Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 12752 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Praze
SH Bečov - SO01 Pluhovské domy + SO02 Hradní nádvoří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově (rekonstrukci) SH Bečov. Jedná se především o rekonstrukci Pluhovských domů, u nichž proběhne stavební úprava objektu, obnova vnitřních rozvodů včetně napojení na areálové a obnova vnějšího pláště. Součástí rekonstrukce Pluhovských domů je provedení expozic souvisejících s relikviářem sv. Maura . Předmětem plnění je také rekonstrukce Hradního nádvoří, v rámci které dojde k obnově hradního nádvoří, doplnění vnějších rozvodů (voda, kanalizace, požární voda, elektro silno a slabo, provozní osvětlení) a odvodnění nádvoří, řešení vnějšího mobiliáře, napojení západních dešťových svodů na dešťovou kanalizaci (vedeno mimo hradní nádvoří) a k úpravě odlehčovací větve kanalizaci u Úřednického domu. Bližší informace a technické podmínky k předmětu plnění jsou vymezeny v přílohách zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, výkaz výměr a smlouva o dílo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s.
Výstavba víceúčelové haly pro TJ Slavia Malé Hoštice, z.s.   
Stručný popis: Novostavba sportovně kulturní haly v městské části Malé Hoštice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Nivnice
Přestavba MŠ, Centrum denních aktivit v obci Nivnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je přestavba části B objektu mateřské školky v Nivnici a přístavba Centra denních aktivit mateřské školky v Nivnici. Stavba je členěna na tyto stavební objekty: D 106 PŘESTAVBA MŠ D 102 CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT D 201 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z. s.
REKO FH – UT - Olomouc   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce fotbalového hřiště spočívající především ve výstavbě umělého trávníku III. generace v rozsahu a v souladu se Smlouvou o dílo (dále jen smlouva) a zadávacími podmínkami.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Herink
bec Herink – pořízení kontejnerové mateřské školy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „obec Herink – pořízení kontejnerové mateřské školy“.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
STAREZ-SPORT, a.s.
Dodávka a montáž mantinelů v hale Rondo II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je demontáž stávajících mantinelů, ochranných skel a boxů a následná dodávka a montáž mantinelů, skel a boxů kluziště v hale Rondo
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Řevnice
Přednádražní prostor v Řevnicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Přednádražní prostor v Řevnicích“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 12 375 531,- Kč bez DPH.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rekonstrukce poslucháren C, D v objektu U2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o komplexní rekonstrukci a modernizaci dvou intenzívně využívaných poslucháren s novým řešením pro IT a audiovizuální techniku, interaktivní výukové technologie, elektroinstalaci, osvětlení, klimatizaci, prostorovou akustiku, ale také lepším a účelnějším dispozičním uspořádáním prostor poslucháren s úpravou na stupňovitou podlahu a s osazením nového posluchárenského sedacího nábytku. Kapacita každé z rekonstruovaných poslucháren bude 69 míst + 3 místa pro osoby imobilní. Součástí projektu je dále úprava stávající zasedací místnosti, její rozšíření o možnost videokonferenčního jednání. Kapacita pro zasedací místnosti bude 20 osob + 6 osob videokonference. Z části půdorysu je vyčleněno zázemí jednací místnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Červený Újezd
REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI ČERVENÝ ÚJEZD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících povrchů chodníků a výstavba nových chodníků v obci Červený Újezd ve Středočeském kraji, součástí stavby jsou i dva nové přechody pro chodce, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
OREL jednota Nové Město na Moravě
Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací – novostavba víceúčelového sportovního objektu s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Brno
Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení fasády a střešního pláště s cílem snížení energetické náročnosti budovy a stavební práce navazující na úpravy v rámci zateplení (hromosvody, úprava vstupů, oplechování, okapové chodníky apod.)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/457 v délce cca 6 630 m, a to v úseku od křižovatky na obec Sádek, přes Osoblahu, až po hranici s Polskou republikou. Stávající směrové a výškové poměry zůstanou zachovány. Stavba je rozdělena na úseky nacházející se v intravilánu a extravilánu. Extravilán v km 71,350 00 – 76,424 81 a km 77,766 07 – 77,980 00 a intravilán v km 76,424 81 – 77,766 07. Bližší vymezení předmětu plnění je obsaženo v příslušné zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Benešov
Dopravní terminál Benešov   
Stručný popis: Jedná se o novostavbu terminálu Benešov v rozsahu výpravní budovy, prodloužení podchodu, zastřešení nástupišť, oplocení a sadové úpravy. Stavba bude využívána jako dopravní uzel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Nezvěstice
Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích - II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nástavby a přístavby ZŠ v Nezvěsticích - II. etapa. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ 28145968 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Multifunkční objekt v obci Třebestovice - stavební úpravy a rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění měly být stavební práce dle § 14 odst. 3 písm. a) zákona, spočívající ve stavebních úpravách a v přístavbě stávajícího objektu č.p. 7 v obci Třebestovice za účelem poskytování sociálních služeb denního stacionáře a odlehčovacích služeb pro cílové skupiny ve věku 18 – 65 let a pro pečovatelskou službu pro všechny klienty Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady i nad 65 let věku. Stavebními úpravami a přístavbou stávajícího objektu č.p. 7 měl vzniknout multifunkční objekt, ve kterém měly být obsaženy: společenský sál se zázemím; který již byl realizován jako 1. etapa stavby v r. 2015 v 1. NP; kuchyně s kapacitou 700 jídel a s jídelnou pro 16 osob v 1. NP; 2 nové byty a klub důchodců + 2 byty stávající ve 2. NP; Centrum sociálních služeb – stacionář ve 3. NP pro 15 osob (8 lůžek) a s pomocnými provozy (prádelna, sklady) ve dvorním křídle 1.NP. Základní kapacity stavby: Zastavěná plocha celkem: 826,5 m2; Zastavěná plocha původní: 521,6 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie