Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 12623 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Jindřichův Hradec
4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády pavilonu U 12,   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy na objektu 4. Základní školy Vajgar – 592/III v Jindřichově Hradci, výměna otvorových výplní budovy B, tj. pavilon U12, nátěr fasád, nátěr a doplnění klempířských konstrukcí, opravy vstupů do budovy a spojovacích chodeb. Součástí zakázky bude rovněž výpomoc při vyklízení vnitřních prostorů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na rekonstrukce bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů   
Stručný popis: Celkové nebo částečné rekonstrukce bytových jednotek nebo jejich částí, rekonstrukce bytových jader, opravy a rekonstrukce společných prostor (chodeb, sklepů aj.) bytových domů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Frýdlant
„Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 - 1191 Frýdlant“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění snížení energetické náročnosti devítipodlažního bytového panelového domu typu T 06 B se třemi vchody (č.p. 1189 a čp. 1190 a 1191), zastřešeného plochou dvouplášťovou střechou. V rámci předmětu veřejné zakázky bude realizováno: a. zateplení svislých obvodových konstrukcí řešené aplikací kontaktního zateplovacího systému ETICS na bázi polystyrenu a izolace z minerálních vláken na vnější povrch zdiva, s tenkovrstvou omítkou na silikonové bázi b. výměna některých (v minulosti nevyměněných) dřevěných výplní otvorů za plastové s tepelně izolačním zasklením; c. zateplení střešní plochy systémem na bázi pěnového polystyrenu; d. zateplení stropu nad 1.NP stávajícího objektu deskami z minerálních vláken.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Ostrava
Voliéra kondora královského II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Voliéra kondora královského“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost AU plan s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Praha 5 Smíchov 150 00, IČO 276 16 398, v září 2015 a společnost Carl Stahl & spol, s.r.o., se sídlem Mikulovická 4, 190 17 Praha 9, IČO 624 18 394, v dubnu 2018.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Rožnov pod Radhoštěm
Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci, modernizaci a doplnění sportovního areálu u ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, kdy dojde zejména k odstranění stávajících částí betonových a asfaltových konstrukcí, kovových mantinelů, apod. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provedení kompletního odvodnění areálu, nové konstrukční vrstvy pod sportovními plochami, sportovní povrchy a areálové oplocení. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Brno
Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kompletní zateplení obálky budovy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Pardubický kraj
Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace je výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje v Holicích. V objektu je navržena garáž pro dvě výjezdová sanitní vozidla třídy B a technického zázemí – tzn.: 2-3 osob na 12hod/směnu. Provozně je objekt rozdělen na garáž se souvisejícími prostory skladů vybavení vozidel, desinfekce a místnosti údržby, na prostory pro posádku zahrnující denní místnost, šatny se sociálním zařízením rozděleným podle pohlaví a odpočinkové místnosti a na prostory technologie, prádelny a venkovního prostoru pro kola. CPV 45216127-0
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Most
Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nástavba odborných učeben v objektu Základní školy Jakuba Arbesa 2454 v Mostě. Součástí předmětu díla je i realizace výtahu a únikového schodiště včetně navazujících dopravních úprav (chodník). Předmětem veřejné zakázky je také vybavení nově vzniklé půdní nástavby nábytkem a přístrojovým vybavením. V souladu s předmětovým zaměřením jednotlivých učeben bude vybavena učebna informatiky, přírodovědná učebna a učebna cizích jazyků a jejich kabinety. K zajištění jejich plné funkčnosti dojde k instalaci datových a dalších rozvodů včetně pokrytí wifi signálem. V rámci realizace díla dojde k položení metalických rozvodů a osazení koncových přípojných bodů k místní síti LAN v učebnách, a kabinetech nově vybudované půdní nástavby a realizaci metalických rozvodů a osazení aktivních přípojných WIFI bodů s dostatečnou kapacitou. Součástí díla je také vybudování serverovny, kde budou rozvody místní sítě ukončeny pasivními a aktivními prvky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Týniště nad Orlicí
Oprava varny ZŠ, Týniště nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě varny kuchyně pro ZŠ v Týništi nad Orlicí. Oprava spočívá ve výměně nových zařizovacích předmětů, v kompletním vybavení varny a nově budou opraveny veškeré rozvody vody, kanalizace, topení, větrání, elektroinstalace, podlahy a obklady.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Pardubický kraj
Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební a sanační úpravy stávajícího objektu domova mládeže. Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy domova mládeže včetně střechy a výměna okenních a dveřních výplní.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Moravskoslezský kraj
Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ za účelem snížení energetické náročnosti objektu školy, celkové snížení provozních nákladů a zkvalitnění prostředí v objektu. Hlavním prováděným opatřením je zateplení obálky školy a dále provedení nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách. Jedná se o stávající objekt základní umělecké školy. Stavba je umístěna na pozemku parc.č. 4408/75, k.ú. Poruba-Sever. Objekt je umístěn v zastavěné části města Ostrava. Budova školy je několika podlažní 1.PP - 3.PP s plochou střechou v několika výškových úrovních. Předmětem projektu je zateplení obvodových konstrukcí budovy, zateplení střeních plášťů a výměna okenních a dveřních výplní. Tvarové řešení a celková kompozice zůstane zachována. Dispoziční řešení zůstává stávající. Součástí PD je provedení nových VZT rozvodů ve vybraných učebnách na pavilonech C, D, E z důvodu splnění hygienických požadavků na výměnu vzduchu. Blíže viz ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Moravskoslezský kraj
Revitalizace budovy Domova Příbor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení rekonstrukce, přístavby a nástavby stávajícího objektu Domova Příbor, včetně vnitřních dispozičních úprav a úpravy areálu, který je využíván osobami seniorského věku a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební práce budou probíhat uvnitř i vně objektu. Dispoziční řešení objektu se změní. Po provedených změnách dojde ke zvýšení ubytovací kapacity na 67 osob (současná kapacita 60 osob) za současného zvětšení podlahových ploch jednotlivých pokojů. V jednotlivých nadzemních podlažích vznikne 7 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojů. V objektu budovy domova budou umístěny jednotlivé pokoje pro ubytované s vlastním sociálním zařízením, u 4 dvoulůžkových pokojů (soc. zařízení pro 2 obytné buňky), koupelny, hygienické místnosti, denní místnosti pro personál a společenské místnosti. Pro zvýšení kapacity na 67 osob bude provedena přístavba a nástavba objektu. Bližší informace jsou uvedeny v příslušné ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Moravskoslezský kraj
Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky provedení stavby „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace“ za účelem snížení energetické náročnosti této budovy školského zařízení. Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Gerykem z května 2017. Předmětem stavebních úprav je zateplení obvodových konstrukcí KZS vč. dodávky nových klempířských prvků a hromosvodu. Kompletně bude provedena výměna oken a dveří. Dále dojde k zateplení střešní konstrukce vč. výměny střešních světlíků. Kolem objektu budou kompletně provedeny nové okapové chodníky a zeleň bude uvedena do původního stavu. Blíže viz ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Holovousy
ZŠ a MŠ Chodovice - dokončení rekonstrukce a modernizace budovy   
Stručný popis: Předmětem zakázky je realizace díla ZŠ a MŠ Chodovice - Oprava střechy a díla Podhledy a výměna dveří ve třídách MŠ v 1. NP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Červený Kostelec
Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého sálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu divadla. Jedná se o změnu části interiéru budovy s drobnými úpravami a přesunem nenosných příček, rekonstrukce povrchů stěn a podlah, výměna radiátorů topení a instalace akustických podhledů. V 2.NP v přednáškovém sále dojde ke stavebním úpravám: bourání a výstavba příček, nové podlahy, nové omítky a výmalby, zazdívky otvorů, nový bar do stávající šatny a předsíň se záchodem pro zaměstnance do stávajícího WC v mezipatře. V místnosti bude umístěna variabilní posuvná stěna kotvená do ocelové konstrukce pomocí kolejnice (kotvení po vzdálenosti 0,5 m), po které budou jezdit jednotlivé dílce posuvné stěny. Vnější vzhled objektu a orientace ke světovým stranám se nemění. Součástí zakázky je též dodávka nábytkového vybavení (stoly, židle, věšáky, tapety apod.) a AV techniky (projektor, plátno, interface, reproduktorová soustava, mixážní pult, mikrofony, řídicí systém, scénická světla atd. Stavba není členěna na objekty.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie