Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 12294 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SH Velhartice - kompletní obnova hospodářského stavení čp.3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stavby - hospodářského stavení čp. 3. Z provozního hlediska se jedná o klíčovou součást areálu NKP hradu Velhartice. Záměrem je obnova stavení do předpokládaného původního vzhledu objektu cca z počátku 20. století, vytvoření bezkolizní vnitřní dispozice pro moderní bydlení a pobyt splňující současné požadavky a normy a v neposlední řadě i zásadní prodloužení životnosti historických stavebních konstrukcí. Bližší informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Kašperské Hory
ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající nevyužívané tělocvičny na nové třídy ZŠ a MŠ: Budou vybudovány nové třídy MŠ tak, aby byla rozšířena její kapacita a zároveň budou vybudovány učebna výtvarné výchovy pro ZŠ a prostory družiny. Stávající stavba nebude plošně rozšiřována ani výškově zvedána. Dojde však k vložení jednoho patra do stávajícího objektu a k nutnému navýšení počtu oken i jejich velikosti. Podrobnosti specifikace veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy MŠ a ZŠ“ zpracované Ing. Jiřím Lejskem v lednu 2018, jejíž součástí jsou též soupisy prací s výkazy výměr a technické podmínky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve výměně venkovních okenních a dveřních otvorů v rámci obvodového pláště. Stávající dřevěná okna a výplně budou vyměněna za nové s termoizolačním prosklením. Nově jsou navrhovány okna a dveře v konstrukci jednoduchých dřevěných rámů z tzv. „europrofilů“. Dále je předmětem veřejné zakázky osazení měřičů CO2 ve všech učebnách školy. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Blatná
BLATNÁ Č.P. 30 - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu ubytovny na bytový dům. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: SO 01 - Spojovací krček a zateplení SO 02 - Bytový dům - stavební úpravy a zateplení Stavebními úpravami stávajícího sedmipodlažního objektu ubytovny vznikne ve 3. – 7. NP 6 bytových jednotek v každém podlaží, ve 2.NP vznikne bytová jednotka sociálního charakteru, komerční prostory a prostory služeb pro uživatele bytových jednotek. Součástí stavebních úprav bude výměna zdravoinstalace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Součástí stavebních úprav je výměna otvorových výplní a zateplení pláště a střechy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
UK KAM – KOLEJ HVĚZDA, REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obnova sociálních zařízení, tzn. odstranění stávajících konstrukcí a rozvodů, vyzdění nových příček, instalace nových rozvodů VZT, ZTI, Elektro – silno a slaboproud (EPS, EZS, Internet), výměna zařizovacích předmětů, výměna povrchů podlah, vestavěného nábytku a modernizace výtahu. Bližší specifikace je uvedena v bodě 6 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Tělocvičná jednota Sokol Černošice
Rekonstrukce a modernizace Sokolovny TJ Sokol Černošice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci a modernizaci Sokolovny TJ Sokol Černošice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Prasek
Stavební úpravy ZŠ Prasek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je vybudování nových kmenových učeben, odborné počítačové učebny, odborné přírodovědné učebny a zajištění bezbariérovosti vzdělávacího zařízení. V rámci plnění předmětu VZ dojde k rekonstrukci 1.NP stávající budovy a nástavbě 2.NP včetně úpravy stávající zeleně a venkovního prostranství v areálu školy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ptení
Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby jejímž předmětem je nadstavba objektu č.p. 30 (parc. č. 72) za účelem rozšíření kapacity stávající MŠ. Objekt (parc. č. 72) sousedí s objektem stávající MŠ (parc. 73), na kterou bude v úrovni 2NP (v úrovni nadstavby) komunikačně napojen. V navrhované nadstavbě vznikne nové oddělení s kapacitou 25 dětí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Vigantice
Vigantice – bezbariérové úpravy chodníků a zastávek podél silnice III/4867   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětné zájmové území tvoří sil. III/4867 a její bezprostřední okolí, chodník podél sil. III/4867 v rámci hranic katastrálního území obce Vigantice. Jedná se o páteřní silnici a chodník v obci Vigantice, sloužící k dopravní obsluze, zajištění přístupu do přilehlé části obce jak pro motorová vozidla tak pro pěší.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Ostrava
Sportovní hala - Sokolovna Svinov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby "Sportovní hala – Sokolovna Svinov" v k.ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost brücknerprojekt s.r.o., IČO: 286 37 968, se sídlem: Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, v 09/2017.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
MSp - Rekonstrukce a oprava budovy Legerova 49 – zhotovitel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a oprava budovy na adrese: Legerova 49, Praha 2 a práce s tím spojené, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Liběšice
Oprava prostranství před Základní školou v Liběšicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oprava prostranství před Základní školou v Liběšicích, vybudování parkovacích míst
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Technická univerzita v Liberci
145_Ve_Stavební úpravy Brožíkova ul. č. p. 376/1, Starý Harcov-Liberec - TUL   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Změna užívání objektu z ubytovacího zařízení na bytové jednotky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
VZ 84.18
VZ 84.18 "Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby "Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh", spočívající v rekonstrukci stávajícího objektu spojeného s úpravou vnitřních dispozic, výměnou oken a dveří, střešní krytiny a oplechování. Část obvodového zdiva bude zaměněna za nové, objekt bude zateplen. Provedení nové elektroinstalace, vytápění, zdravotnických rozvodů a rozvodů vzduchotechniky. Nové zařizovací předměty. Objekt bude doplněn o monitorovací systém. Bude provedeno zmenšení a obnova stávajících zpevněných ploch a přilehlých chodníků, zbytek bude pokryt dřevním substrátem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie v objektu kasáren Bystrovany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie