Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3895 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LOM PRAHA s.p.
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY LETECKÉHO BENZÍNU AVGAS 100 LL   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky leteckého paliva AVGAS 100 LL - čtvrtletní hlášení na základě rámcové dohody za 1Q/2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Statutární město Karlovy Vary
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: 1. fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn 2. přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. t. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ). 3. zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, 4. zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Tachov
Nákup elektrické energie na rok 2020   
Stručný popis: Dodávka elektrické energie v hladině nízkého napětí v předpokládaném množství 2590 MWh a 879 MWh v hladině vysokého napětí.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Domažlice
Nákup energií - elektřina na rok 2020 NN   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2 359 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Přelouč
Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace pro rok 2020 a 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Přelouč
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3 998 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávka motorové nafty (2019 - 2020)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku motorové nafty v letech 2019 - 2020 pro potřeby jednotlivých organizačních jednotek zadavatele. Dodávky budou realizovány na místa plnění, tj. do nadzemních i podzemních úložišť, dle dílčích objednávek zadavatele. Zadavatel se rozhodl rozdělit předmět veřejné zakázky na 5 částí, které budou plněny samostatně.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Smlouva o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla a teplé užitkové vody do objektu zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Fakultní nemocnice Olomouc
Radiofarmakum fludeoxyglukóza 18F   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky radiofarmaka fludeoxyglukóza 18F – FDG s registrací SÚKL
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Jadrové palivá
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Dynamický nákupní systém na dodávky motorové nafty   
Stručný popis: Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek motorové nafty. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávky elektrické energie a plynu pro ČPZP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: a) sdružená dodávka elektrické energie (dále i „elektřina“) a plynu1, a to včetně souvisejících služeb, zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektřiny a plynu dodavatelem pro zadavatele, b) převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou. c) zajištění přístupu zadavatele k on-line sledování odběrů elektřiny a plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mikroregion Náměšťsko
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 554 MWh pro rok 2020
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mikroregion Náměšťsko
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 129 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Zlínský kraj
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 101 185 MWh pro rok 2020 - 2022.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
MERO ČR, a.s.
Nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup malých odběrů elektrické energie (část A) a plynu (část B) pro dodávkové období 1.7.2019 – 31.12.2020 v předpokládaném množství pro část A 958 MWh a pro část B 738 MWh. Realizován formou aukce prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie