Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3629 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
statutární město Děčín
 POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH A DATOVÝCH SLUŽEB   
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro statutární město Děčín, jeho zřizované organizace a obce ve správním území ORP Děčín.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Statutární město Karviná
 Městské televizní vysílání Karviná   
Předmětem plnění je výroba pořadů v systému PAL nebo vyšším (formát 16:9), provozování Městského televizního vysílání na území statutárního města Karviná a jeho šíření prostřednictvím provozovatele místní kabelové sítě a internetového televizního portálu na profilu zadavatele (www.karvina.cz) a dalším způsobem zvoleným dodavatelem tak, aby se vysílané zpravodajsko – publicistické bloky dostaly k co největšímu počtu koncových příjemců (domácností města Karviná), včetně zřízení veřejně přístupného archivu a možnosti živých vstupů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s programovou skladbou dodávanou uchazečem
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby okrem telefónnych a prenosu...
Fakultní nemocnice Brno
 Napojení pobočkových ústředen na telekomunikačního operátora   
Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytování telekomunikačních služeb, tj. připojení systému pobočkových ústředen zadavatele na telekomunikačního operátora, poskytování hlasových služeb a poskytování zákaznické podpory
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Česká zemědělská univerzita v Praze
 Poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě - II.   
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM/UMTS sítě v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká televize
 „Pronájem satelitního kanálu pro SNG vozy“   
Předmětem této veřejné zakázky je pronájem satelitního kanálu pro potřeby SNG vozů České televize. Zadavatel stanovuje pro předmět veřejné zakázky následující požadavky: - Přípustná poloha družice na geostacionární dráze v intervalu 4°E - 24°E. - Maximální povolená výchylka družice od nominální polohy +/-0,1° E/W, S/N. - Zálohování transponderu (nonpreemptible service). - Nepřetržitá telefonická podpora řídícího střediska satelitního operátora. - Šířka pásma přiděleného slotu 9 MHz. - Možnost rozdělení přiděleného slotu na užší SCPC kanály. - Uplink frekvence v intervalu 14 000 – 14 500 MHz. - Downlink frekvence v intervalu 10 750 – 12 750 MHz. - Je vyžadována lineární polarizace. - Přípustná je možnost používání modulací DVB-S (ETSI 300 421) a DVB-S2 (ETSI 302 307). - Možnost vysílání z SNG vozů, tedy z různých lokalit. - Dosažení maximálního vybuzení transpondéru EIRP nižším než -6.7 dBW/Hz (pro 9 MHz slot EIRP nižším než 63dBW), a to z celého území ČR. - Vyžadováno pokrytí celého území České republiky signálem z družice silnějším než EIRP 48 dBW. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace (dále také "ZD"). Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 Pevná telefonie VZP ČR   
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou (36 měsíců), jejímž předmětem bude poskytování pevných hlasových a jiných telekomunikačních služeb v rozsahu dle aktuálních provozních potřeb všech pracovišť zadavatele v místě „koncových bodů sítě“, tj. v pobočkových telefonních ústřednách a v samostatných telefonních linkách v užívání zadavatele.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Statutární město Ostrava
 Veřejná zakázka na poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava a jemu podřízené organizace   
Předmětem veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb centrálnímu zadavateli, resp. pověřujícím zadavatelům (dále jen „zadavatel“), a to po dobu dvou (2) let počínaje dnem 1.11.2011 a konče dnem 30.10.2013. Seznam pověřujících zadavatelů je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 Telefonní služby   
Předmětem veřejné zakázky je propojení telefonní ústředny FN u sv. Anny v Brně do veřejné telefonní sítě (JTS) a poskytování hlasových služeb na dobu dvou let: - poskytování hlasových služeb - připojení pobočkové tel. ústředny do veřejné komunikační sítě přes 4x ISDN PRI/E1 nebo jiný typ připojení s konverzí na 4x ISDN PRI/E1 (optické vlákno, mikrovlnný propoj, atd…) - zachování stávajících telefonních čísel všech linek a provoleb (desetitisícový kmen), rozsah 54318xxxx. - při účtování služeb bude použita sekundová tarifikace od první sekundy hovoru.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
 Poskytování telekomunikačních služeb - mobilní operátor   
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Povodí Vltavy, státní podnik
 Poskytování mobilních telekomunikačních služeb   
Poskytování hlasových, datových a jiných telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro Povodí Vltavy, státní podnik.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
CEJIZA, s.r.o.
 Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem   
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pevných hlasových telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních služeb, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
CEJIZA, s.r.o.
 Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem   
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových telekomunikačních služeb a datových služeb prostřednictvím GSM (a)nebo UMTS sítě mobilního operátora, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 Služby mobilního operátora a vzájemná marketingová spolupráce   
Jedná se o poskytování běžných služeb mobilních komunikací a vzájemnou marketingovou spolupráci.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
 Telekomunikační služby mobilního operátora   
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ústecký kraj
MOBILNÍ TELEFONIE ÚSTECKÉHO KRAJE   
Předmětem zakázky je poskytování služeb mobilních elektronických komunikací pro zadavatele, kteří s centrálním zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání, i pro samotného centrálního zadavatele. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 48 měsíců, to je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 s tím, že smlouvy se zadavateli, kterým dosavadní účastnické smlouvy skončí později než 31. 12. 2011, budou uzavírány postupně s platností do 31. 12. 2015. Seznam organizací včetně detašovaných pracovišť, které uzavřely smlouvu centralizovaném zadávání, je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie