Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5012 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle   
Stručný popis: Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předměte této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+ Část 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
ENEX GROUP s.r.o.
Videoinspekční systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku videoinspekčního systémů pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí je předmětu je i implementace, montáž a zprovoznění systému.Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky je v zadávacích podmínkách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s. II 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Operačné systémy
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele, a dále zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje, vč. zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém
Softvérové balíky a informačné systémy
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Software na řízení projektů ČSSZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zajištění vhodného software na řízení všech fází životního cyklu projektu, včetně nástrojů na sledování průběhu a zaznamenání případných změn projektu (časových, finančních, kapacitních, personálních, organizačních apod.).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov,...  >  Softvérový balík na vytváranie harmonogramov a na...
Technická univerzita v Liberci
180_Ve_ERDF_SW ke zpracovani dat z 3D skenerů (FS 041)   
Stručný popis: 3 licence programu pro zpracování dat z 3D skenerů
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov,...  >  Softvérové programy na kreslenie a na vytváranie...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Softwarové vybavení pro studenty se specifickými potřebami   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a následné aktualizace softwarového vybavení do individuální studovny Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která slouží studentům se specifickými potřebami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Nákup serverů 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů včetně fyzické instalace do racků v datovém centru zadavatele.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Barva pro VZD pro SÚS PK (2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodání barvy pro VDZ v celkovém množství 3 000 l
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Podpora a rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk - 2018+   
Stručný popis: Podpora a rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk - 2018+
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Aktualizace a upgrade softwaru Digimat   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktualizace a rozšíření (upgrade) softwaru Digimat na verzi 2018.1, včetně instalace a školení pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Off-line licence pro vyhodnocování dat z kapalinového chromatografu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka off-line licencí pro vyhodnocování dat z kapalinového chromatografu pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Rámcová dohoda na obměnu serverů SPARC na územních organizačních jednotkách ČSSZ   
Stručný popis: dodávka serverů, páskových zálohovacích mechanik, nepřerušitelných zdrojů energie a servisních služeb, které zajistí převod stávajících fyzických serverů na nové servery a jejich zakomponováním do infrastruktury zadavatele a následná HW a SW podpora a záruční servis po dobu 48 měsíců.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
město Příbram
Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – Bezpečná infrastruktura   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – vybudování bezpečné centrální IT infrastruktury Zadavatele. Součástí plnění je též poskytování služeb podpory provozu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Hardware infrastruktura pro modernizovaný laboratorní informační systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité (nikoliv repasované) hardware infrastruktury složené z: 1 ks serveru (1xCPU Windows Standard), 1 ks úložiště, 8 disků a 1 ks switche, nezbytných pro zajištění bezchybného provozu modernizovaného laboratorního informačního systému Centra hygienických laboratoří zadavatele, splňujících níže uvedené technické parametry požadované zadavatelem, jejich příslušenství či souvisejících technologií potřebných k plnému využití vlastností a funkcionalit hardware infrastruktury v rutinním provozu (tzn. veškerá kabeláž pro propojení jednotlivých částí dodávky, napájecí a datové kabely, software, atd.).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie