Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3851 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ALTECH, spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaické elektrárny_ALTECH, spol. s r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Dolňácko, a.s.
Provedení fotovoltaické elektrárny   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
KOOL Trading, spol. s r.o.
INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY VČETNĚ AKUMULACE ENERGIE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění a připojení do distribuční sítě fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 52 kWp (předpokládá se cca 200 modulů) včetně bateriového uložiště. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností přetoků do distribuční soustavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť (opakovaná VZ)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Dodávka tepelné energie pro travní plochu stadionu Juliska   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze svého zařízení do odběrného místa provozovaného Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Vězeňská služba České republiky
Odolov - dodávky TOEL 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančního limitu 8400000,00 Kč bez DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Nákup elektrické energie pro Městské divadlo Brno na rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 2. 2019 od 31. 12. 2019, a to v předpokládaném rozsahu 1580,12 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Česká republika – Národní bezpečnostní úřad
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.4.2019 do 31.3.2021.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 388 MWh pro období od 1.4.2019 do 31.3.2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Centralizovaný nákup zemního plynu (VO) na rok 2019 - ÚVN   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 26 800 MWh pro období 1.4.2019 – 31.12.2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Centrum sociálních služeb Tloskov
Výběr dodavatele elektrické energie na období 1.3.2019 do 28.2.2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky elektřiny, tj. dodávka sjednaného množství silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrného místa zadavatele, v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů, a to zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění a aktuálně platných Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
HAVEX group s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 993 MWh pro rok 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství13 006 MWh pro rok 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Městská část Praha 9
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro MČ Praha 9   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí vybraných objektů pro rok 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Olomoucký kraj
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 84 259 MWh pro rok 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie