Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 174 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – Nákup licencí k produktům Microsoft a zajištění souvisejících služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování licencí k produktům Microsoft prostřednictvím velkoobjemových multilicenčních smluv Microsoft Enterprise Agreement (EA), Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS), Microsoft Select Plus, Microsoft License Software Assurance (SA) a Microsoft Select Plus, a poskytování doplňkových služeb souvisejících s uplatněním produktů Microsoft; blíže viz zadávací podmínky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořizovaní licencí k produktům VMware a souvisejících služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
ENEX GROUP s.r.o.
Videoinspekční systém II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí je předmětu je i implementace, montáž a zprovoznění systému.Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky je obsažen v zadávacích podmínkách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Statutární město Brno
Dodávka varovného informačního systému (VIS) města Brna   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace/montáž prvků varovného informačního systému (hardware i poskytnutí software, dále jen „VIS“) na zadavatelem určených místech. Projekt bude realizován v záplavovém území města Brna a přilehlém okolí. Realizací projektu bude zabezpečeno spolehlivé a kvalitní varování a informování obyvatel města Brna před povodněmi a přírodními živly. Varovný informační systém umožní včasné vyrozumění povodňových a krizových orgánů. K pokrytí zájmové oblasti města bude zapotřebí vytvořit obousměrnou radiovou komunikační infrastrukturu pro BMIS, vysílací pracoviště a vzdálená vysílací pracoviště, která plně respektují potřeby obyvatel města. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný...
ENEX GROUP s.r.o.
Videoinspekční systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku videoinspekčního systémů pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí je předmětu je i implementace, montáž a zprovoznění systému.Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky je v zadávacích podmínkách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Softwarové vybavení pro studenty se specifickými potřebami   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a následné aktualizace softwarového vybavení do individuální studovny Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která slouží studentům se specifickými potřebami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Debugger - SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky 1 licence software pro ladění a disassembling software pro CPU s architekturami x86, x64, ARM, PowerPC (e200 a e500), MIPS, SuperH, Tricore.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Programovacie jazyky a nástroje
Obec Holčovice
Protipovodňová opatření obce Holčovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Holčovice. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Softwarové vybavení pro studenty se specifickými potřebami   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a následné aktualizace softwarového vybavení do individuální studovny Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která slouží studentům se specifickými potřebami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořizování licencí k produktům Microsoft   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka licencí Microsoft
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Město Vizovice
Protipovodňová opatření města Vizovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního a výstražného systému pro město vizovice. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný...
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Debugger   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky 1 licence software pro ladění a disassembling software pro CPU s architekturami x86, x64, ARM, PowerPC (e200 a e500), MIPS, SuperH, Tricore.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Programovacie jazyky a nástroje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB - Software pro gelovou permeační chromatografii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro gelovou permeační chromatografii pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Město Klobouky u Brna
Vybudování varovného a vyrozumívacího systému města Klobouky u Brna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Klobouky u Brna zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a městských částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek. V rámci zakázky dojde ve městě a jeho částech k vybudování řídícího pracoviště, s možností ovládání varovného systémů a s napojením na stávající lokální výstražný systém v okolí města Klobouky u Brna s řídícím PC a zálohováním dat, 102 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů a namontováním 235 ks reproduktorů, 1 ks rádiového převaděče s příslušenstvím (JSVI, telefonní prostup) a 1 ks modulu záložního připojení internetu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie