Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1559 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Inovace laboratoří nanoelektronických technologií   
Stručný popis: Inovace laboratoří nanoelektronických technologií
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
MERO ČR, a.s.
Rekonstrukce bilančního systému ropovodu Družba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bilančního systému ropovodu Družba.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Ministerstvo obrany
Rozvoj výzkumných pracovišť resotu MO - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorního vybavení pro zpracování cytologických a biologických vzorků pro potřeby plnění vědeckých úkolů v souvislosti s biologickou ochranou AČR. Konkrétně se jedná o dodávku 1 ks přístroje cytocentrifugy.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Elektrolytický generátor vodíku pro SOLID 21   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka elektrolytického generátoru vodíku s maximální produkcí H2 v rozmezí 12-20 slpm a čistotou výstupu 99,995%
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Generátory plynu
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku
Portálová strojní mycí linka - servis   
Stručný popis: Předmětem servisní smlouvy na veřejnou zakázku na nákup a instalaci portálové strojní mycí linky je komplexní mimozáruční servis včetně oprav mycí linky, dodávání a doplňování veškerých provozních chemicko-technologických náplní určených k zabezpečení mycího procesu a dodávání a výměna mycích kartáčů určených pro mycí linku, kterou zhotovitel odevzdal objednateli na základě související kupní smlouvy č. 175610196.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka univerzální skleněné aparatury pro izolaci přírodních látek a jejich organickou syntézu včetně příslušenství. Aparatura umožňuje přípravu větších množství sloučenin a převod jejich přípravy z laboratorního do desetigramového až stogramového měřítka pro různé druhy testování v laboratorních, polních i průmyslových podmínkách. Výhodou takové aparatury je její univerzálnost s možností využití pro různé technologické operace. Součástí jednotky je rovněž zařízení pro extrakci „kapalina/kapalina“ a zařízení pro bezpečnou izolaci pevných produktů syntézy (nuč). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (třídící linka)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace zařízení třídící linky, a to s následujícím soupisem položek: 1 ks dopravníkové cesty, 1 ks 8mi komorového 30tunového lisu, 1 ks třídící podesty s 8mi zásobníky, Přesunem osvětlovacích těles, Přesunem vytápěcích těles a Výměnou vrat.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci fyzikálních modelů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Dodávka dvou stolních nechlazených centrifug s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou stolních nechlazených centrifug s příslušenstvím. Podrobně viz ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Paraziti - Centrifugy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka určená pro výzkum
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Czochralski crystal puller – repeated procedure   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka aparatury pro pěstování monokrystalů Czochralského metodou pro jejich studium v laboratoři. Hlavním záměrem je pěstování monokrystalů materiálů typu oxidů. Předpokládaný průměr krystalů: do 20 mm.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na tepelné spracovanie materiálov
Jiří Procházka
Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku - Vysokorychlostní vyfukovací stroj 2 ks   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku - Vysokorychlostní vyfukovací stroj 2 ks“ je dodávka a instalace 2 ks vysokorychlostních vyfukovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů_2   
Stručný popis: Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
NVK group s.r.o.
Technologie komplexního provozu pálenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Technologie kompletního provozu pálenice Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro provoz pálenice včetně systému zpětného získávání tepla, fekálního stroje a manipulačních vozíků, do místa plnění a služby spojené s instalací technologie v místě plnění a zaškolení obsluhy
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Mycí linka autobusů, trolejbusů a elektrobusů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mycí linky autobusů, trolejbusů a elektrobusů včetně provedení souvisejících služeb a montážních prací ve stávajícím objektu myčky vozidel, spojených s instalací a zprovozněním nové mycí technologie.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie