Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3122 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 80718 – Dodávka „IP Telefonů“ pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných koncových IP telefonů a přídavných rozšiřujících panelů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je doprava na místo plnění.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Městská část Praha 12
Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12 – III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Národní knihovna České republiky
SAN switche pro NK ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy (dále jen smlouva) na dodávku 2 kusů síťových přepínačů – SAN switchů v druhu, jakosti a provedení dle technické specifikace, jak je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy, a typu a množství, jak je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy. Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) nesmí nabídnout zařízení, které nebude splňovat všechny parametry dle technické specifikace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů pro resort MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Předmětem dodávky konkrétních dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS musí být výlučně nové mobilní telefony (tj. nepoužité), originální, pocházející z oficiální distribuce a určené pro použití v České republice, a to včetně dokladů (zejména oficiálního záručního listu a tištěného návodu k použití v českém jazyce).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Dodávka komponent do DWDM vrstvy páteřní komunikační síťové infrastruktury (uzly Brno_1 a Jihlava)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro povýšení DWDM optické trasy Brno – Jihlava na 100GE, tedy dodávka komponent pro povýšení uzlu Brno_1 (doplnění stávajícího chassis NCS 2006 o 100GE transpondér) a plně kompatibilního 100GE transpondéru, včetně chassis, do uzlu Jihlava. Součástí plnění zakázky je rovněž poskytnutí přímé podpory výrobce dodaných komponent a servisních služeb na dodané komponenty na dobu neurčitou (s minimální délkou plnění 48 měsíců).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)   
Stručný popis: Nákup AV techniky dle aktuálních potřeb zadavatele přes DNS
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
FIT, 18-009 – ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků počítačové sítě (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v technické specifikaci uvedeny.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Inovace laboratoří elektronických zabezpečovacích systémů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka SW a HW řešení pro inovaci laboratoře elektronických zabezpečovacích systémů za zachování kompatibility se stávajícím vybavením laboratoře, pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Univerzita Hradec Králové
DNS na dodávky AV pro UHK   
Stručný popis: Jedná se o pravidelné čtvrtletní oznámení o zadání zakázek dle § 142 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. v zavedeném dynamickém nákupním systému "DNS na dodávky AV pro UHK". Hodnota uvedená v bodě II.1.7) je součtem zadaných veřejných zakázek za období Q4/2018 uvedených v oddíle V.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
RS Dodávky IP telefonů a licencí II   
Stručný popis: Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Městská část Praha 8
Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování datové sítě pro zadavatele prostřednictvím distribučních bodů z objektů ve vlastnictví (správě) zadavatele, jakož i zajištění přenosu digitalizovaných záznamů z kamerových systémů instalovaných v jednotlivých objektech. Kompletní datová síť musí být výhradně ve vlastnictví zadavatele a není tedy přípustné řešit formou pronájmu či poskytnutí služby, a to ani na části infrastruktury, vyjma pronájmu prostor pro umístění WiFi hotspotů. Součástí plnění je rovněž poskytnutí veškerých potřebných licencí k softwaru nezbytnému pro provozování díla - datové sítě po celou dobu předpokládané životnosti datové sítě.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká televize
Reportážní kamery HD s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka reportážní techniky pro záznam materiálu televizního zpravodajství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací kde je uvedena i bližší specifikace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Materiál pro testovací sady   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka různých komponent pro testovací sady. Zakázka je rozdělena na 5 částí: Část A zakázky: CIIRC Testovací sady uživatelské jednotky osobního zdravotního systému pro diabetiky Část B zakázky: FBMI Testovací sady uživatelské jednotky asistenčního dohledového systému Část C zakázky: CIIRC Pronájem testovacích sad pro ověření konceptu mobilní procesní podpory ve zdravotních a sociálních službách Část D zakázky: FBMI Testovací sady telemedicínského systému pro efektivní léčbu dětských pacientů s DM1 Část E zakázky: FBMI Testovací sady pro rozšířenou péči o seniory v domácím prostředí
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
„48 kanálový systém bezdrátových mikrofonů pro DJM“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Systém bezdrátových mikrofonů bude implementován v Divadle Jiřího Myrona, scéně Národního divadla moravskoslezského. Využití systému bude především pro muzikálovou produkci, snímání zpěváků miniaturními mikrofony nalepovanými na tvář či čelo. Další využití bude i pro účely činoherních inscenací (přizvučení mluveného slova), koncerty s bezdrátovými mikrofony do ruky, nebo moderace s náhlavními mikrofony nebo mikrofony do ruky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie