Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3195 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Nákup síťových technologií k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou běžné, obecně dostupné síťové HW a SW technologie určené pro podnikové využití a služby související s dodávkou těchto technologií.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky, na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – ART GALLERY – TV přijímače a obrazovky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka TV přijímačů, obrazovek a příslušenství pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, ART GALLERY UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Konferenční systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 sad digitálního konferenčního a hlasovací zařízení pro vybavení dalších tří jejích orgánů vč. implementace. Jedna ze 3 pořizovaných sad musí být v mobilním provedení pro výjezdní zasedání orgánů. Každá sada obsahuje centrální řídící jednotku, předsednickou jednotku, flexibilně volitelný počet delegátských jednotek s odpojitelnými mikrofony, licenci open interface pro hlasování a řízení mikrofonů a příslušný počet propojovacích kabelů k jednotkám. Dále sada zahrnuje přenosný řídící počítač pro přípravu zasedání a zpracování výsledků, tablet předsedajícího pro řízení zasedání, audio-video distribuční systém pro prezentaci dat z konferenčního systému s možností uživatelských prezentací a nadstavbový software s příslušnými licencemi.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)   
Stručný popis: Nákup AV techniky dle aktuálních potřeb zadavatele přes DNS
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávky a konfigurace aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p. uskutečněných v 1Q 2019 na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 047/2015/IS/060.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakáízky je pořízení videokonferenčních jednotek, projektoru, ozvučení a dalšího příslušenství do zasedacích místností GŘ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka audiovizuální techniky odpovídající specifikovanému technickému vymezení a jejího příslušenství, včetně instalace a kompletního uvedení do provozu, servisních požadavků, záruk a zpracování dokumentace skutečného stavu. Jedná se o komplexní dodávku audiovizuální techniky v pitevních sálech, učebnách, vybraných pracovnách a elektronických knihovnách pro dostavbu areálu UK 2. LF Plzeňská, 3. etapa: 1. NP – pitevní sály, elektronická knihovna, učebna a režie audiovizuální techniky 2. NP – učebny 3. NP a 4. NP – vybrané pracovny a elektronické knihovny Jedná se převážně o datové projektory, interaktivní projektory s tabulí, LCD displeje, projekční plochy, reproduktory, mikrofony, zesilovače, kabeláže a atd.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Mobily pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dobu jednoho roku na nákup mobilních telefonů a příslušenství k nim pro potřebu FNUSA.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Lesy České republiky, s.p.
Výzva k podání nabídky č. 6 - Dodávka mobilních telefonů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových dotykových mobilních telefonů, určených pro český trh, včetně jejich příslušenství, a to vše plně odpovídající specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace, jakož i poskytování dalších souvisejících plnění, vše dle požadavků zadavatele. Z celkového počtu 20 ks telefonů budou 4 ks v provedení dual SIM a zbývajících 16 ks v provedení na jednu SIM kartu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Ředitelství silnic a dálnic ČR
RS Dodávky IP telefonů a licencí II   
Stručný popis: Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Plzeňský kraj
Rozšíření optické sítě CamelNET - úsek Blovice - Spálené Poříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) Dodávka komunikační infrastruktury - 8 optických vláken na optické trase v úseku Blovice - Spálené Poříčí a objekt Lipnice. 2/ Základní servis závad na optických trasách po dobu 20 let včetně řešení servisních incidentů v dohodnutých časových odezvách (garantovaná SLA).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Statutární město Zlín
Rozšíření komunikační infrastruktury MMZ - aktivní část sítě MAN II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rozšíření komunikační infrastruktury (aktivní části metropolitní sítě MAN)v následujícím rozsahu: ∙ doplnění přístupové sítě o 20 nových aktivních síťových prvků typu přepínač připojující nově vybudované koncové body sítě k centrálním agregačním bodům sítě MAN, ∙ doplnění stávajících karet v HP 7500 o optické moduly ∙ doplnění vhodného počtu licencí pro centrální management systém HP iMC umožňující začlenit do správy sítě dalších nových 20 síťových zařízení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Královéhradecký kraj
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Videokonferenční zařízení IV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie