Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2069 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Generální finanční ředitelství
Technická podpora IS VEMA v letech 2019 - 2021 - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora a hot-line - zahrnující údržbu veškerého aplikačního programového vybavení Vema a související dokumentace, dále aktualizace programu ve vazbě na legislativní změny související s obecně právními předpisy a poskytování servisních prací související s provozem programového vybavení Vema.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení a serverové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení, serverové infrastruktury a zajištění jeho upgradů a updatů, včetně updatů virových a jiných databází potřebných pro provoz systému a jeho podpory po dobu 4 let pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Fakultní nemocnice Olomouc
Servisní podpora informačního systému eKLIN/ePOST ve FN Olomouc II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory provozu a rozvoje informačního systému eKLIN/ePOST ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Rozšíření ArcSight Logger vč. podpory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace SW ArcSight LOGGER a SW ArcSight Management Center za účelem rozšíření systému pro ukládání bezpečnostních informací a událostí ArcSight LOGGER v konfiguraci ArcSight Logger L3505. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořízení SW licencí a související podpory pro Centrálu systému Czech POINT - 1.etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení softwarových produktů pro Centrálu systému Czech POINT a související podpory pro předmětné softwarové produkty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Dodávky licencí Citrix vč. podpory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 3 roky na zajištění licencí a podpory (maintenance) k vybraným programovým produktům společnosti Citrix v rámci multilicenčního programu GELA. Licence/podpora budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení je ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ (IS NSK) na základě podrobné specifikace dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zabezpečení provozu a rozvoje technologické platformy Oracle   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění – poskytování práva užití programového vybavení (licencí) Oracle, a to zakoupení licencí či jejich pronájmu formou Cloud subscription, dále pak zajištěním služeb podpory (maintenance) typu Oracle Premier Support k tomuto programovému vybavení pro stávající a nově pořizované programové vybavení Oracle zadavatele a Úřady práce ČR. Předmět plnění veřejné zakázky bude tedy spočívat v: a) upgrade licencí Oracle na neomezené použití po dobu 36 měsíců ode dne odeslání výzvy k zahájení této části plnění ze strany zadavatele, b) poskytování Cloudových služeb pro databáze a aplikační servery umístěných v prostředí MPSV po dobu 36 měsíců ode dne odeslání výzvy k zahájení této části plnění ze strany zadavatele, c) poskytování služeb souvisejících se zprovozněním a využíváním Cloudových služeb, d) poskytování služeb technické podpory po dobu 36 měsíc
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 145.18 Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka softwarového řešení pro počítačovou síť, zavede kontrolní mechanismy pro detekci narušení bezpečnosti včetně centrálního logu a monitorování síťové infrastruktury jako ucelený systém. Dodané software bude tvořit funkční celek, který může být složen z různých samostatných částí jednoho nebo více dílčích řešení. Správce (administrátor) software bude mít k dispozici jednotnou centrální webovou konzoli pro přístup k logům, alertům, reportům a pro správu systému. Z této konzole se bude provádět veškerá konfigurace, správa a analýza logů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národní ústav pro vzdělávání
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV) na základě podrobné specifikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Operátor ICT, a.s.
Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Pražskou turistickou kartu (dále jen jako "Systém") a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: • provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému; • vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob; • vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské a provozní dokumentace vztahující se k Systému; • poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu; • poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a • poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo zahraničních věcí
Log Management   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení pro sběr a zpracování logů včetně implementačních a servisních prací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – provoz, užívání a servis software StaproMEDEA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí servisní podpory informačního systému StaproMEDEA na období 36 měsíců. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (Technická specifikace pro veřejnou zakázku na poskytování servisní podpory informačního systému StaproMEDEA).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ostravská univerzita
Dodávka software   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka software v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávek, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Součástí plnění je rovněž instalace, zaškolení a doprava.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Nákup 6 ks VMware vSphere Standard + SnS 3Y   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nových licencí a SnS - Support and Subscription Services (dále jen "SnS") k programovým produktům společnosti VMware, Inc., konkrétně 6 ks licencí VMware vSphere Standard + SnS 3Y.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie