpora technických a technologických řešení ICT; - Podpora řízení, rozvoje, implementace a zajištění provozu systému řízení bezpečnosti informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft   
Stručný popis: Průběžné dodávky produktů Microsoft v letech 2018 – 2022 v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Pořízení licencí produktu AEM Forms a zajištění podpory   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je pořízení licencí Adobe Experience Manager Forms, která je nástupnickou technologií produktu Adobe LiveCycle, a zajištění podpory pro období 15. 7. 2019 - 14. 7. 2025. Předmět plnění zahrnuje: a) Poskytnutí 6 licencí k softwarovému produktu AEM FORMS: OPT PER CORE (Product Number: 38052869), na období od 15. 7. 2019 do 14. 7. 2025; b) Poskytování podpory výrobce (technická podpora výrobce, poskytování aktuálních verzí a opravných balíčků AEM Forms (upgrades/updates/opravných patches)), a to na období 15. 7. 2019 – 14. 7. 2025.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká geologická služba, příspěvková organizace
Zajištění podnikové smlouvy ELA na období 2019–2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění podmínek “Enterprise Licence Agreement“ (ELA), jak je specifikováno v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, včetně poskytnutí dalších činností tak, aby zadavatel mohl příslušný SW užívat dle svých potřeb, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci. Součástí zakázky je údržba předmětného software spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce licencovaného software. V rámci zakázky je též požadováno zpřístupnění instalačních souborů a technické dokumentace předmětného software. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Zajištění SAP služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí IT služeb, zejména zajištění analýz, vývojové činnosti, projektování, podpory procesů v oblasti systémů SAP.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie