Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2139 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČEZ Distribuce, a. s.
Hranice, rekonstrukce R110kV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Hranice, rekonstrukce rozvodny R110kV.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Úpravy chladicího okruhu CH7 – řízení kvality oběhové vody páteře okruhu CH7a   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky byly úpravy stávajících technických zařízení budovy a stavební zásahy související s instalací technologií pro řízení kvality oběhové vody páteře okruhu CH7a včetně instalace technologií samotných, a to v budově LH (laserová a experimentální budova (Laser Hall) stávajícího výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech, přičemž součástí veřejné zakázky bylo rovněž vypracování plánu kvality, vypracování realizační dokumentace, vypracování harmonogramu činností, vypracování technologických postupů dodání, instalace a zprovoznění požadovaných provozních souborů tak, aby se naplnil očekávaný záměr projektu ELI Beamlines, což zahrnuje také dílčí a komplexní zkoušky, zkušební provoz a garanční testy. Součástí byly i všechny další potřebné části, zařízení a materiál, bez kterého by instalované celky nemohly plnit svůj účel a dodavatel o nich, při vynaložení náležité odborné péče věděl, mohl vědět, nebo vědět měl.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Milín
Rekonstrukce kotelny ZŠ Milín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových technologií pro modernizaci plynové kotelny a úpravy rozvodů tepla v Základní škola Milín za účelem snížení energetické náročnosti budovy základní školy a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
WIM 2017 - LOKALITA D7 - 14,7 km   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude vybudování díla – dynamické vysokorychlostní váhy na D7 – 14,7 km.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
WIM 2017 – Lokalita D4 – 9,5 km.   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude vybudování díla – dynamické vysokorychlostní váhy na D4 – 9,5 km.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
ČESKÝ ROZHLAS
VZ27/2018 - Obnova VZT 15 a VZT 15A v objektu Římská 13 - VZT jednotka pro ústřední archiv   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka VZT zařízení VZT 15, VZT 15A včetně montáže a včetně odpojení stávající VZT jednotky (VZT 15, VZT 15A) od rozvodů, demontáž/rozebrání stávající VZT jednotky včetně transportu po budově a odvezení k likvidaci, včetně dodávky a montáže nové VZT jednotky (VZT 15, VZT 15A) včetně komponentů MaR, včetně zapojení nové VZT jednotky na rozvody, včetně úpravy rozvodů, včetně dovybavení zvhlčovače, včetně zprovoznění a odzkoušení, včetně dopravy i transportu po budově.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Městys Machov
Zateplení a instalace rekuperačního systému základní a mateřské školy - městys Machov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení budovy školy, výměna oken a dvěří, instalace nuceného větrání v učebnách
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Statutární město Ostrava
Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zak. č. 803-17, kterou zpracoval Ing. Radim Prouza, IČO: 14605945, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, v září 2017.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Zámek Štiřín
Vybudování elektrického ohradníku v areálu Zámku Štiřín   
Stručný popis: Vybudování elektrického ohradníku na části pozemků Zámku Štiřín k zamezení vzniku škod od černé zvěře na majetku organizace a jeho sloučení se současným elektrickým ohradníkem.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D0 Oprava a doplnění kabelů VO na MUK Modletice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je provedení opravy veřejného osvětlení v rozsahu napájecích rozvaděčů ZM Doubravice a ZM Modletice a doplnění kabelů VO na MUK Modletice.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Olomoucký kraj
„Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budov a) zateplení, b) vzduchotechnika, c) sanace objektu Jílová 43 A“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající ve výměně oken a v provedení zateplení pláště budov pavilonu A a B, provedení rekuperačního systému větrání a chlazení literárně dramatického a koncertního sálu pavilonu A, kompletní výměna ležaté a svislé dešťové kanalizace a ležaté splaškové kanalizace objektu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Kraj Vysočina
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci objektu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova. Předmětem rekonstrukce je zhotovení nové trasy komunikačního systému, propojení jednotlivých center v podlažích a osazení ovládacího komunikačního centra nového systému. Součástí budou rozvody v pokojích a osazení koncových komunikačních prvků. Zároveň budou rekonstruovány stávající vikýře v půdní vestavbě. Rekonstrukce bude probíhat za nepřetržitého provozu budovy domova, a to vždy v max. 2 pokojích uvolněných z důvodu rekonstrukce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
KŘP Omk - Realizace úspor energie - ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004258   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace zateplení obvodových stěn,, zateplení stropu nad nejvyšším podlažím a výměna střešní krytiny objektu ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4, dle projektové dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Město Nové Město na Moravě
Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p. 732 v Novém Městě na Moravě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) oprava technického zařízení ve věžovém domě dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výstavba stanovišť ASD na hraničních přechodech 2018   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je výstavba 22 nových stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD) na silnicích I třídy na vybraných hraničních přechodech. Součástí prací bude dodávka a instalace skříně (rozvaděče) ASD včetně jejího napojení na solární napájení a uzemnění, dodávka a montáž technologie solárního napájení, detektoru včetně komunikačních jednotek, instalace indukčních smyček do vozovky (včetně zajištění DIO). Dále bude zajištěna systémová integrace a provedení kontrolního měření (vyhodnocení přesnosti detektoru). Stanoviště ASD budou v souladu s ČSN 73 6101 chráněna svodidly.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie