Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1747 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Olomoucký kraj
Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb, dle požadavků centrálního zadavatele a podrobné specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Dodávky kancelářských potřeb budou realizovány na základě rámcové smlouvy, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zadavatelů, tj. na základě jejich požadavků. V ceně dodávek je zahrnuta i doprava a balení zboží obvyklým způsobem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Kancelářské potřeby a drogistické zboží   
Stručný popis: Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb a drogistického zboží na dobu určitou v délce trvání 4 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Česká Lípa
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho 24 příspěvkových organizací
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Dodejkové obálky pro resort justice   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na dobu 4 let na dodávku 3 typů dodejkových obálek pro soudy a státní zastupitelství.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Kancelářský papír a obálky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského materiálu, tj. obálky, tašky, doručenky a standardní kancelářský papír pro tisková zařízení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém - nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Standardní typy kancelářských potřeb vč. detailní specifikace požadovaných parametrů, které budou předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS, jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Katalog kancelářských potřeb – standard.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Městská knihovna v Praze
Dodávka kancelářských potřeb pro MKP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb pro MKP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Nákup stravenek v nominální hodnotě 100 Kč   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 100,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stravenky") pro cca 3600 zaměstnanců zadavatele v celé České republice, s možností budoucího přechodu na jiný způsob či formu čerpání stravovací služby - např. stravenkové karty nebo mobilní aplikace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro MENDELU - rozdělena na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb v části č. 1 a kancelářských papírů různých druhů a gramáží v části č. 2
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Technická univerzita v Liberci
053_MK_Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb - Hlášení čerpání z RS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hlášení čerpání z RS za 1Q/2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ČESKÝ ROZHLAS
Dodávky kancelářských potřeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky kancelářských potřeb pro ČRo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Jihomoravský kraj
Dynamický nákupní systém na reklamní předměty pro Jihomoravský kraj   
Stručný popis: Dodávky vybraných druhů reklamních předmětů s logem Jihomoravského kraje, popř. jinými logy požadovanými zadavatelem, určených pro potřeby Jihomoravského kraje, jeho volených představitelů a zaměstnanců zařazených k výkonu práce na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky kancelářského papíru pro Krajskou zdravotní, a.s. IV.   
Stručný popis: realizace opakujících se dodávek kancelářského papíru
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie