Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2081 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Moravskoslezský kraj
Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a střech, výměna oken a dveří, vše dle projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Realizace větrání s rekuperací ZŠ-Svážná, Brno Nový Lískovec   
Stručný popis: Instalace vzduchotechnických zařízení v budovách a s tím spojené stavební práce, silnoproudé rozvody, měření a regulace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Olomoucký kraj
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – Tělocvična   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních úprav na budově tělocvičny Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice. Předmětem stavebních úprav na budově tělocvičny je zateplení obvodového a střešního pláště, výměna výplní otvorů a provedení nového akustického podhledu v prostoru vlastní tělocvičny.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Institut klinické a experimentální medicíny
Odstraňování závad TUV a SUV a dalších rozvodů v IKEM   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí je odstraňování vzniklých závad rozvodů teplé a studené zdravotechniky, plynovodu a ústředního topení (dále též „ÚT“) v areálu zadavatele. Součástí předmětu plnění jsou rovněž úpravy a přípomoce, průrazy a zapravení povrchů a ostatní práce související s charakterem této veřejné zakázky. Tato na části v souladu s § 35 ZZVZ, a to na: Část č. 1 - Závady stoupaček TUV, SUV Část č. 2 - Drobné závady na rozvodech plynovodu a ÚT Účastníci jsou oprávněni podávat své nabídky jak pro všechny části veřejné zakázky, tak pouze pro zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva s jedním dodavatelem. Zadavatel upozorňuje, probíhat za provozu zdravotnických prostor.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Technické sítě Brno, akciová společnost
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného osvětlení) budou vždy zadávány podle potřeb zadavatele. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 a § 101 ZZVZ na základě územní principu rozdělen na 3 části, přičemž zadavatelem předpokládaný územní rozsah jednotlivých částí vyplývá z přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Předpokládaná místa plnění). Příloha č. 3 zadávací dokumentace obsahuje ceníky pro každou z částí veřejné zakázky (ceníky agregují předpokládané stavební práce, konstrukce, dodávky nebo služby potřebné na každé z části veřejné zakázky). Blíže viz ZD.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Statutární město Teplice
Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice – 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace trakčního trolejového vedení spočívající ve výměně opotřebovaných částí trakčního trolejového vedení. Konkrétně se jedná o modernizaci následujících čtyř objektů: • SO 651 – křižovatka Bílinská x Opavská (realizace dle zpracované PD) • SO 652 – křižovatka Duchcovská x Sklářská (realizace dle současného stavu) • SO 653 – ulice Tolstého, Sklářská, Fráni Šrámka, Topolová, Novoveská a Lounská (výměna stávajících závěsů trolejového vedení za nové) • SO 654 – diodové děliče pro úseková dělení trolejové sítě MHD Teplice (výměna stávajících klasických úsekových děličů za nové diodové děliče)
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Mikulov
Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektu, v soupisu prací a ve smlouvě. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) tak, jak jsou smlouvou sjednány.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín
ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace v prvním podzemním podlaží a v prvním a druhém nadzemním podlaží školy. Před zahájením prací na rekonstrukci elektroinstalace musí být provedena kompletní demontáž podokenních vzduchotechnických jednotek (71 ks). Po dokončení elektromontážních prací budou jednotky opět namontovány. Dále předmětem veřejné zakázky je zřízení nové kotelny s instalací nových plynových kotlů.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
statutární město Liberec
ZŠ Švermova, Liberec – modernizace kuchyně – stavební část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavební modernizace kuchyně na objektu Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Místní hospodářství Obce Dříteň, spol. s r.o.
Dříteň - instalace kotle na biomasu, DPST, rozvody tepla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) stavební úpravy stávající kotelny v obci Dřítni, nahrazení tří stávajících 1 MW kotlů novým kotlem na biomasu o výkonu 2,5 MW s čištěním spalin
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Klimatizace objektu R1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je klimatizace budovy OZP na adrese Praha 4, Roškotova 1225/1, včetně souvisejících služeb (zejména záruční servis, demontáž a likvidace stávající klimatizace, apod.)
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 Oplocení v km 340,71 - 350,79   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o úsek, kde dochází k nehodám se zvěří. Proto je potřeba vybudovat trvalé oplocení jako zábrana proti střetu vozidel se zvěří. V kombinaci s dalšími prvky (PHS, vegetační úpravy) bude tvořit ucelený celek, který bude sloužit k zamezení průniku zvěře a osob do prostoru dálnice. Oplocení komunikace má pozitivní vliv na provoz, neboť dojde k výraznému snížení nehod se zvěří a tím i ke zvýšení bezpečnosti.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 Oplocení dálnice v km 253,0 - 258,0   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o úsek, kde dochází k nehodám se zvěří. Proto je potřeba vybudovat trvalé oplocení jako zábrana proti střetu vozidel se zvěří. V kombinaci s dalšími prvky (PHS, vegetační úpravy) bude tvořit ucelený celek, který bude sloužit k zamezení průniku zvěře a osob do prostoru dálnice. Oplocení komunikace má pozitivní vliv na provoz, neboť dojde k výraznému snížení nehod se zvěří a tím i ke zvýšení bezpečnosti.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Aktivní prvky IT pro High-tech technologicko výukový pavilon FLD   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka aktivních prvků IT do nového výukového pavilonu FLD včetně její montáže a zprovoznění. Předmětem plnění jsou tyto činnosti: - aktivní prvky -záložní napájení rozvodny slaboproudu - IT konektivita a bezpečnostní prvky pavilonu - stavební přípomoci
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Košťany
Snížení energetické náročnosti bytových domů 159 – 160, 161 – 162, 163 – 164, 165 - 166   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na snížení energetické náročnosti bytových domů 159-160, 161-162, 163-164, 165-166. V rámci stavebních prací dojde k zateplení obvodového pláště. Zateplení bude provedeno z vnější strany zateplovacím systémem s použitím tepelněizolačních fasádních desek tl. 140mm (λD max. = 0,031 W/(m.K) ), soklová část bude zateplena deskami XPS v tl. 100mm (λD max. = 0,033 W/(m.K) ). Parapety oken budou zatepleny tepelnou izolací v tl. 50 mm. Strop nad 1. PP bude izolován deskami z minerální vlny tl. 140 mm (λD max=0,041 W/(m.K). Na podlaze půdy nad 3. NP budou položeny desky z minerální vlny tl. 250mm (λD max=0,035 W/(m.K) ). Budou vyměněny vnější výplně, okna budou plastová (Uw = 1,1 W/m2.K), dveře s plastovým rámem (Ud = 1,1 W/m2.K).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie