Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 7026 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská část Praha 14
Outsourcing ICT   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je outsourcing služeb ICT pro městskou část Praha 14, a to vše dle specifikací uvedených v přílohách této zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úpravy interaktivních formulářů PDF na 12 měsíců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je aktualizace a úpravy interaktivních formulářů ve formátu PDF v souladu s požadavky platné legislativy a metodiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Aplikační podpora aplikace datového skladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je: 1) Ověření schopnosti poskytovat služby. 2) Pohotovost pro řešení závad (incidentů a vad) v režimu 7x24 a garance SLA řešení závad (dále jen „Nepřetržitá pohotovost a SLA“). 3) Služby řešení závad a požadavků na změny a rozvoj (dále jen „Prováděné činnosti“). a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 18 měsíců (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na Ověření schopnosti poskytovat služby, Nepřetržitou pohotovost a SLA a Prováděné činnosti.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČESKÁ TELEVIZE
Servisní podpora zařízení Grass Valley (Quantel) 2020-2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Grass Valley (Quantel). Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu řídícího systému ZOS   
Stručný popis: Zabezpečení plné funkčnosti stávajícího SW systému S.O.S. pro řízení provozu včetně integračních procesů spojených s dalšími systémy nutnými pro plnou provozuschopnost zdravotnického operačního střediska včetně geografické informační podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Rámcová dohoda na provoz, podporu a rozvoj informačních systémů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova a rozvoj prvků informačních systémů včetně souvisejících systémů a aktivit pro potřeby projektů realizovaných v rámci e-Governmentu ČR. Předmět plnění je především v dodávání a poskytování následujících plnění: a) poskytování služeb souvisejících s uvedenými technologiemi a SW, zejména pak služby instalace, konfigurace, implementační práce a služby projektového řízení, customizace, konzultační služby a školení b) poskytování služeb podpory k Software a funkčním celkům (dílům) vzniklým na základě realizace dílčích plnění. c) poskytování služeb provozu a podpory k funkčnímu celku eGon Service Bus
Služby informačných technológií: konzultácie,...
DFC Design, s.r.o.
Výzkum a vývoj telemedícínského systému pro vybrané skupiny pacientů – návrh expertního systému   
Stručný popis: Diagnostický expertní systém včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení kvalit prokrvení v definovaných částech těla, včasná detekce poruch prokrvení na periferii a detekce endotheliální dysfunkce na bázi snímání termokamerou (viz zadávací dokumentace)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Technická podpora CDI2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavřít mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem smlouvu o poskytnutí technické podpory systému CDI2.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti.   
Stručný popis: Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti, pasportizačního popisu komunikací, popisu křižovatek a konstrukčních vrstev vozovek na dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Národní knihovna České republiky
Vývoj dílčích nástrojů a funkcionalit pro Manuscriptorium   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby pro zajištění vývoje nástrojů a funkcionalit pro Manuscriptorium
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká národní banka
Poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních auditů informačních systémů a infrastruktury v prostředí zadavatele. Část předmětu plnění veřejné zakázky má přímou návaznost na plnění požadavků dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění. Dodavatel bere na vědomí, že bude v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, zadavatelem evidován jako významný dodavatel ve smyslu § 8 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, a to ve vztahu k těmto informačním systémům zadavatele: ABO/ABO-K, CERTIS, JERRS, KRZR, SKD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Provozní podpora a rozvojové činnosti síťové infrastruktury datových center   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provozní podpora a rozvojové činnosti síťové infrastruktury datových center SPCSS a souvisejících LAN/WAN technologií pro poskytování služeb v datových centrech SPCSS, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 4 let (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na provozní podporu a rozvojové činnosti síťové infrastruktury SPCSS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo
Statutární město Brno
Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technické podpory a servis po dobu jednoho roku na zajištění služeb technické podpory produktů Oracle pro zajištění provozu aplikací, které vyžadují ke svému chodu tento databázový a aplikační stroj. V rámci podpory je dodáván upgrade a update instalovaných produktů ve formě změn a doplňků (patch, upravené moduly, aplikace změnových prvků.). Ty reagují na zjištěné incidenty nebo problémy v rámci databázových aplikací nebo aplikačního serveru a zlepšují jeho činnost. Nedílnou součástí je i reakce na výskyt bezpečnostních incidentů a rizik, na které je reagováno příslušnými opravnými prvky. Dodavatel v rámci technické podpory bude provozovat i službu evidence požadavků Help-Desk a na základě hlášených požadavků se provádí servis technických problémů, případně úpravy dle potřeby uživatele. Dále je obsahem technické podpory řešení požadavků uživatele v souvislosti s úpravami aplikací nebo instalací nových modulů provozovaných aplikací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Lesy České republiky, s.p.
Úprava software SEIWIN5 – úprava POK, UCE, MTZ, UBO, NAJ, MVO a implementace elektronické přejímky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy ekonomického systému zadavatele SEIWIN5 spočívající v úpravách počítačového programu – modulů Pokladna (POK), Závodové účetnictví (UCE), Materiál a technické zásoby (MTZ), Účetní a bankovní operace (UBO), Nájmy (NAJ), Lesnická výroba a mzdy (MVO), které jsou součástí tohoto systému a implementace funkcionality "elektronické přejímky" do modulu Odbyt a fakturace (ODB). Funkcionalita "elektronické přejímky" bude umožňovat převzetí dat elektronické přejímky z dat odběratele a sdružení více dílčích přejímek do návrhu faktury, resp. samofaktury. Předmětem veřejné zakázky je zejména analytické a programové řešení díla a jeho instalace v sídle zadavatele a další práce dle zadávacích podmínek.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí k užití nového personálního a mzdového informačního systému, jeho implementace, uvedení do provozu, podpora a rozvoj po dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie