Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání983   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištěni péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Královéhradecký kraj
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2018 – navýšení počtu abonentních karet“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění parkování vozidel návštěvníků kraje, členů zastupitelstva, zaměstnanců a mimořádných návštěv Královéhradeckého kraje v sídle Královéhradeckého kraje Regiocentrum Nový pivovar. Provozovatel umožnil držiteli s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 využívat 100 parkovacích míst v parkovacím domě bez konkrétního určení parkovacích míst, a to vždy od 00:00 hod. pondělí do 24:00 hod. pátku kalendářního týdne. V době od 00:00 hod. soboty do 24:00 hod. neděle kalendářního týdne umožňuje provozovatel parkování 10 vozidlům držitele, a to vozidlům vybavených parkovacími kartami. Provozovatel se zavázal poskytnout držiteli 30 kusů abonentních parkovacích karet na jeden kalendářní rok počínaje 1. 1. 2018 s dobou platnosti do 31. 12. 2018. Z provozních důvodů zadavatele nastala potřeba navýšení počtu abonentních parkovacích karet o 3 kusy.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Statutární město České Budějovice
Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích potřeb rezidentů. Dále se jedná o instalaci moderních technologií pro zlepšení výběru parkovného, zvýšení účinnosti kontroly, nové metody platby za parkování a další doplňkové služby řidičům.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Královéhradecký kraj
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2018“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění parkování vozidel návštěvníků kraje, členů zastupitelstva, zaměstnanců a mimořádných návštěv Královéhradeckého kraje v sídle Královéhradeckého kraje (Regiocentrum Nový pivovar Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245). Provozovatel na základě dodatku č. 12 ke Smlouvě o parkování umožní držiteli s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 využívat 100 parkovacích míst v parkovacím domě bez konkrétního určení parkovacích míst, a to vždy od 00:00 hod. pondělí do 24:00 hod. pátku kalendářního týdne. V době od 00:00 hod. soboty do 24:00 hod. neděle kalendářního týdne umožní provozovatel parkování 10 vozidlům držitele, a to vozidlům vybavených parkovacími kartami. Provozovatel se zaváže poskytnout držiteli 30 kusů abonentních parkovacích karet a jednu kartu GOLD (tedy karty, která umožňuje neomezené parkování na všech parkovacích místech, zařazených do systému integrovaného parkování na území Statutárního města Hradec Králové), a to na rok 2018.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Městská část Praha 3
Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání vybraných hřišť. Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Služba spočívá v zajištění oprav běžného mobiliáře (laviček, košů, grilovacích míst, oplocení) na plochách veřejné zeleně. Dále v zajištění oprav a případné výměny herních prvků či fitness prvků na dětských, sportovních a fitness hřištích. Součástí této služby je i zajištění drobných oprav komunikací v zeleni. Dílčí část 3 - Vyvážení odpadkových košů Služba spočívá ve vyvážení vybraných odpadkových košů včetně košů na psí exkrementy na lokalitách veřejné zeleně. Dílčí část 4 - Údržba vodních prvků a zařízení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) • Dodávka nových parkovacích automatů (dále jen PA) kompletně vybavených dle uvedené technické specifikace v ZD s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty, včetně vybudování nových betonových základů, instalace PA a jejich oživení. Nové PA budou umístěny v souladu s projektem zón placeného stání. Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost objednání dílčích dodávek dle potřeb zadavatele a činit za tím účelem jednotlivé Výzvy v termínech a v množstvích dle jeho aktuální potřeby při postupném rozšiřování systému zón placeného stání, a to až do výše celkového počtu PA, který je dán maximálním počtem 220 ks PA, jejichž dodávka se předpokládá do dvou let od zahájení plnění Veřejné zakázky. Zadavatel není povinen v rámci plnění Veřejné zakázky objednat PA v celém Maximálním množství PA jednorázově, čímž nevzniká dodavateli právo na žádnou úplatu za tato neodebraná plnění ani na náhradu případné újmy či jakoukoliv jinou náhradu. • Dodávka a implementace obslužného software pro dohled a administraci parkovacích automatů (Dohledové centrum); jedná se o software, který dle definovaného rozhraní slouží k nastavení provozních a konfiguračních hodnot pro činnost jednotlivých parkovacích automatů (např. cenu parkovného, intervaly pro placené stání apod.), eviduje jednotlivé parkovací automaty včetně verzí vnitřního software, umožňuje dálkovou správu a instalaci vnitřního software, shromažďuje a zobrazuje informativní hlášky z jednotlivých platebních automatů (například hlášení pokusu o napadení, docházejícím papíru pro tisk dokladů, plném mincovníku, atd.), je schopen autorizovat vybraný typ transakcí (např. platbu prostřednictvím platební karty, aktivaci potřebnou pro zahájení práce na zařízení apod.), přijímá a distribuuje globální nastavení pro jednotlivá zařízení, zpracovává transakce parkovacích automatů uskutečněné prostřednictvím bezkontaktní čipové karty a automaticky je v předepsaném formátu odesílá do zúčtovacího centra, vyhodnocuje a dle definovaného rozhraní odesílá informace o obsazeném parkovacím prostoru jiným systémům, umožňuje dle definovaného rozhraní správu jiných typů parkovacích automatů, atd.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) • Dodávka nových parkovacích automatů (dále jen PA) kompletně vybavených dle uvedené technické specifikace v ZD s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty, včetně vybudování nových betonových základů, instalace PA a jejich oživení. Nové PA budou umístěny v souladu s projektem zón placeného stání. Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost objednání dílčích dodávek dle potřeb zadavatele a činit za tím účelem jednotlivé Výzvy v termínech a v množstvích dle jeho aktuální potřeby při postupném rozšiřování systému zón placeného stání, a to až do výše celkového počtu PA, který je dán maximálním počtem 220 ks PA, jejichž dodávka se předpokládá do dvou let od zahájení plnění Veřejné zakázky. Zadavatel není povinen v rámci plnění Veřejné zakázky objednat PA v celém Maximálním množství PA jednorázově, čímž nevzniká dodavateli právo na žádnou úplatu za tato neodebraná plnění ani na náhradu případné újmy či jakoukoliv jinou náhradu. • Dodávka a implementace obslužného software pro dohled a administraci parkovacích automatů (Dohledové centrum); jedná se o software, který dle definovaného rozhraní slouží k nastavení provozních a konfiguračních hodnot pro činnost jednotlivých parkovacích automatů (např. cenu parkovného, intervaly pro placené stání apod.), eviduje jednotlivé parkovací automaty včetně verzí vnitřního software, umožňuje dálkovou správu a instalaci vnitřního software, shromažďuje a zobrazuje informativní hlášky z jednotlivých platebních automatů (například hlášení pokusu o napadení, docházejícím papíru pro tisk dokladů, plném mincovníku, atd.), je schopen autorizovat vybraný typ transakcí (např. platbu prostřednictvím platební karty, aktivaci potřebnou pro zahájení práce na zařízení apod.), přijímá a distribuuje globální nastavení pro jednotlivá zařízení, zpracovává transakce parkovacích automatů uskutečněné prostřednictvím bezkontaktní čipové karty a automaticky je v předepsaném formátu odesílá do zúčtovacího centra, vyhodnocuje a dle definovaného rozhraní odesílá informace o obsazeném parkovacím prostoru jiným systémům, umožňuje dle definovaného rozhraní správu jiných typů parkovacích automatů, atd.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) • Dodávka nových parkovacích automatů (dále jen PA) kompletně vybavených dle uvedené technické specifikace v ZD s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty, včetně vybudování nových betonových základů, instalace PA a jejich oživení. Nové PA budou umístěny v souladu s projektem zón placeného stání. Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost objednání dílčích dodávek dle potřeb zadavatele a činit za tím účelem jednotlivé Výzvy v termínech a v množstvích dle jeho aktuální potřeby při postupném rozšiřování systému zón placeného stání, a to až do výše celkového počtu PA, který je dán maximálním počtem 220 ks PA, jejichž dodávka se předpokládá do dvou let od zahájení plnění Veřejné zakázky. Zadavatel není povinen v rámci plnění Veřejné zakázky objednat PA v celém Maximálním množství PA jednorázově, čímž nevzniká dodavateli právo na žádnou úplatu za tato neodebraná plnění ani na náhradu případné újmy či jakoukoliv jinou náhradu. • Dodávka a implementace obslužného software pro dohled a administraci parkovacích automatů (Dohledové centrum); jedná se o software, který dle definovaného rozhraní slouží k nastavení provozních a konfiguračních hodnot pro činnost jednotlivých parkovacích automatů (např. cenu parkovného, intervaly pro placené stání apod.), eviduje jednotlivé parkovací automaty včetně verzí vnitřního software, umožňuje dálkovou správu a instalaci vnitřního software, shromažďuje a zobrazuje informativní hlášky z jednotlivých platebních automatů (například hlášení pokusu o napadení, docházejícím papíru pro tisk dokladů, plném mincovníku, atd.), je schopen autorizovat vybraný typ transakcí (např. platbu prostřednictvím platební karty, aktivaci potřebnou pro zahájení práce na zařízení apod.), přijímá a distribuuje globální nastavení pro jednotlivá zařízení, zpracovává transakce parkovacích automatů uskutečněné prostřednictvím bezkontaktní čipové karty a automaticky je v předepsaném formátu odesílá do zúčtovacího centra, vyhodnocuje a dle definovaného rozhraní odesílá informace o obsazeném parkovacím prostoru jiným systémům, umožňuje dle definovaného rozhraní správu jiných typů parkovacích automatů, atd.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Královéhradecký kraj
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Královéhradecký kraj
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Zajištění parkování vozidel návštěvníků kraje, členů zastupitelstva, zaměstnanců a mimořádných návštěv Královéhradeckého kraje v sídle Královéhradeckého kraje
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) 1) Dílo - jednorázové plnění spočívající v: a) dodávce HW infrastruktury Centrálního informačního systému (dále jen "CIS"); b) dodávce SW infrastruktury CIS; c) dodávce CIS, tj. navržení, vytvoření CIS, implementaci CIS na infrastrukturu, na které bude CIS provozován a poskytnutí všech souvisejících plnění; d) zavedení CIS (nastavení, implementace); e) úvodní dodávce vybavení výdejen parkovacích oprávnění (karet) a jeho instalaci a zapojení do CIS, včetně dodávky SW pro vybavení výdejen parkovacích oprávnění a poskytnutí licence k tomuto SW; f) úvodní dodávce vybavení pro strážníky Městské policie a jeho instalaci a zapojení do CIS, včetně dodávky SW pro vybavení pro strážníky Městské policie a poskytnutí licence k tomuto SW; g) úvodní dodávce vybavení pro přestupková pracoviště a jeho instalaci a zapojení do CIS, včetně dodávky SW pro vybavení pro přestupková pracoviště a poskytnutí licence k tomuto SW ("Dílo"). Dílo bude realizováno dle harmonogramu uvedeného v části 3 ZD (návrhu smlouvy) 2) Jednorázová plnění v průběhu plnění smlouvy spočívající v: a) dodávce vybavení výdejen parkovacích oprávnění (karet) a jeho instalaci a zapojení do CIS, včetně dodávky SW pro vybavení výdejen parkovacích oprávnění a poskytnutí licence k tomuto SW; b) dodávce vybavení pro strážníky Městské policie a jeho instalaci a zapojení do CIS, včetně dodávky SW pro vybavení pro strážníky Městské policie a poskytnutí licence k tomuto SW; c) dodávce vybavení pro přestupková pracoviště a jeho instalaci a zapojení do CIS, včetně dodávky SW pro vybavení pro přestupková pracoviště a poskytnutí licence k tomuto SW; d) rozvoji CIS zahrnující budoucí změny systému (upgrades) ("Jednorázová plnění"). Výzvy k poskytnutí jednorázového plnění bude možné činit po dobu 4 let. 3) Periodická plnění - služby poskytované na pravidelné (periodické) bázi představující: a) servisní a uživatelskou podporu CIS; b) provoz a údržbu CIS; c) drobný rozvoj a podporu aplikace CIS a d) zajištění zúčtování přímých plateb ("Služba CIS"). Poskytování Služeb CIS bude sjednáno na dobu neurčitou.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Technická správa komunikací hl. města Prahy
Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) A) Počáteční dodávka ZPS: a) dodávka a implementace dohledového centra ("DC") a zapojení DC do centrálního informačního systému ("CIS") včetně poskytnutí příslušné licence k DC a případně jiným inf.syst.; b) dodávka parkovacích automatů ("PA") v počtu stanoveném v ZD, jejich instalace a zapojení do DC včetně poskytnutí příslušných licencí k užívání DC a případně jiných inf.syst. pro řádný provoz PA; c) provedení dopravního značení ("DZ") (včetně dodávky DZ zadavateli, instalace DZ, správného vyznačení jednotlivých režimů parkování a odstranění dosavadního DZ) v objemu podle projektu DZ, který je obsažen v ZD; B) Jednorázová plnění spočívající v: a) dodávkách PA zadavateli nad rámec PA dodaných v rámci Počáteční dodávky ZPS, instalaci těchto PA a zapojení těchto PA do DC, včetně zpracování veškeré nezbytné projektové či obdobné dokumentace a získání nezbytných povolení a včetně poskytnutí příslušných licencí k užívání DC a případně jiných inf.systémů nezbytných pro řádný provoz PA; b) instalaci a deinstalaci PA (nebo případně modernizovaných PA) z jiných důvodů než v souvislosti s dodávkou nových PA dle písm. a), včetně převzetí těchto PA (nebo případně modernizovaných PA) na místě určeném zadavatelem, resp. přesunutí na místo určené zadavatelem, včetně zpracování veškeré nezbytné projektové či obdobné dokumentace a získání nezbytných povolení; c) provedení DZ (včetně dodávky DZ zadavateli, instalace DZ, správného vyznačení jednotlivých režimů parkování, zpracování veškeré nezbytné projektové či obdobné dokumentace a získání nezbytných povolení a včetně případné úpravy - odstranění dosavadního DZ) pro účely nově zřizovaných oblastí ZPS, a to nad rámec DZ dodaného či provedeného v rámci Počáteční dodávky ZPS; d) dodávkách DZ Objednateli či deinstalaci DZ či instalaci DZ či jiných úpravách DZ v rámci ZPS (včetně správného vyznačení jednotlivých režimů parkování, zpracování veškeré nezbytné projektové či obdobné dokumentace a získání nezbytných povolení a včetně případné úpravy - odstranění dosavadního DZ), to z jiných důvodů než z důvodu plnění dle předchozího bodu c). C) Periodická plnění spočívající v: a) zajištění provozu a údržby PA (popř. modernizovaných PA a DC) a přenos dat s CIS; b) údržbu a obnovu DZ; c) provádění služby monitoringu a d) zúčtování plateb parkovného a služby platebních kanálů (jak ve vztahu k infrastruktuře ZPS dodané v rámci Počáteční dodávky ZPS, tak i Jednorázových plnění ZPS). Blíže v ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie