Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 6778 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČESKÝ ROZHLAS
Aplikace mujRozhlas   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Aplikace mujROZHLAS pro přehrávání audií ČRo na tabletech a mobilech s operačními systémy iOS a Android.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Služby na vývoj internetu
Městys Nezamyslice
Odborné učebny ZŠ Nezamyslice - KONEKTIVITA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: dodávek aktivních prvků sítě LAN a příslušenství na základě níže definované podrobné specifikace a v souladu se standardy konektivity, které vycházejí z aktuální verze Přílohy 11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP „Standard konektivity škol“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Liberecký kraj
COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – elektro a IT vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT a elektro vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 6 a 7 „Karty vybavení - F IT vybavení část I a část II“ této zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod. Součástí dodávky je vždy doprava na místo, umístění, případně montáž zařízení a zaškolení obsluhy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Česká republika-Generální finanční ředitelství
Technická podpora IS VEMA v letech 2019 - 2021 - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora a hot-line - zahrnující údržbu veškerého aplikačního programového vybavení Vema a související dokumentace, dále aktualizace programu ve vazbě na legislativní změny související s obecně právními předpisy a poskytování servisních prací související s provozem programového vybavení Vema.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT – Zemědělská politika   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT v oblasti zemědělské politiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT, a to v následujících oblastech: - Podpora tvorby architektura, koncepce a procesů ICT Ministerstva zemědělství; - Podpora řízení služeb ICT; - Podpora infrastruktury a serverových řešení; - Podpora produktů Microsoft; - Podpora technických a technologických řešení ICT; - Podpora řízení, rozvoje, implementace a zajištění provozu systému řízení bezpečnosti informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká zemědělská univerzita v Praze
Zajištění služeb cloud computingu pro projekt EVA 4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování škálovatelné služby cloud computingu, tj. poskytnutí škálovatelného výpočetního výkonu, diskové kapacity a dalších aplikací jako služba, a to způsobem umožňujícím vzdálený přístup prostřednictvím sítě Internet. Zadavatel si v souladu s § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy (opční právo), a to v rozsahu nepřesahujícím 30% předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky. Tato změna závazku bude spočívat v možnosti využití služeb cloud computingu dle aktuálního stavu ICT a potřeb zadavatele (zadavatel předpokládá, že během trvání smlouvy dojde k výraznému navýšení kapacit jednotlivých služeb cloud computingu a zároveň i snížení cen služeb s nižším výkonem), a to v souladu se zákonem. Předmět plnění veřejné zakázky včetně přesného vymezení možných změn dle § 100 zákona je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy, v příloze Technická specifikace a Spotřební koš, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Servisní podpora pro ESUP-DTC   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění servisní SW a HW podpory systému ESUP-DTC. Podpora zahrnuje činnosti při analýzách funkčnosti systému ESUP, servisní úkony u modulů Start-Up-Manager a DPI. HW podpora se týká HW prostředků systému ESUP, které byly dodány původním dodavatelem systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti.   
Stručný popis: Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti, pasportizačního popisu komunikací, popisu křižovatek a konstrukčních vrstev vozovek na dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Masarykova univerzita
Nákup souboru signalizačních dat od mobilního operátora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je analytické zpracování a dodání strukturovaného souboru signalizačních dat mobilních operátorů, včetně kompletní metodiky jejich zpracování a interpretace podle dané specifikace. Objednatel je příjemcem dotace na splnění předmětu smlouvy, a to z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ v rámci projektu „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, reg. č. „CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430“, (dále jen „Projekt“).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení a serverové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení, serverové infrastruktury a zajištění jeho upgradů a updatů, včetně updatů virových a jiných databází potřebných pro provoz systému a jeho podpory po dobu 4 let pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Město Mohelnice
ZŠ MOHELNICE VODNÍ – DODÁVKA IKT A KONEKTIVITY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka vybavení IKT a zajištění konektivity ZŠ Mohelnice, Vodní 27, v souladu se specifikací vybavení odborných učeben v rámci modernizace řešené výuky projektu a konektivity školy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Středočeský kraj
Centrální formulářový systém (CFS) a Dokument management systém (DMS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky mělo být dodání a zavedení systému inteligentních formulářových aplikací pro elektronizaci procesních úkonů Krajského úřadu Středočeského kraje a následné zajištění technické podpory díla po dobu 24 měsíců od jeho předání do rutinního provozu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Fakultní nemocnice Olomouc
Servisní podpora informačního systému eKLIN/ePOST ve FN Olomouc II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory provozu a rozvoje informačního systému eKLIN/ePOST ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Zajištění podpory bezpečnostních dohledů – JSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování podpory definované Přílohou č. 1 vzoru smlouvy za podmínek definovaných výrobcem. Jedná se zejména o: a) přístup na technické asistenční centrum výrobce SW (TAC); b) řešení incidentů/požadavků a odstraňování vad (vady SW) ve lhůtách uvedených v Příloze č. 1 smlouvy
Služby informačných technológií: konzultácie,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie