Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1721 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Protokolární skartace a likvidace dokumentů a dat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkonů spojených s fyzickou likvidací dokumentů po skartačním řízení a zajištění průběžné fyzické likvidace dokumentů nepodléhajících skartačnímu řízení, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Dokumentem se pro účely této veřejné zakázky rozumí každá písemná, obrazová, zvuková, elektronická nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální na všech typech nosičů dat.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Svoz a likvidace odpadů v letech 2014 až 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb odpadového hospodářství na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem. Oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové smlouvy na likvidaci odpadů ve II. čtvrtletí roku 2018.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti KNL, a.s. Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102 a 180103 zařazovaných pod jednotné číslo 180103, dále pak 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180109 a 200132. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí ze 3 lokalit: Liberec, Jablonné v Podještědí a Turnov. Smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi. Účinnost smlouvy od 1.9.2018.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Město Vidnava
Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro město Vidnava, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Odvoz a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr, odstranění nebo využití odpadu objednatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od objednatele, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a zajištění činnosti odpadového hospodáře pro objednatele podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Obec Skorošice
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Skorošice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Skorošice“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu včetně pneumatik, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Skorošice, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Velká Kraš
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Velká Kraš   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Velká Kraš“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu včetně pneumatik, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Velká Kraš, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Vápenná
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vápenná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vápenná“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Vápenná, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Písečná
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Písečná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Písečná“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Písečná, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Lipová-lázně
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Lipová-lázně   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Lipová-lázně“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Lipová-lázně, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Česká Ves
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Česká Ves“   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Česká Ves“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Česká Ves, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Bělá pod Pradědem
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bělá pod Pradědem   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bělá pod Pradědem“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Bělá pod Pradědem, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
MVE PLUS, s.r.o.
Uložení směsného komunálního odpadu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění uložení směsného komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví případně správě uchazeče o zakázku. Předpokládané celkové množství odpadu bude do 30.000 tun po dobu plnění veřejné zakázky (4 roky).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Kostelec nad Labem
Sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Kostelci nad Labem   
Stručný popis: Plnění veřejné zakázky spočívá ve sběru, přepravě, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu, kat. č. 200301, od fyzických osob z klasických nádob na území města Kostelec nad Labem (dále jen SKO); ve sběru, přepravě, třídění a využívání odděleně sbíraných využitelných složek komunálního odpadu (dále jen TO); ve sběru, přepravě, využívání a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, kat. č. 20 02 01, rostlinného původu, od fyzických osob z nádob k tomu určených (biopopelnic) na území města Kostelce nad Labem (dále jen BIO); ve sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálních odpadů – mobilní svoz nebezpečných odpadů (dále jen NO) a v poskytnutí odpadových nádob a kontejnerů. Předmět a podmínky plnění veřejné zakázky byly podrobně a úplně specifikovány v obchodních podmínkách v příloze č. 28. 3 zadávací dokumentace, v technických podmínkách v příloze č. 28.4 zadávací dokumentace a v přílohách č. 1 a 2 technických podmínek.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Ostružná
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Ostružná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Ostružná“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Ostružná, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Vice viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie