Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2983 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
CMTF UP v Olomouci – AV technika s příslušenstvím II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr; b) zajištění záručního servisu této techniky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Projektor a plátno do přednáškové místnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dataprojektorů a pláten.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Upgrade systému Vantage   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zařízení za účelem rozšíření stávajícího transkódačního systému „Telestream Vantage“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění údržby a podpory zařízení (maintenance & support), po dobu 1 roku ode dne účinnosti smlouvy, což zahrnuje bezplatné aktualizace softwaru, přístup do Centra zákaznické podpory a telefonickou/emailovou podporu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky a na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Telefony a interkomy pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dobu 2 let na nákup telefonů, interkomů a příslušenství k nim pro potřebu FNUSA.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
KAMEROVÉ VYBAVENÍ ATELIÉRU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel poptává dodání 3 kompletních kamerových řetězců studiových televizních kamer. Na kamerách je třeba moci simulovat běžný televizní provoz, včetně zpětného odkuku z režie, obouručního ovládání ostrosti a zoomu. Každý kompletní kabelový řetězec se bude skládat z následujících částí: studiová HD kamera, kamerová jednotka kompatibilní s kamerou, HD hledáček kompatibilní s kamerou, 1 ks objektivu kompatibilní s kamerou tak, aby celkově v této zakázce byly dodány 2 ks standardního studiového objektivu a 1 ks širokoúhlého objektivu, studiový stativ s kolečky, ovládání objektivu kompatibilní s dodanými objektivy, optická kabeláž na propojení kamer a kamerových jednotek. Kabeláž potřebná k propojení kamerových jednotek s ostatními součástmi systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Masarykova univerzita
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – Aktivní síťové prvky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a mechanická instalace aktivních síťových prvků určených pro rekonstruované a nové prostory budov C a D Filozofické fakulty MU v Brně.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury a Fakulta informačních technologií
FA-FIT 2018 WiFi   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova technologické infrastruktury, a to dodávka hardwarového zařízení pro zajištění bezdrátové sítě s připojením k internetu v nové budově ČVUT, a to včetně instalace a zprovoznění hardwarového zařízení a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí WiFi v místě plnění. Součástí veřejné zakázky jsou rovněž všechny licence potřebné pro provoz a management celkového dodaného počtu přístupových bodů (AP). Předmět plnění tvoří jeden integrovaný a plně funkční celek. Veřejná zakázka je spolufinancována z dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu "Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze", registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Pořízení aktivních síťových prvků pro resort MŽP v roce 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí včetně poskytování podpory.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Královéhradecký kraj
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Videokonferenční zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...
Ministerstvo obrany
Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému (PORAKOS)   
Stručný popis: Dodávka a konfigurace nových zařízení systému TETRA včetně konfigurace stávajících koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající přenosové síti pro doplnění pozemního radiokomunikačního systému o prvky systému zajišťující bezpečnost mobilní komunikace uživatelů systému TETRA AČR.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Nákup elektroniky na rok 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrotechniky na rok 2018 (včetně naložení, dopravy, složení na místo určení a montáže) dle specifikace provozních jednotlivých ubytoven, uvedené v příloze č. 1 a 2 kupní smlouvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
ČEZ Distribuce, a.s.
DODÁVKY SAMONOSNÝCH DIELEKTRICKÝCH OPTICKÝCH KABELŮ (SDOK)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody o dodávkách na 4 roky s vybraným účastníkem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Ministerstvo obrany
Systém MILSATCOM - nákup   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř moderních informačních technologií (IoT, VR)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře moderních informačních technologií. Laboratoř moderních technologií bude prezentovat technologie Internet of Things/ internet věcí (dále také jako „IoT“) a technologie virtuální reality (dále také jako „VR“).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie