Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 12378 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Benešov
Terminál Benešov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního teminálu ve městě Benešov ve Středočeském kraji. Jedná se o novostavbu terminálu Benešov v rozsahu výpravní budovy, prodloužení podchodu, zastřešení nástupišť, oplocení a sadové úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kinský dal Borgo, a.s.
Revitalizace NKP hradu Kost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ v obou částech všeobecně je obnova pláště, prostranství a parkánů NKP hradu Kost.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Přestavba budovy I s napojením na PCHO   
Stručný popis: Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy na nemovitém majetku spočívající zejména v realizaci úprav budovy "I" s napojením na pavilon chirurgických oborů, vč. vybudování vnější výtahové šachty, propojovací nadzemní chodby a terénních úprav.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústecký kraj
DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce nevyhovujících elektrorozvodů vč. výměny rozvaděčů a světel v celém objektu, rekonstrukce kuchyně vč. vybavení kuchyně a stavební úpravy suterénu, venkovní úpravy. Dílo bude realizováno v samostatných částech po jednotlivých rodinách, za provozu DD. Další části pak budou stavební úpravy suterénu, oprava venkovního hřiště a vnitřního dvora a výstavba nového letního altánku. O letních prázdninách pak proběhne poslední část rekonstrukce kuchyně vč. vybavení kuchyně. Veškerý postup prací (částí) bude v úzké koordinaci s vedením DD. Veřejná zakázka je dle ustanovení § 35 a ustanovení § 101 zákona rozdělena na 2 části: část.1 Stavební práce část 2. Dodávky (gastrotechnologie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Brušperk
PŘÍSTAVBA PAVILÓNU „E“ K ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BRUŠPERKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Přístavba pavilónu „E“ základní školy je navržena s šesti základními učebnami a dvěma speciálními, které mohou sloužit v době prázdnin jako klubovny pro zájmovou činnost. Maximální množství dětí v přístavbě je 6 x 30 = 180 dětí a šest učitelů. Specializované učebny v přízemí budou využívány jako půlené a nejsou do celkového počtu žáků započteny. Navrhovaná přístavba je s budovou stávající školy propojena chodbou, která umožňuje využít některé prostory stávající školy, jako jsou specializované učebny, jídelna, tělocvičny, bazén a zázemí pro učitele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava
Stavební úpravy kostela Nanebevzetí Panny Marie Opava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební úpravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, která je vedena jako nemovitá kulturní památka (Rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 20285/8-1318). Jedná se o provedení oprav vnějšího pláště, kovářských prvků, provedení terénních a sadových úprav.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Česká republika - Ministerstvo obrany
Jindřichův Hradec - výstavba garáží pro KOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Pardubický kraj
Realizace úspor energie – Gymnázium Česká Třebová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební úpravy v budově Gymnázia v České Třebové, Tyršovo nám. č.p. 970, Česká Třebová, zahrnující „zateplení“ podlahy půdy, výměnu a repasi výplní otvorů (oken a vnějších dveří), a osazení čidel CO2 se signalizací překročení hygienického limitu v učebnách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Sdružení TULIPAN, z.s.
Stavební úpravy rodinného domu Srbská 522/2, Liberec 11 - Růžodol 1, pro vybudování chráněného bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího třípodlažního rodinného domu, který bude sloužit pro chráněné bydlení klientů Sdružení TULIPAN, z.s. Stávající rodinný dům je samostatně stojící objekt s bytovými prostorami o celkové užitné ploše 380,43 m2. Po dokončení stavebních úprav bude v objektu vytvořeno celkem 7 samostatných obytných buněk se sociálním zařízením. Nové prostory jsou situovány do přízemí a podkroví, v suterénu je situováno technické zázemí a místnost pro občasný dozor klientů. Součástí stavebních úprav jsou i zpevněné plochy a část oplocení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Rekonstrukce mísností pro Specializace v pedagogice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových laboratoří a podpůrných laboratorních prostor pro studijní program Specializace v pedagogice vyučovaný na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb společností DOMISTAV CZ a.s.., sídlo: Hradec Králové, Foerstrova 897, PSČ 50002 IČ: 27481107 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Pardubický kraj
SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce kotelny a vytápění   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace je nová centrální plynová kotelna sestávající se z kaskády tří závěsných plynových kotlů. Navržena jsou desková otopná tělesa. V objektu B je vytápění zajištěno pomocí sálavých panelů, které budou ponechány, pouze u některých, jež mají provedeno odkouření přímo do prostoru haly, bude nově provedeno odkouření do venkovního prostředí. V dílnách m.č. 109 a 204 jsou nyní instalovány staré teplovzdušné plynové jednotky, které budou zaměněny za nové. Nově je přehodnocen systém rozdělení do jednotlivých kotelen s novým radiátorovým teplovodním vytápěním, rozděleným do jednotlivých zón dle požadavků provozovatele. Trakt umýváren (a kanceláří nad umývárnami) bude vytápěn samostatným plynovým kotlem. Západní dílny vč. kovárny a kabinetů budou vytápěny samostatnými dvěma kotli zapojenými do kaskády. Bytová jednotka bude mít vlastní kotel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Brno, Chodská 17 A, B - rekonstrukce VUZ - realizace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompozitním zesílení železobetonových stěn všech spojovacích krčků mezi objekty A i B včetně injektáže podloží ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská v Brně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Pardubický kraj
Transformace DOZP,DPH Žampach-Letohrad   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou jednopodlažních dvoubytových domů. Každý dům bude obsahovat dvě samostatné bytové jednotky, každá pro 6 klientů v jedné domácnosti. Bytovou jednotku tvoří jeden dvoulůžkový, čtyři jednolůžkové pokoje a společné prostory, jako obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna a WC pro imobilní klienty, vstupní chodba a venkovní plochy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Městská část Praha 19
Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely - Albrechtická   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely - Albrechtická“ v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v roce 2018 společností Atelier Slavíček architekt s.r.o., Štichova 34/645, 149 00 Praha 4, na stavební práce spočívající v realizaci novostavby tělocvičny pro sousední základní školu Albrechtická. Součástí stavby je zázemí pro tuto tělocvičnu (šatny a sociální zařízení) a další náplň objektu – provoz wellness (sauna, masáž, perličkové a vířivé koupele), bufet, prodejna sportovního zboží a dva menší cvičební sály se zázemím. Předmětem stavby je rovněž realizace inženýrských sítí, komunikace, chodníky a sadové úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Mirošov
Přístavba učebnového pavilonu základní škola Mirošov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba učebnového pavilonu Základní školy v Mirošově. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČ 26414422 provozovna ul. Míru 21/I, 337 01 Rokycany 3 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie