Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 710 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní technická knihovna
EIZ Albertina IV – Screen Studies Collection   
Stručný popis: Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů – vědeckých databází prostřednictvím Screen Studies Collection (American Film Institute (AFI) Catalog, Film Index International (FII) a FIAF International Index to Film Periodicals Database). Seznam zadavatelů pořizující každý z výše uvedených informačních zdrojů je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní technická knihovna
EIZ Albertina VI - Brepols   
Stručný popis: Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů – vědecké databáze Brepolis - Brepolis Latin Complete (Archive of Celtic-Latin Literature, Aristoteles Latinus Database, Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica, Database of Latin Dictionaries a L’Année philologique). Seznam zadavatelů pořizující každý z výše uvedených informačních zdrojů je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Správa základních registrů
Poskytování služeb SMS brány   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit služby profesionální SMS brány pro potřeby fungování poskytovatele identity UPS (jméno, heslo OTP), pro možnost vzniku profilu v procesu zakládání profilu pro identitu UPS a pro informování subjektu při změně stavu profilu v prostředí národního bodu.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní technická knihovna
EIZ Clarivate II - InCites   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zakoupení přístupu do vědeckých databází InCites pro Centrálního Zadavatele a další Zadavatele stanovené v příloze č. 1 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Poskytování telekomunikačních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM a ISDN sítě operátora se rozumí zejména poskytování telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném rozsahu, a to následovně: • zajištění mobilních hlasových služeb, • zajištění mobilních datových služeb, • zajištění pevných hlasových sužeb, • maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby, • zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel, • zabezpečení zákaznické podpory.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Masarykův onkologický ústav
Elektronické informační zdroje a tištěné odborné časopisy 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování on-line přístupu k elektronickým informačním zdrojům a dodávání tištěných odborných časopisů dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzory smluv). (Vymezení jednotlivých částí viz také níže v tomto formuláři)
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita Palackého v Olomouci
Zajištění služby elektronických informačních zdrojů Ulrichsweb.com, Oxford Art Online a Leisure Tourism pro UP v Olomouci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění on-line přístupu k elektronickým informačním zdrojům Ulrichsweb.com, Oxford Art Online a Leisure Tourism pro zadavatele, na období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilních operátorů pro MV ČR a další organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavateli prostřednictvím mobilního operátora.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
ČEZ, a.s. , ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Prodej, a.s., ČEZ ESCO, a.s.
SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONIE SKČ 2019-2024   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Královéhradecký kraj
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – pevné hlasové služby a související služby a dodávky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní bezpečnostní úřad
Mobilní, hlasové a souvisejícíc služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování mobilních, hlasových a souvisejících služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Centrální nákup, příspěvková organizace
Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2017–2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací. Součástí plnění je rovněž zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb včetně dodávek mobilních telefonů s příslušenstvím a datových karet dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele nebo Dílčích zadavatelů PK.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní technická knihovna
EIZ SpringerNature   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zakoupení přístupu k časopisům SpringerLink (centrálnímu zadavateli a dalším zadavatelům uvedeným v příloze Výzvy k jednání).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Teplárny Brno, a.s.
Hlasové a datové komunikační služby – opakované zadání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel využívá služeb mobilního telekomunikačního operátora za účelem zajištění telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilních telefonů a za účelem přenosu dat pomocí GSM modulů. Dále využívá služeb telekomunikačního operátora za účelem zajištění telekomunikačních služeb prostřednictvím „pevných“ telefonních linek. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování mobilních a „pevných“ telekomunikačních služeb. Předmětem plnění zakázky je poskytování telekomunikačních služeb – hlasových a datových prostřednictvím mobilních sítí operátora, a „pevných“ prostřednictvím pevných telefonních sítí operátora pro zadavatele.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká televize
Výběr poskytovatele v oblasti telekomunikační činnosti pro zajištění realizace interaktivních prvků - PR SMS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování interaktivních služeb PR SMS a SMS s doručenkou spojených s vysíláním České televize (zadavatele).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie