Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 670 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – Zajištění ubytování a stravování, zajištění doplňkového stravování účastníků Her   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravy ve formě plné penze (snídaně + přesnídávka, oběd + svačina, a večeře) v rámci akce Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (dále jen „olympiády“), kterou pořádá Liberecký kraj. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění doplňkového stravování formou obědů, svačin a večeří pro externí klienty, kteří budou ubytováni v jiném ubytovacím zařízení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Zajištění úklidových prací ve správních budovách včetně obsluhy vrátnic   
Stručný popis: Provádění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba (kanceláře, sociální zařízení, chodby, schodiště, vstupní haly, obřadní síň apod.) dle rozpisu prací – harmonogramu (návrh smlouvy o dílo), včetně zajištění signalizace při odchodu zaměstnanců zadavatele. 2. Zajištění obsluhy vrátnice v těchto objektech: • budova „A“ na ulici Klimkovické 55/28; • budova „C“ na ulici Gen. Sochora 6013/2.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
„Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. II“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Rokycanská nemocnice, a.s.
Služby spojené s praním prádla pro Rokycanskou nemocnici, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele po dobu 24 měsíců.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Cisterciácké opatství Osek
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku. Varhanní stroj postavila v roce 1933 pod opusovým číslem 2610 krnovská firma Rieger. Varhany mají čtyři manuály a pedál, osazeny jsou nyní tři manuály s pedálem. Čtvrtý manuál je disponován pouze na hracím stole s rejstříkovým ovládáním. Umístění čtvrtého manuálu bylo plánováno mimo varhanní skříň do presbytáře na boční kůr. Hrací stůl je umístěn před varhanami, na vyvýšeném, pevném pódiu a varhaník sedí směrem k oltáři. Ovládání varhan je elektropneumatické, vzdušnice jsou výpustné s bočními taškami. Píšťaly jsou osazeny dle rejstříkové dispozice a jsou použity také některé rejstříky původních varhan. Varhanní ventilátor je umístěn v boční místnosti.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, příspěvková organizace hl. m. Prahy
Úklid objektů Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úklid objektů Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy v následujících 5 letech ve všech střediscích: Štefánikova hvězdárna, Planetárium Praha, Hvězdárna Ďáblice. Jedná se o pravidelný úklid dle požadavků specifikovaných v příloze, ošetření exponátů a přístrojového vybavení a dále pak činnosti s četností menší než 2x ročně (mytí oken, ošetřování koberců a sedadel antistatickými prostředky). Úklid musí být přizpůsoben provozním požadavkům zadavatele. Úklid bude prováděn zásadně vlastní technikou uchazeče. Zadavatel může poskytnout přiměřené prostory k uložení této techniky podle možností jednotlivých středisek.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Město Šumperk
ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA   
Stručný popis: Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace) b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby. Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
KOMPLEXNÍ SERVIS PRÁDLA A ODĚVŮ PRO OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO, A.S.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního (včetně výplní polštářů a dek), operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky pro zadavatele, při dodržení požadavků stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a v souladu s parametry popsanými v Oborové specifikaci OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Olomoucký kraj
Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci – stěhování knihovního fondu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění stěhování knihovního fondu a dalšího vybavení do budovy depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Praní prádla a chemické čištění   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) jsou služby spočívající v praní a chemického čištění prádla. Rozsah služeb: - praní ložního prádla, přikrývek, polštářů, přehozů a dek poskytovaných studentům a ostatním osobám v rámci ubytovacích služeb na kolejích VŠB-TUO, - praní hotelového prádla, tj. ložní prádlo, ručníky a osušky, přehozy, - praní prádla a pracovních oděvů pro zaměstnance ubytovacích služeb a stravovacích služeb, - praní ubrusů pro stravovací služby, - čištění polštářů a čištění talárů.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Praní prádla pro gastronomická zařízení zadavatele   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění praní prádla pro gastronomická zařízení zadavatele a služeb souvisejících.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
VD Josefův Důl, revize česlic vodárenských odběrů   
Stručný popis: Revize česlic vodárenských odběrů.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK   
Stručný popis: Potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Zajištění úklidových služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Střední průmyslovou školu dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (v budovách na adrese Karlovarská 99 a Skrétova 29, Plzeň) dle rozsahu a časového harmonogramu uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Aktuální výměra oken, jejichž mytí je součástí ročního (generálního) úklidu je dále specifikována v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Plošná výměra podlah včetně typu a četnosti úklidu je pak specifikována v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále úklid po malířích (předpoklad 1 400 m2/rok) a úklid po zednických pracích (předpoklad 3 000 m2/rok), které budou realizovány dle potřeb zadavatele. Předmět veřejné zakázky je též blíže specifikován v návrhu příkazní smlouvy o zajištění úklidových služeb, která tvoří Přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Nemocnice Na Františku
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF 2018 - 2022   
Stručný popis: Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče definuje, že prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický materiál určený pro opakované použití. Výsledkem pracího postupu a procesu musí být prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace. Zadavateli požaduje, aby služba byla poskytována v souladu s parametry popsanými v Oborové specifikaci OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vydané Textilním zkušebním ústavem, s.p. (IČ: 00013251). Jako průkaz o plnění těchto požadavků po celou dobu platnosti smlouvy může být požadován platný certifikát, vydaný Asociací prádelen a čistíren, prokazující plnění zak.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie