Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2115 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Křp Omk - Realizace úspor energie - DI Prostějov, Havlíčkova č.p. 338/16b, CZ 05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004259   
Stručný popis: Stavební práce související se zateplením objektu a výměna střešního pláště objektu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Česká televize
Rekonstrukce VZT zařízení v obj. ČT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné je modernizace VZT zařízení ve strojovně vzduchotechniky č. 505 v objektu KH v areálu České televize, Kavčí hory v Praze 4.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 Oplocení dálnice v km 253,0 - 258,0   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o úsek, kde dochází k nehodám se zvěří. Proto je potřeba vybudovat trvalé oplocení jako zábrana proti střetu vozidel se zvěří. V kombinaci s dalšími prvky (PHS, vegetační úpravy) bude tvořit ucelený celek, který bude sloužit k zamezení průniku zvěře a osob do prostoru dálnice. Oplocení komunikace má pozitivní vliv na provoz, neboť dojde k výraznému snížení nehod se zvěří a tím i ke zvýšení bezpečnosti.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov   
Stručný popis: Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5062, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se skládá z části A, části B, části C. Pro účely smlouvy o dílo se bude každá část díla (A, B, C) považovat za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně. Pozn. Zadavatele: nejedná se o části ve smyslu § 35 ZZVZ, nýbrž o samostatné logické celky dodávky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Rychnov nad Kněžnou
Vybudování veřejného osvětlení podél cyklostezky Rychnov n.Kn. – Lipovka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování veřejného osvětlení podél cyklostezky Rychnov nad Kněžnou – Lipovka (Litohrady).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Úprava polygonu – Solnice Kvasiny – UV 469/2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je úprava výcvikového polygonu, který bude umístěn v 1. podzemním podlaží stanice HZS Rychnov nad Kněžnou. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výcviků a připravenosti hasičů organizovaných ve všech typech jednotek požární ochrany (profesionální i dobrovolní hasiči) v souvislosti s enormním zvýšením nebezpečí v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. Ve výcvikovém polygonu budou prováděny výcviky, při kterých bude možné nasimulovat nejsložitější varianty zásahu, zejména zásahy v nebezpečném prostředí s velmi vysokými teplotami za masivního použití dýchací techniky a ochranných obleků.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D2 Oplocení dálnice v km 41,43 - 48,30   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba řeší doplnění příslušenství komunikace - oplocení podél dálnice. V celém rozsahu se stavba nachází v nezastavěném území. Jedná se o úsek, kde dochází k nehodám se zvěří. Proto je potřeba vybudovat trvalé oplocení jako zábrana proti střetu vozidel se zvěří. V kombinaci s dalšími prvky (PHS, vegetační úpravy) bude tvořit ucelený celek, který bude sloužit k zamezení průniku zvěře a osob do prostoru dálnice. Oplocení komunikace má pozitivní vliv na provoz, neboť dojde k výraznému snížení nehod se zvěří a tím i ke zvýšení bezpečnosti.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 Oplocení v km 340,71 - 350,79   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o úsek, kde dochází k nehodám se zvěří. Proto je potřeba vybudovat trvalé oplocení jako zábrana proti střetu vozidel se zvěří. V kombinaci s dalšími prvky (PHS, vegetační úpravy) bude tvořit ucelený celek, který bude sloužit k zamezení průniku zvěře a osob do prostoru dálnice. Oplocení komunikace má pozitivní vliv na provoz, neboť dojde k výraznému snížení nehod se zvěří a tím i ke zvýšení bezpečnosti.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočin
KŘP KVy - realizace úspor energie - ÚO Policie ČR, Třebíč, Bráfova tř. 1247/11, 674 01   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zateplení obálky budovy Územního odboru Policie ČR v Třebíči.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Třebíč
Mateřské školy Třebíč - zateplení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – zateplení II“ jsou stavební práce spočívající v zateplení obvodových stěn a střech budov dvou mateřských škol, včetně rekonstrukce hromosvodu. Veřejná zakázka je rozdělena na části v souladu s § 101 zákona a to na: 1. část veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola Demlova, 2. část veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola Obránců míru.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Kraj Vysočina
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka spočívá v celkovém systémovém zateplení stávajících objektů v areálu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (dále jen ZZS), ul. Vrchlického v Jihlavě.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Město Nový Jičín
Kotelna Anenská Nový Jičín   
Stručný popis: Předmětem zakázky je instalace dvou plynových teplovodních kotlů o jmenovitých výkonech 2x1950 kW bez kondenzačního výměníku (celkový výkon jednoho kotle vč. osazeného kondenzačního výměníku na straně spalin je 2150 kW), za stávající plynový kotel o výkonu 4000 kW, jež bude demontován. Nové kotle budou napojeny na stávající potrubní rozvody v kotelně. Pro připojení plynu bude využito stávajícího plynového potrubí v kotelně. Elektrické připojení ze stávající soustavy. Napojení nové technologie na stávající řídicí systém.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Třebíč
Mateřské školy Třebíč - vzduchotechnika II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – vzduchotechnika II“ jsou stavební práce spočívající ve vybudování vzduchotechniky v pobytových místnostech dětí v budovách dvou mateřských škol. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona a to na: 1. část veřejné zakázky s názvem 5.1b Mateřská škola Demlova, 2. část veřejné zakázky s názvem 5.1b Mateřská škola Obránců míru.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Nový Jičín
Krytý bazén kotelna Nový Jičín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce kotelny krytého bazénu v Novém Jičíně v rozsahu instalace tří plynových kondenzačních teplovodních kotlů o jmenovitých výkonech 3x300 kW za stávající plynové kotle o výkonech 2x1000 kW, jež budou demontovány. Současně dojde k náhradě stávající technologie pro ohřev teplé vody za novou pro městský bazén, která bude napojena na stávající potrubní rozvody.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie