Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 953 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky s obsahem rituximabu II.   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem rituximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky používané u hereditárního angioedému II   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků používaných u hereditárního angioedému po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Hotová kultivační média pro mikrobiologii na Petriho miskách (PM), v lahvičkách (L) a ve zkumavkách (ZK)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky hotových kultivačních médií-půd pro kultivaci mikrobiologických vzorků (dále jen „zboží“) pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem, v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele, v termínu dodání nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky je i doprava do místa plnění, balné, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky. Jednotlivé dodávky zboží v objemu dle aktuálních potřeb zadavatele budou distribuovány do míst plnění: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: a) pracoviště Ostrava: Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava, b) pracoviště Olomouc: Wolkerova 74/ 6, Olomouc, c) pracoviště Jihlava: Vrchlického 2497/57, Jihlava, d) pracoviště Brno: Gorkého 6, Brno, e) pracoviště Vyškov: Masarykovo nám. 16, Vyškov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Dodávka diagnostik a pronájem imunochemického analyzátoru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pronájem plně automatického imunochemického analyzátoru pracujícího po pacientech (Radom Access) s kapacitou minimálně 15 různých metod, které lze vyšetřovat paralelně, dodávka diagnostik včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu a systémových roztoků, včetně uvedení do provozu a připojení do laboratorního informačního systému nemocnice. Požadované metody vyšetření a jejich předpokládaná množství jsou specifikována v příloze.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří, konkrétně se bude jednat o nákup reagencií, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, provozních roztoků pro výkony dle specifikace metod, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí kupní smlouvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka 2 kusů nových plnohodnotných plně automatizovaných integrovaných analyzátorů a jejich instalace v místě laboratoře. Analyzátory musí umět vyhodnocovat minimálně metody uvedené v příloze č. 1 a dle požadavků uvedených v příloze č. 2 kupní smlouvy. Analyzátory musí být stejného výkonu, musí být dodány včetně příslušenství a SW.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Thomayerova nemocnice
Dodávky souprav pro molekulární diagnostiku C. difficile, M. tuberculosis, Influenza A-B, HCV a produkce karbapenemáz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pravidelná dodávka souprav pro molekulární diagnostiku C. difficile, M. tuberculosis, Influenza A-B, HCV a produkce karbapenemáz pro oddělení klinické mikrobiologie po dobu 4 let a bezplatná zápůjčka přístroje (nový nebo repasovaný) pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka infuzních a oplachových roztoků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky oplachových roztoků pro Krajskou zdravotní, a.s. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, a to po dobu tří let ode dne účinnosti rámcové dohody. Dodávky předmětu plnění této veřejné zakázky budou uskutečňovány na základě rámcové dohody formou dílčích plnění. Rámcová dohoda obsahuje všechny podmínky pro plnění této veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
INFUZNÍ ROZTOKY   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to po dobu 2 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zajištění diagnostik pro stanovení specifických IgE protilátek UKIA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího potřebného spotřebního materiálu a kalibrátorů pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenům po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka analytického systému.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávky spotřebního materiálu pro chemickou analýzu moči a analýzu močového sedimentu – ÚKBH – 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro chemickou analýzu moči, analýzu močového sedimentu a analýzu tělních tekutin dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci s podmínkou bezplatného zapůjčení dvou kusů automatizované močové linky/ analyzátoru po dobu 6 let pro Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) Fakultní nemocnice Plzeň. Předpokládaný počet vyšetření moče chemicky a močového sedimentu je stanoven s ohledem na místa plnění: • Lochotín: 50 000 analýz /rok; • Bory: 45 000 analýz /rok; • Celkem: 95 000 analýz /rok. Vyšetření tělních tekutin bude probíhat pouze na ÚKBH - Lochotín a předpokládaný počet je 950 analýz /rok.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka infuzních a oplachových roztoků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky irigačních a oplachových roztoků pro Krajskou zdravotní, a.s. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, a to po dobu tří let ode dne účinnosti rámcové dohody. Dodávky předmětu plnění této veřejné zakázky budou uskutečňovány na základě rámcové dohody formou dílčích plnění. Rámcová dohoda obsahuje všechny podmínky pro plnění této veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka infuzních a oplachových roztoků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních roztoků pro Krajskou zdravotní, a.s. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, a to po dobu tří let ode dne účinnosti rámcové dohody. Dodávky předmětu plnění této veřejné zakázky budou uskutečňovány na základě rámcové dohody formou dílčích plnění. Rámcová dohoda obsahuje všechny podmínky pro plnění této veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky laboratorních diagnostických souprav pro stanovení IgE (sp.IgE) v séru. Jedná se o multiplexovou metodu umožňující stanovit sp.IgE proti skupině (panelu) alergenů v jedné reakční ploše, a to pro každý analyt této skupiny. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., a to po dobu dvou let. Veřejná zakázka je rozdělena dle § 101 ZVZ na 3 Části. Část 1 - Infuzní roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 2 - Roztoky glukózy v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 3 - Infuzní roztoky balancované, oplachové a irigační roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Podrobná specifikace infuzních roztoků včetně předpokládaného odebraného množství je uvedena v příloze č. 2 ZD pro Část 1 VZ, příloze č. 3 ZD pro Část 2 VZ a příloze č. 4 ZD pro Část 3 VZ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - JOMEPROL   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie