Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 586 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihomoravský kraj
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium II   
Stručný popis: Poskytování veřejných služeb pro Zadavatele ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK, tj. zajistit dopravu cestujících na vymezeném území, v rozsahu dle potřeb Zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Jihomoravský kraj
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblastí Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 1. část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na území hlavního města Prahy a vybraných obcí ve Středočeském kraji.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Klášterec nad Ohří
Zajištění dopravní obslužnosti obce provozováním veřejné linkové dopravy (městské hromadné dopravy) v Klášterci nad Ohří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Klášterec nad Ohří, a to na dobu 10 let.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 98.17 Poskytování přepravní služby Senior expres   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy seniorů ve věkovém rozmezí 80 let a výše (což činí cca 3.200 občanů), resp. až 75 let a výše (což činí dalších cca 3.700 občanů), trvale bydlících na území městského obvodu Ostrava-Jih dle požadavků zadavatele specifikovaných v návrhu smlouvy za zvýhodněných podmínek. Přeprava bude provozována v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu jeho schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku. Přeprava bude poskytována v každý pracovní den od 06:00 hodin do 16:00 hodin, na území statutárního města Ostravy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Česká republika - Ministerstvo financí
Přepravní služby pro MF 2018 - 2021 Část A - Malá vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přeprava osob prostřednictvím osobních vozidel, minivanů, minibusů (s kapacitou pro min. 19 osob)
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 180 v úseku Stod – Staňkov a Plzeň - Domažlice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení nebo dočasného omezení veřejné drážní osobní dopravy v úseku v úseku Stod – Staňkov a v úseku Plzeň hl. n. – Domažlice po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 27. 9. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 244 v úseku Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice - Ivančice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku v úseku Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice na trati č. 244 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 2. 7. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Město Kolín
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Kolín veřejnými službami v přepravě cestujících   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Kolín, a to na dobu 10 let.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Správa Krkonošského národního parku
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ministerstvo obrany
Operativní leasing osobních automobilů kategorie M1 bez obsluhy   
Stručný popis: Předmětem zakázky je nájem 46 ks osobních automobilů kategorie M 1 bez obsluhy formou operativního leasingu s uzavřenou kalkulací včetně dalších služeb
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom
Plzeňský kraj
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro období 2020 – 2030 a pro oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER) v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Plzeňský kraj
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro období 2020 – 2030 a pro oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH) v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Statutární město Jablonec nad Nisou
Zajištění dopravní obslužnosti městské hromadné tramvajové dopravy ve statutárním městě Jablonec nad Nisou v letech 2020 - 2028   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění dopravní obslužnosti městské tramvajové dopravy na území Zadavatele, a to konkrétně na příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou v letech 2020–2028 (do 31.12.2028), v režimu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů („Zákon“) a Nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Předpokládá se, že rozsah zajišťované dopravní obslužnosti dopravcem bude v letech 2020–2022 zachován tak, jak tyto veřejné služby poskytuje současný dopravce a také vlastník dopravní infrastruktury, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975 („DPMLJ“), a to v rozsahu 163 000 km ročně. V závislosti od toho, zda bude následně schválena a realizovaná rekonstrukce a prodloužení tramvajové tratě vedoucí na území Zadavatele, může být předpokládaný roční rozsah poskytovaných veřejných služeb v letech 2023-2028 zvýšen na přibližně 200 000 km.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Doprava a manipulace odvodněných čistírenských kalů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy odvodněných čistírenských kalů, pro provedení zkoušky spoluspalování těchto kalů na fluidním kotli K5 v Teplárně Olomouc, z čistírny odpadních vod Olomouc Nové Sady (dále také ČOV) na Teplárnu Olomouc a poskytnutí manipulačního prostředku pro manipulaci OČK z kontejneru vozidla do plnícího zařízení čerpadla sloužícího pro dopravu OČK do kotle, včetně obsluhy po celou dobu provádění zkoušky.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie