Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 281 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Městský soud v Praze
MS Praha – posuvné a pevné regály, CSMS Hostivice - RD   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky mobilních a pevných regálových systémů včetně dopravy, montáže a kolejového systému pro Centrální spisovnu Městského soudu v Praze (CSMS) v Hostivici. Aktuální požadované množství bude vždy upřesněno dílčí výzvou k podání nabídky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Statutární město Hradec Králové
Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové   
Stručný popis: Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v rozsahu nezbytném pro instalace systému a jeho technických a technologických prvků, výroba grafiky. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Revitalizace budovy Muzea východních Čech“.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
„Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení nezbytných stavebních úprav a dodání audio – video techniky specifikované zadávací dokumentací pro účely realizace stálé přírodovědné, archeologické a národopisné expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Správa Pražského hradu
Výroba, instalace a deinstalace výstavního fundu a instalace a deinstalace výstavních exponátů do výstavy Slovinský impresionismus (1870-1930)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele dílo spočívající ve výrobě, instalaci a deinstalaci výstavního fundu a instalaci a deinstalaci výstavních exponátů, to vše v souvislosti s výstavou „Slovinský impresionismus (1870-1930)“, která se bude v prostoru Jízdárny v rámci areálu Pražského hradu konat v období od 17. 5. 2019 do 16. 9. 2019, přičemž vernisáž se uskuteční dne 16. 5. 2019. Součástí zhotovení výstavního fundu je povinnost dodavatele vytvořit dílenskou dokumentaci a provést vzorkování. Součástí předmětu této veřejné zakázky je také v případě potřeby nutný servis během výstavy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2018 - 2019“   
Stručný popis: Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Rámcová dohoda na dodávky nábytku pro 1. LF UK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých druhů nábytku dle požadavků zadavatele, realizovaná na základě plnění z Rámcové dohody v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Okresní soud v Opavě
OS Opava - rekonstrukce spisovny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání archivačních regálových sestav, provedení stavebních udržovacích prací a úklidových služeb.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
První světová válka - léta zkázy a bolesti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace dočasné expozice v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Tématem výstavního projektu jsou události v průběhu 1. světové války a těsně po jejím skončení. Součástí projektu by měla být vlastní výstava včetně projektové dokumentace, výstavního mobiliáře, dioramat, zhotovení modelů a replik, elektroinstalace k výstavě, popisků a dalších nezbytných náležitostí. Dále budou součástí projektu edukační programy včetně zhotovení a vytištění edukačních materiálů a modelů a replik pro edukaci. Další aktivitou projektu by pak byla studentská konference pro studenty středních a vysokých škol včetně sborníku z této konference. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Město Rýmařov
Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání – DODÁVKA VYBAVENÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení. Jedná se zejména o dodávku vnitřního vybavení kabinetů, skladů a dílen, konkrétně pro šicí dílnu a textilní výboru, dále pro dílnu kovo-dřevo, pro robotiku, modeláře, enviromentální výchovu a chovatele, gastro dílnu a jazykovou učebnu. Bližší technická specifikace dodávaného zboží je uvedena ve slepém položkovém rozpočtu, který je součástí zadávacích podmínek.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Moravská zemská knihovna v Brně
Dodávka pultu prezenčních výpůjčcek a regálů   
Stručný popis: dodávka pultu prezenčních výpůjček a regálů
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Jihomoravský kraj
Dodávka expozice Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: - zhotovení, dodávka a instalace expozice - zhotovení stavební části (řídící jednotka vč. příslušenství a montáže, tepelné čerpadlo, ÚT + chlad, VZT, vodní hospodářství) expozice - dodávka a instalace audiovizuální techniky expozice Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2018 - 2019“   
Stručný popis: Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Dolní oblast VÍTKOVICE,z.s.
Realizace interaktivní expozice Tělo a technika II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, výroba, instalace a plné zprovoznění interaktivní expozice Tělo a technika. Cílem expozice je seznámit návštěvníky s životem hendikepovaných lidí a pomoci interaktivních exponátů ukázat veřejnosti technický pokrok, který pomáhá těmto lidem zvládat tyto hendikepy (v běžném životě, volném čase - sportu, práci). Expozice Tělo a technika je navržena do existujících prostor Světa techniky - prostor dočasných expozic. Celá expozice je navržena jako putovní. Konstrukční řešení jednotlivých exponátů musí umožňovat instalaci expozice i v jiných prostorách s minimální předpřípravou, bez náročné demontáže a možného poškození jednotlivých dílů exponátů. Součástí dodávky je rovněž zpracování výrobní dokumentace, která zcela jasně a přesně definuje technické a materiálové provedení celého díla, popis pracovních postupů pro provoz a údržbu včetně potřebných náhradních dílů.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
Pořízení vybavení pro odborné vzdělávání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka byla původně rozdělena na 7 částí podle druhu vybavení a po vysoutěžení 4 částí bude zakázka rozdělena na 3 části: 2. část: Pořízení vybavení do odborné učebny pro obor vzdělání operátor skladování 4. část: Pořízení motokáry 6. část: Pořízení vybavení do odborné učebny pro obor vzdělání kuchař číšník
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Fakultní nemocnice Ostrava
„FN Ostrava-vybavení nového a stávajícího objektu Porodnicko – gynekologické kliniky nábytkem a doplňky“   
Stručný popis: předmětem plnění je vybavení pracovišť nábytkem v celém nově přistaveném a v části rekonstruovaných prostor stávajícího objektu pavilonu Porodnicko – gynekologické kliniky v rozsahu daném zpracovanou projektovou dokumentací a výkazem výměr ( tj. nábytek pevně spojeným s budovou i volně stojící a doplňky(dávkovače mýdel a desinfekcí, zásobníky ručníků, apod.)). Projektová dokumentace vč. výkazu výměr je zpracována firmou Ing. arch. Švančarová Petra a je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie