Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2037 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Nový personální a mzdový systém   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí k užití nového personálního a mzdového informačního systému (dále též „PMS“), implementace PMS, uvedení do provozu, podpora a rozvoj PMS. Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikován příloze č. 1 a příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Správa Pražského hradu
GISWorks - klíčnice v užívání SPH a ÚOP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je převod stávajícího informačního systému do nového programového jazyka (dále jen „nový informační systém“) tak, aby byla zajištěna jeho stávající funkcionalita, přenos stávajících dat a současně byl SW rozšířen o nové požadované funkcionality a správu mapové dokumentace užívané zadavatelem (tato mapová dokumentace bude přenesena a vedena ve formě .dwg). Předmětem plnění je dále zajištění a poskytnutí uživatelské licence k novému informačnímu systému a předání zdrojových kódů a dokumentace k tomuto systému, aby jej zadavatel mohl sám, popř. prostřednictvím třetím osob, dále rozvíjet (vytvářet nové funkcionality, provádět změny a rozvoj stávajících funkcionalit, popř. spojovat s jinými informačními systémy, které zadavatel provozuje, užívá nebo vytvoří v součinnosti s jiným dodavatelem). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Písemné zprávě zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodávka licencí SAP a poskytování souvisejících služeb   
Stručný popis: CPV: 72260000-5; 72267100-0; 72267000-4; 72268000-1;72265000-0 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování práva užití programového vybavení (licencí) SAP a zajištění služeb maintenance (údržby) Enterprise Support k tomuto programovému vybavení, jakož i maintenance (údržby) pro stávající programové vybavení SAP zadavatele a jemu podřízených organizací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávka a implementace software personálního informačního systému včetně zajištění následného rozvoje a servisní podpory   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace software personálního informačního systému včetně následného rozvoje systému. Nedílnou součástí této veřejné zakázky je rovněž uzavření servisní smlouvy na poskytování softwarové technické podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRÁVNÍCH INFORMACÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je informační systém právních informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
MERO ČR, a.s.
Podpora a údržba informačního systému HELIOS Green   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je podpora a údržba informačního systému HELIOS Green, a to konkrétně, ne však výhradně: 1) Úprava a aktualizace informačního systému (update) 2) Úprava informačního systému dle platné legislativy 3) Úpravy informačního systému pro nové verze systémového prostředí 4) Opravy případných chyb po uplynutí záruky 5) Poradenská a konzultační činnost (hotline)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Generální ředitelství cel
Zajištění pozáruční technické podpory výrobce HW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáruční technické podpory výrobce pro servery, páskovou knihovnu a diskové pole Dell Compellent včetně poskytnutí souvisejících licencí, které jsou umístěny v primárním informačním centru zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Městská část Praha 1
Vývoj a implementace nadřazeného řídícího a dohledového systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění VZ měla být analýza, vývoj, implementace a provozní podpora řídícího a dohledového systému (software), který v sobě měl integrovat veškeré vjezdové a výjezdové profily, umožnit sledování jejich stavů a ovládání. Jednotlivé skupiny funkcionalit měly být zajištěny prostřednictvím následujících modulů:Regulační funkce - měly umožňovat nastavení pravidel provozu systému ve smyslu provozní doby regulace vjezdu, zajištění vjezdu vozidel s oprávněním prostřednictvím vydání povolení na RZ vozidla, kontrolních mechanismů apod. Modul Správy pravidel vjezdu, Modul Předregistrace vozidel taxi, Modul Dočasných povolení vjezdu, Modul Dlouhodobých povolení vjezdu, Modul Dokumentace vjezdů, Modul Hlášení nepravidelností provozu. Provozní funkce – měly umožňovat dohled nad technologiemi umístěnými na infrastruktuře, jejich vzdálený přístup a povelování, Modul Hlášení a sledování provozních stavů, Modul Online přístupu ke kamerám, Modul Vzdáleného ovládání sloupku. Bližší info v ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Univerzita Palackého v Olomouci
Software psychodiagnostické metody psychologie práce on-line   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou platforem - samostatných online účtů HTS 5 a 17 psychodiagnostických metod implementovaných do každé platformy, pro správu, administraci a vyhodnocení testové psychodiagnostiky. Platforma je formou základního software, do kterého jsou jako moduly implementovány psychodiagnostické metody, v tomto případě 17 modulů. Jde o ucelený soubor diagnostických metod, který je platformou funkčně provázán. Platforma umožňuje interakci modulů ve smyslu uživatelských voleb při sestavování metod do testových baterií, administraci, vyhodnocení a exportu výsledků. Platforma dále umožňuje správu uživatelských účtů (pedagog a studenti) a správu respondentů, včetně srovnávání jejich výsledků.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Dodávky licencí Citrix vč. podpory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 3 roky na zajištění licencí a podpory (maintenance) k vybraným programovým produktům společnosti Citrix v rámci multilicenčního programu GELA. Licence/podpora budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Západočeská univerzita v Plzni
SMLOUVA O ÚPRAVĚ MODULŮ EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MAGION, MODUL – Kontrolní hlášení (KH), Registr smluv (RS) a podpora GDPR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je úprava ekonomického informačního systému (EIS) Magion u následujících modulů: • úprava modulu Kontrolní hlášení (KH) • úprava modulu Registr smluv (RS) • podpora GDPR
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
DATABÁZOVÉ LICENCE ORACLE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup licencí Oracle s podporou do 31.12.2019. Zadavatel požaduje zajistit 500 licencí Oracle Database Standard Edition 2 - Named User Plus Perpetual a 2 licence Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČESKÝ ROZHLAS
VZ29/2018 - Monitoring ICT prostředí ČRo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Monitorovací systém k identifikaci, korelaci a vyhodnocení incidentů z oblastí: - dostupnost a funkčnost IT infrastruktury, - bezpečnost vnitřní i vnější sítě, - přístup ke strukturovaným a nestrukturovaným datům - využití sítě IT
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – provoz, užívání a servis software StaproMEDEA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí servisní podpory informačního systému StaproMEDEA na období 36 měsíců. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (Technická specifikace pro veřejnou zakázku na poskytování servisní podpory informačního systému StaproMEDEA).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo
Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na pořizování produktů Microsoft. Blíže viz. zadávací dokumentace
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie