Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 92 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ALTECH, spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaické elektrárny_ALTECH, spol. s r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Pragokovo s.r.o.
Rozšíření enviromentální politiky společnosti Pragokovo s.r.o. o FVE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v souvislosti s realizací akce „Rozšíření environmentální politiky společnosti Pragokovo s.r.o. o FVE“ podrobně popsáno v Projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
PLEHASO, komanditní společnost
Střešní fotovoltaická elektrárna a bateriový systém do 100 KWp   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky bylo pořízení technologie střešní fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro výrobu a akumulaci elektrické energie. Součástí předmětu zakázky byla dodávka, montáž, zprovoznění technologického zařízení a zaškolení obsluhy zařízení. Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace parametrů, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Zemědělské obchodní družstvo, družstvo
FVE ZOD, družstvo, Šebkovice - 80,85 kWp   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž podpůrných konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
DIRAC Industries s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka stavebních prací komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka stavebních prací nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Luna Plast a.s.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
MATRIX a.s.
Dodávka FVE pro společnost MATRIX a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace FVE panelů včetně připojení do el. sítě zadavatele, monitoringu výkonu a zprovoznění celého díla, dle projektových dokumentací stavby, a to včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů apod.).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Dolňácko, a.s.
Provedení fotovoltaické elektrárny   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
RNDr. Milan Urban
Výroba a akumulace energie – RNDr. Milan Urban   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky zahrnuje instalaci fotovoltaických výroben s akumulací elektrické energie nebo bez ní a instalaci přípojek pro nabíjecí stanice elektromobilů tak, aby bylo možné efektivně využít vlastní elektřinu, vyrobenou z OZE, zejména přebytky, dodávané do distribuční sítě NN. Předmět veřejné zakázky a požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadávacích podmínkách, zejména pak v přílohách č. 1 až 3 zadávacích podmínek.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
H R U Š K A , spol. s r.o.
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 199,80 kWp Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava-Martinov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 199,80 kWp a její napojení na stávající elektroinstalaci objektu. Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude umístěno ve 2.NP (místnost č. 230). Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní spotřebu objektu. Na střeše, kde bude instalována nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 199,80 kWp, je umístěna stávající fotovoltaická elektrárna o výkonu 30kWp. Stávající FVE 30 kWp je kompletně provedena, napojena do stávajících rozvodů objektu v rozvodně NN a plně funkční. Pro novou FVE 199,80 kWp bude provedena samostatná elektroinstalace; budou instalovány vlastní střídače, rozvaděče a elektroinstalační rozvody. Systémy uvedených fotovoltaických elektráren nebudou vzájemně propojeny a jejich provoz bude nezávislý.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
ARTCOM GROUP s.r.o.
Vybudování FVE v Bystrovanech a Přerově společnosti ARTCOM GROUP s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu 19,98 kWp na objektu autosalonu Peugeot Bystrovany č.p. 201, 779 00 Olomouc a dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu 54,0 kWp na objektu autosalonu a autodílny Peugeot Tržní 3130/3b, 750 02 Přerov. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Dolňácko, a.s.
Provedení fotovoltaické elektrárny   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
ALTECH, spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaické elektrárny_ALTECH, spol. s r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
KOOL Trading, spol. s r.o.
INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY VČETNĚ AKUMULACE ENERGIE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění a připojení do distribuční sítě fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 52 kWp (předpokládá se cca 200 modulů) včetně bateriového uložiště. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností přetoků do distribuční soustavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie