Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 70692 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017 2021   
Stručný popis: Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 22 Mankovice a 23 Ostrava
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výběr vhodného uchazeče , který bude provádět stavební práce spočívající v přetěsňování spár a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných SSÚD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Praze
SH Bečov - SO01 Pluhovské domy + SO02 Hradní nádvoří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově (rekonstrukci) SH Bečov. Jedná se především o rekonstrukci Pluhovských domů, u nichž proběhne stavební úprava objektu, obnova vnitřních rozvodů včetně napojení na areálové a obnova vnějšího pláště. Součástí rekonstrukce Pluhovských domů je provedení expozic souvisejících s relikviářem sv. Maura . Předmětem plnění je také rekonstrukce Hradního nádvoří, v rámci které dojde k obnově hradního nádvoří, doplnění vnějších rozvodů (voda, kanalizace, požární voda, elektro silno a slabo, provozní osvětlení) a odvodnění nádvoří, řešení vnějšího mobiliáře, napojení západních dešťových svodů na dešťovou kanalizaci (vedeno mimo hradní nádvoří) a k úpravě odlehčovací větve kanalizaci u Úřednického domu. Bližší informace a technické podmínky k předmětu plnění jsou vymezeny v přílohách zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, výkaz výměr a smlouva o dílo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Plzeňský kraj
Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče 3. etapa – Rehabilitace + přístavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající zejména v realizaci dispoziční úpravy stávajícího oddělení rehabilitace v západním křídle předního traktu objektu nemocnice a dvoupodlažní přístavby ke stávajícímu severozápadnímu křídlu nemocnice. V úrovni 1. PP bude přístavba propojena s oddělením rehabilitace. V podlaží 1. NP bude přístavba samostatným úsekem.
Stavebné práce
Statutární město Opava
ZŠ Boženy Němcové - kotelna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou rekonstrukci kotelny v budově Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace. V kotelně dojde k výměně stávajících plynových kotlů za nové kondenzační kotle, výměně nebo úpravě souvisejícího technologického zařízení kotelny, plynoinstalace, elektroinstalace a MaR. Součástí prováděných prací jsou související HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukce a práce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Břeclav
Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového pavilonu objektu Domova pro seniory č. p. 2842 (ul. Na Pěšině, Břeclav), kde bude umístěna centrální kuchyně včetně zázemí. Pavilon je situován na volném prostranství vedle stávající budovy DPS
Stavebné práce
Obec Dolní Lomná
Obnova mostních objektů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se realizace mostních objektů. Jedná se o obnovu mostních objektů v centru obce Dolní Lomná poškozených zvýšenými průtoky v korytě vodního toku. Jedná se o most v řkm 6,561 (SO 201) a lávku pro pěší a cyklisty v řkm 6,235 (SO 202). Předmětem obnovy bude náhrada podemletých opěr a nosných konstrukcí obou mostních objektů
Stavebné práce
Město Šumperk
Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce plochy vozovky, chodníků, parkovacích ploch, odvodnění, nové rozvody VO a vegetační úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
město Trutnov
Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České čtvrti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě parkovací plochy Na Nivách a úpravě dopravy na České čtvrti. V rámci realizace zakázky dojde k úpravám těchto částí: a) úprava parkovací plochy Na Nivách b) úprava napojení komunikace Pragovka c) úprava křižovatka Novodvorská, R. A. Dvorského, Procházkova d) úprava okružní křižovatky U kina.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
ČESKÝ ROZHLAS
ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je II. etapa rekonstrukce budovy ČRo Brno, na adrese Beethovenova 25/4, 657 42 Brno, která zahrnuje zejména rekonstrukci hlavního schodiště, výtahu, toalet, systému ústředního vytápění a část elektroinstalace objektu ČRo Brno ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby s respektováním podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů státní správy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Horní Moštěnice
Sportovní areál u ZŠ Horní Moštěnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele na výstavbu sportovního hříště na Základní školu a Mateřskou školu v Horních Moštěnicích.
Stavebné práce
Městská část Praha 11
Přístavba základní školy, ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav a přístavby Základní školy Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov, na pozemcích parc. č. 1,2,3 a 4 v k.ú. Praha - Chodov dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Přístavba základní školy, Základní škola Květnového vítězství 57, Praha 4, ul. Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov“.
Stavebné práce
Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s.
Výstavba víceúčelové haly pro TJ Slavia Malé Hoštice, z.s.   
Stručný popis: Novostavba sportovně kulturní haly v městské části Malé Hoštice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Šternberk
Šternberk – lokalita Příkopy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v prostoru mezi ul. Olomouckou, Obloukovou a Hlavním náměstím ve městě Šternberku. Kromě zvýšení kapacity parkování v této lokalitě bude mít nová komunikace významnou funkci z hlediska dalšího propojení centra s vnitřním průtahem města představovaným ulicemi Olomoucká a ČSA. Vozovky komunikací v ul. Příkopy jsou navrženy v živičné úpravě, vozovka v ul. Pekařská z kamenné kostky světlé barvy.
Stavebné práce
Město Vlašim
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NAVRÁTILOVA VE MĚSTĚ VLAŠIM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) oprava stávající místní komunikace + provedení dvou přechodů pro chodce a sedm míst pro přecházení
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie