Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1443 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
FTK – Rehabilitační pomůcky II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Jesenická nemocnice a.s.
Operační stůl II. pro všeobecnou chirurgii   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního stolu pro všeobecnou chirurgii.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Jesenická nemocnice a.s.
34 ks nemocničních lůžek vč. matrací   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 34 ks nemocničních lůžek vč. pasivních antidekubitních matrací pro interní oddělení Jesenické nemocnice a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Jesenická nemocnice a.s.
Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks resuscitačních lůžek a 3 ks aktivních antidekubitních matrací pro ARO, Jesenické nemocnice a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Ostrava
"FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ – VYHŘÍVANÁ LŮŽKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM II."   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových vyhřívaných lůžek s příslušenstvím,, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systému . Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Mendelova univerzita v Brně
Automatický identifikátor bakterií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks automatického identifikátoru bakterií. Tento přístroj bude sloužit jako základní prostředek pro identifikaci bakteriálních kmenů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Vězeňská služba České republiky
GŘ OZS – Parní sterilizátory“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky parních sterilizátorů a autoklávů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín – Dodávka lůžek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nemocničních lůžek. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Monitor NIRS pro měření regionální saturace vč. měření SPO2   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to Monitor NIRS pro měření regionální saturace vč. měření sPO2 pro novorozeneckou JIP perinatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Ostrava
"FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie a perinatologie"- Gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 9 nových systémů gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059) a „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Palackého v Olomouci
FTK – Rehabilitační pomůcky II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Jihomoravský kraj
Dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických potřeb
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Monitory vitálních funkcí s centrálou   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to 4 ks monitorů vitálních funkcí s centrálou pro psychiatrické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále i jako „VZ“) jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro operační sály pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „centrální zadavatel“ nebo i „ÚVN“) a Ústav leteckého zdravotnictví Praha, příspěvkovou organizaci (dále jen „pověřující zadavatel“ nebo i „ÚLZ“) v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Na Homolce
Dodávka nemocničních lůžek s antidekubitní pasivní matrací vč. příslušenství II   
Stručný popis: Dodávka lůžek pro standardní lůžkovou péči včetně příslušenství a pasivních antidekubitních matrací v počtu 81 kusů a dále lůžek pro intenzivní péči včetně příslušenství a pasivních antidekubitních matrací v počtu 9 kusů. Předmětem dodávky je i pozáruční servis po dobu 7 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie