Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 767 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je studie na nový informační systém - Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), zřízený na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se dále mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen ISOR) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále jen „ZZS KVK“). Servisní služby budou zajišťovat maintenance informačních systémů ZZS KVK včetně poskytování nových verzí a opravných balíčků, zajištění souladu ISOR s legislativou, včetně dokumentace k novým verzím, dále budou zajišťovat hardwarovou podporu včetně zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti v rámci garantovaných časů a dále technickou podpora včetně poskytování služby hotline, včetně základní servisní technické podpory programového vybavení při řešení problémů a závad v režimu 24x7.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
ČESKÝ ROZHLAS
Objektové uložiště pro projekt můjRozhlas a digitalizaci archivu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je objektové úložiště kompatibilní s AWS S3 API (off premise služba).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT, a to v následujících oblastech: - Podpora tvorby architektura, koncepce a procesů ICT Ministerstva zemědělství; - Podpora řízení služeb ICT; - Podpora infrastruktury a serverových řešení; - Podpora produktů Microsoft; - Podpora technických a technologických řešení ICT; - Podpora řízení, rozvoje, implementace a zajištění provozu systému řízení bezpečnosti informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy   
Stručný popis: Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, fondy EHP a Norské fondy, tzv. Švýcarské fondy a další zdroje EU (tzv. komunitární programy).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
„SLUŽBY PROJEKTOVÉHO A CENOVÉHO MANAGERA“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby u akce „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační, technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“ spočívající v plnění výkonových fází: - výkonová fáze první – zpracování dokumentace pro rozhodnutí o změně stavby před dokončením a dokumentace pro provedení stavby - výkonová fáze druhá – výkon autorsko-technického a investorsko-technického dozoru do dokončení stavebních prací) - výkonová fáze třetí – spolupráce po dokončení díla (zejména zhotovení projektu konečného provedení díla a spolupráce při uvedení díla do provozu)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
CENDIS, s.p.
Služby projektového řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poradenské služby v oblasti projektového řízení, systémové integrace a koordinace implementačních procesů při zavádění informačních systémů v rámci Ministerstva dopravy České republiky a jeho podřízených organizací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
ČESKÝ ROZHLAS
Objektové uložiště pro projekt můjRozhlas a digitalizaci archivu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je objektové úložiště kompatibilní s AWS S3 API (off premise služba).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Expertní a konzultační služby v oblasti optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů v resortu MPSV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování expertních a konzultačních služeb v oblasti optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů v resortu MPSV.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nákup bezpečnostních IT systémů pro síť MŠMT včetně projektové dokumentace, implementace a technické podpory na 5 let   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických opatření pro MŠMT podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat. Součástí předmětu veřejné zakázky je: a) pořízení technických opatření (HW/SW) včetně příslušných licencí na dobu 5 let; následná implementace; nezbytně nutné přizpůsobení/konfiguraci/úpravy stávajících HW a SW prostředků z důvodu zajištění kompatibility s pořizovanými technickými opatřeními; nezbytné zaškolení obsluhy; testovací provoz; provozní dokumentace pořízených technických opatření. b) i zajištění servisní podpory provozu technických opatření veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu tj. po dobu 5 let Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT, a to v následujících oblastech: - Podpora tvorby architektura, koncepce a procesů ICT Ministerstva zemědělství; - Podpora řízení služeb ICT; - Podpora infrastruktury a serverových řešení; - Podpora produktů Microsoft; - Podpora technických a technologických řešení ICT; - Podpora řízení, rozvoje, implementace a zajištění provozu systému řízení bezpečnosti informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo zemědělství
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT – Zemědělská politika   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT v oblasti zemědělské politiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen ISOR) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále jen „ZZS KVK“). Servisní služby budou zajišťovat maintenance informačních systémů ZZS KVK včetně poskytování nových verzí a opravných balíčků, zajištění souladu ISOR s legislativou, včetně dokumentace k novým verzím, dále budou zajišťovat hardwarovou podporu včetně zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti v rámci garantovaných časů a dále technickou podpora včetně poskytování služby hotline, včetně základní servisní technické podpory programového vybavení při řešení problémů a závad v režimu 24x7.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
„SLUŽBY PROJEKTOVÉHO A CENOVÉHO MANAGERA“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby u akce „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační, technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“ spočívající v plnění výkonových fází: - výkonová fáze první – zpracování dokumentace pro rozhodnutí o změně stavby před dokončením a dokumentace pro provedení stavby - výkonová fáze druhá – výkon autorsko-technického a investorsko-technického dozoru do dokončení stavebních prací) - výkonová fáze třetí – spolupráce po dokončení díla (zejména zhotovení projektu konečného provedení díla a spolupráce při uvedení díla do provozu)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Vytvoření, provoz a rozvoj portálu BusinessInfo.cz   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nového portálu BusinessInfo.cz včetně poskytnutí redakčního systému (redakční práce provádí vybraný dodavatel) a zajištění podpory, provozu a údržby vytvořeného portálu (systému) včetně následného rozvoje. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie