Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ALVEL, a.s.
Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel, společnost ALVEL, a.s. vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu“. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve výzkumu metod nanášení tenkých ochranných vrstev použitelných pro aplikace spojené s jaderným palivem a zlepšení jeho chování. Součástí plnění je optimalizace těchto metod a depozičních postupů a experimentální ověření materiálů v podmínkách simulujících normální provoz a havarijní podmínky jaderných reaktorů. Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (konkrétně se jedná o přílohu č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo: Technické zadávání).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Zajištění služeb kustodů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění osob 3 kustodů pro zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou a společenskou činnost v budově Rudolfina
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Národní galerie v Praze
Alberto Giacometti, převzetí výstavy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je mezinárodní spolupráce mezi Národní galerií v Praze a Nadací Giacometti na realizaci retrospektivní výstavy uměleckých děl a exponátů sochaře Alberta Giacomettiho. Předpokládaný termín výstavy je 18.7.2019 – 1.12.2019 ve Veletržním paláci. Maximální počet děl, který by Nadace Giacometti poskytla na výstavu je stanoven takto: • trojrozměrné objekty - maximální počet ks: 113, • malby - maximální počet ks: 51, • práce na papíře - maximální počet ks: 14. Nadace Giacometti je vlastníkem uměleckých děl Alberta Giacomettiho, která budou vystavena v Národní galerii v Praze tyto díla na výstavu pronajme, zajistí také kurátorskou činnost k výstavě.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Česká republika - Ministerstvo dopravy
Poradenská a konzultační činnost a poskytování spolupráce při zjišťování zkušebnictví vozidel a při schvalování zvláštních vozidel a jejich přípojných vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zajišťování zpracování podkladů pro typové schvalováni a kontrolu shody silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a výbavy se schváleným typem, ověřování typu vozidel z hlediska konstrukčních a legislativních vlivu na technologii povinných kontrol v provozu, vývoj měřících zařízeni, návrhy a ověřování nových zkušebních metodik a přípravu podkladu pro tvorbu nových technických a právních předpisů, včetně zpracování protokolu o provedené kontrole, a při zpracování podkladu, materiálů a výstup souvisejících se zajištěním schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel a jejich přívěsných vozidel k provozu na pozemních komunikacích.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
ČESKÝ ROZHLAS
VZ06/2017 - Olympijský cyklus 2017 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vzájemné poskytnutí plnění, přičemž ze strany ČRo je plněním poskytnutí prostoru ve vysílání ČRo a ze strany České olympijské, a.s. je plněním poskytnutí licence ČRo k užívání olympijských symbolik.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
LESIKAR, a.s.
Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria spolu s podporou při přípravě související dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v zadávací dokumentaci
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
LESIKAR, a.s.
Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria spolu s podporou při přípravě související dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v zadávací dokumentaci.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
LESIKAR, a.s
Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria spolu s podporou při přípravě související dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v zadávací dokumentaci
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
ČESKÝ ROZHLAS
VZ06/2017 - Olympijský cyklus 2017 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vzájemné poskytnutí plnění, přičemž ze strany ČRo je plněním poskytnutí prostoru ve vysílání ČRo a ze strany České olympijské, a.s. je plněním poskytnutí licence ČRo k užívání olympijských symbolik.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
ČESKÝ ROZHLAS
VZ06/2017 - Olympijský cyklus 2017 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vzájemné poskytnutí plnění, přičemž ze strany ČRo je plněním poskytnutí prostoru ve vysílání ČRo a ze strany České olympijské, a.s. je plněním poskytnutí licence ČRo k užívání olympijských symbolik.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Digitalizace vzácných rukopisů a starých tisků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Digitalizace vzácných rukopisů a starých tisků
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
ČESKÁ TELEVIZE
Nákup reklamního prostoru - bartery   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Laboratoř ticha   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je dodání a zprovoznění multimediální expozice „Laboratoř ticha“, která je aktuálně součástí českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Jedná se o unikátní instalaci tematicky i provedením se pohybující na hranici umění a vědy, která navozuje rozjímavou atmosféru českého lesa a za pomoci vyspělých technologií odkrývá tajemství světa rostlin jako novou, rozšířenou realitu. Kromě svého cíle – představit les jako významné místo duchovního odpočinku – chce instalace návštěvníkům nastínit atraktivní a přístupnou formou i vědecký pohled na typicky český lesní ekosystém Hercynské dubohabřiny. Instalace zahrnuje množství nejmodernějších technologií, které je možno strukturovat do několika „podsystémů“: - systém biotopu: rostliny, zemina, keramzit, zavlažovací systém (řídící jednotka, čerpadla, rozvody vody, "jezírka" s ultrazvukovými vlhčidly, sensory), větráčky zajišťující pohyb vzduchu, mikroskopy plus zobrazovače (displaye) - projekční systém: projektory, počítače, kamery, kamerové pojezdy, software a projekční plochy - systém interakce: sensory kinect, monitory, mikrofony - zvukový systém: zesilovače, reproduktory - architektura: konstrukce projekčních ploch, statika, infotabule, police a další prvky v interiéru - květníky: design, CNC frézy, laminace, zpevnění, povrchová úprava, spádové vrstvy, hydroizolace, nosný a závěsný systém - světelný systém: fytolampy (pro růst rostlin), LED lampy (pro "divácké nasvětlení" rostlin) Celý systém je navržen tak, aby nevyžadoval každodenní údržbu. Jednotlivé technologie - osvětlení, spouštění projekce, audiovizuální techniky je zajištěno díky automatickým časovým spínačům a vzdálenému přístupu přes internet. Zalévání rostlin je zajištěno díky automatickému zavlažování. Jedná se o zcela jedinečný, unikátní exponát, který nemá v ČR ani ve světě obdoby. Žádné umělecké dílo, byť využívající nové technologie, neklade takový důraz na vědecké (botanické) poznání a žádný obdobný vědecký projekt nenabízí tak pokročilé tvarové řešení (design) a takový důraz na emoční a estetické působení přírody. Současně je Laboratoř ticha jediným obdobným českým projektem, který na světové výstavě EXPO vidělo více než 2 miliony návštěvníků.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Česká televize
„Nákup reklamního prostoru - bartery“   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletní správy, kontroly a administrace barterových plnění mezi zadavatelem a jednotlivými mediálními domy. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky zahrnuje celkový objem barterové reklamy za období 48 měsíců a odměnu pro administrátora, jejíž výše bude předmětem hodnocení nabídek a jejíž předpokládaná hodnota činí 0,04 % z objemu barterové reklamy.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Střední odborné učiliště, Hluboš 178
Výuka autoškoly pro žáky skupina B,C,T   
Výuka řízení motorových vozidel skupiny B,C,T pro žáky učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie