Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3054 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní knihovna České republiky
Nákup Videospetrálního komoparátoru VSC 8000 II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup Videospektrálního komparátoru VSC8000 včetně všech jeho součástí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávka AV technologie pro NSC OH   
Stručný popis: Dodávka AV technologie
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Nákup RDST Pegas a příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup nových ručních radiostanic a příslušenství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Digitálne prenosové prístroje
Pardubický kraj
Zajištění konektivity vybraných středních škol Pardubického kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění kvalitní a bezpečné vnitřní a vnější konektivity (dodávka HW a SW) ve 13 středních školách (15 adresních míst) včetně technologií, instalace, zprovoznění, zaškolení, všech potřebných licencí na dobu min. 60 měsíců od předání a převzetí díla a technická podpora poskytovaná v provozní fázi po dobu 60 měsíců.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete
České vysoké učení technické v Praze, Fakulkta stavební
FSv - V44 - A/V technika   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a naistalovat A/V techniku do 27 učeben. Více viz zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Fakultní nemocnice Olomouc
Aktivní prvky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace, konfigurace a zprovoznění 2 kusů 32 portových distribučních semi-modulárních (pevný počet portů je možné rozšířit pomocí přídavných modulů) 1U 10GB přepínačů včetně optických převodníků, dodávka a konfigurace 3 kusů 48 portových 1U 1GB PoE koncových přepínačů s uplinkem 2x1/10GB včetně stohovacích modulů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř moderních informačních technologií (IoT, VR)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře moderních informačních technologií. Laboratoř moderních technologií bude prezentovat technologie Internet of Things/ internet věcí (dále také jako „IoT“) a technologie virtuální reality (dále také jako „VR“).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Česká televize
Kamerové řetězy pro přenosové vozy včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kamerových řetězů včetně příslušenství a dodávka pěti kamerových OLED hledáčků včetně příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem: • Část 1 - Kamerové řetězy včetně příslušenství - (IDEC: 218/671/33099/1000) Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka dvou kamerových řetězů včetně příslušenství. • Část 2 - Obměna CRT hledáčků kamer LDK včetně příslušenství - (IDEC: 218/671/33100/1000) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti kamerových OLED hledáčků včetně příslušenství. Nabídku je možné podat pro obě části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Load Balancery   
Stručný popis: Rozložení zatížení v datové síti, dosažení optimálního využití prostupnosti a odezvy a zvýšení odolnosti proti výpadkům sítě.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Modernizace komunikační infrastruktury ON Kolín - optická kabeláž, switche   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka optické kabeláže a dodávka hlavních switchů s 10Gb moduly do hlavních rozvoden budov Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemoc-nice Středočeského kraje.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Biskupství ostravsko-opavské
Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (II. část – konektivita a nákup techniky)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je a) pořízení a implementace vybavení zajišťujícího kvalitní a bezpečný síťový provoz (WAN, LAN) včetně vypracování potřebné dokumentace v češtině, zajištění provozu tak, aby byl naplněn především standard konektivity dle podmínek 66. výzvy IROP, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a b) pořízení a instalace techniky pro výuku odborných předmětů. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění vybavení a techniky, včetně vytvoření dokumentací a postupů pro objednatele ke všem technickým částem předmětu plnění – díla. Blíže viz zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete
RobotScientific s.r.o.
Nákup Elektrotechnického materiálu pro testování senzorové hlavice pro projekt Nano UAV Swarm   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu uvedená v příloze č. 1 – Specifikace požadovaného materiálu, která je součástí této Zadávací dokumentace. Klasifikace předmětu dle CPV kódů: - 32571000-6 – Komunikační infrastruktura
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Letiště Praha, a. s.
OBNOVA INFRASTRUKTURY SAN   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je obnova centrální datové sítě SAN (Storage Area Network) a její servisní podpory po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Zariadenie na prenos údajov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
RS Dodávky IP telefonů a licencí   
Stručný popis: Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR. II.1.5)Předpokládaná
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Moravskoslezský kraj
Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace zařízení zajišťujícího kvalitní a bezpečný síťový provoz (WAN, LAN) včetně vypracování potřebné dokumentace v češtině a zajištění provozu dle Standardu konektivity škol, který tvoří přílohu č. 11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu , a to u dvou středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem na základě prováděcí dokumentace k zajištění IT konektivity. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: • část 1: Střední škola, Havířov-Šumbark – projekt Modernizace výuky svařování • část 2: Střední škola techniky a služeb, Karviná – projekt Elektrolaboratoře Bližší info v ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie