Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 6936 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je implementace uceleného řešení jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů, které bude tvořit jednotné rozhraní pro vstup i výstup externích i interních formulářů a dokumentů do a z Core systému VoZP ČR s využitím transportního a řídicího modulu označovaného jako „Komunikační Integrační modul (KIM)“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
„Rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022 tak, aby jej mohl Zadavatel bezproblémově a v souladu s vývojem legislativy a dalších předpisů využívat pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a souvisejících částí zeměměřictví. Podrobnosti viz ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem VZ je rozvoj a údržbu Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 – 2019. Podrobnosti viz ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda - technická podpora, provoz a rozvoj systému operačního řízení Policie ČR   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na technickou podporu, provoz a rozvoj systému operačního řízení Policie ČR na dobu 6 let. Plnění A – Technická podpora a provoz systému JITKA: Předmětem Plnění A jsou služby potřebné pro zajištění bezproblémového běhu IS JITKA včetně drobného rozvoje, který je spjatý zejména s konfiguračními změnami. Plnění B – rozvoj systému JITKA Předmětem plnění B jsou služby rozvoje systému JITKA, při kterém dochází k zásahu do zdrojových kódů (pro nasazení je nutná jejich nová kompilace). Plnění C – vybavení pracovišť IS JITKA Předmětem plnění C je vybavení nových pracovišť, dovybavení a opravy stávajících pracovišť níže vyjmenovanou nebo technologicky vyspělejší technikou.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Město Vlašim
Konektivita, instalace a vybavení pro ZŠ Sídliště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace síťové infrastruktury školy. Všechny části řešení, včetně povinné správy identit (např. Microsoft Active Directory nebo LDAP), autentizace uživatelů, zabezpečení a logování, musí být navrženy a implementovány s ohledem na stávající infrastrukturu, doplňovat ji nebo nahrazovat tak, aby výsledkem byl praktický funkční celek splňující požadavky výzvy včetně elektroinstalace. Veškerá plnění v rámci této veřejné zakázky musí být plně v souladu s podmínkami poskytovatele dotace specifikovanými v příloze č. 8 této zadávací dokumentace. Dodávané plnění musí být nové a nepoužité. Podrobně je předmět popsán v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
Letiště Praha, a. s.
Predictive Software   
Stručný popis: The subject of this Public contract is to provide functionalities for Predictive software, which shall be used to simulate planning and to create capacities based on the proposed flight plan - that is Introduction of a system able to predict the movement of aircraft and passenger flow based on the calculated flight order. CZ - Předmětem Veřejné zakázky je zajištění funkcionalit Software pro predikce, tj. systému pro simulaci plánování a navržení kapacit na základě navrhovaného plánu letů, tzn. Zavedení systému pro předpovědi pohybu letadel a toku cestujících podle vypočteného letového řádu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu řídicího software ZOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plnění servisní smlouvy na údržbu řídicího software zdravotnického operačního střediska, která bude uzavřena na 4 roky s vybraným dodavatelem.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká školní inspekce
Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb týkajících se zajištění provozu a podpory integrovaných informačních systémů rodiny InspIS, dále pak také úpravy a rozšíření těchto informačních systémů na základě množiny ucelených požadavků nebo rámcového rozsahu. Do předmětu plnění je zahrnuta také implementace úprav a rozšíření, vytvoření uživatelské, administrátorské a vývojářské dokumentace, předání licence umožňující další změny a předání zdrojových kódů takto dotčených a změněných systémů. Pro potřeby další specifikace se jedná souhrnně o tyto provázané služby: a) Služba 1 – zajištění provozu a upgrade systémů včetně všech jejich komponent a modulů b) Služba 2 – zajištění uživatelské a administrátorské podpory systémů, včetně služby řešení incidentů InspIS HELPDESK a zajištění služeb podpory pomocí callcentra s bezplatným voláním c) Služba 3 – zajištění dílčích úprav a rozšíření systémů a jejich komplexní implementace d) Služba 4 – zajištění komplexních úprav a rozšíření systémů včetně im
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Aplikační podpora k ekonomickému systému SAP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb aplikační podpory a rozvoje k ekonomickému systému SAP včetně souvisejících služeb a činností, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě uveřejněné na profilu zadavatele, a dále poskytování rozvoje ekonomického systému SAP.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Rozvoj a servisní podpora VITAKARTA ONLINE   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je provádění technické podpory a rozvoje informačního systému VITAKARTA ONLINE (dále též „VTK“). Technická podpora a rozvoj zahrnují: a) Servisní podporu; b) Údržbu; c) Rozvoj; a d) Služby převzetí a předání VTK do a z technické podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín
Objevujeme svět kolem nás – IT + Konektivita   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky informačních a komunikačních technologií a aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Hlavní město Praha
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do prostředí zadavatele na základě tohoto modelu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek   
Stručný popis: Zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Hlavní město Praha
Systém pasportizace a správy telematických zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření komplexního Systému pasportizace a správy telematických zařízení, jeho následná podpora po dobu 60 měsíců a pasportizace zařízení zadavatele, včetně následného zadání dat do systému. Součástí předmětu plnění je také naplnění datové základny systému pasportizace, spočívající ve sběru pasportizačních dat k telematickým zařízením zadavatele v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a zadání těchto dat do systému Díla.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT, a to v následujících oblastech: - Podpora tvorby architektura, koncepce a procesů ICT Ministerstva zemědělství; - Podpora řízení služeb ICT; - Podpora infrastruktury a serverových řešení; - Podpora produktů Microsoft; - Podpora technických a technologických řešení ICT; - Podpora řízení, rozvoje, implementace a zajištění provozu systému řízení bezpečnosti informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie