Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 558 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Telefony a interkomy pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dobu 2 let na nákup telefonů, interkomů a příslušenství k nim pro potřebu FNUSA.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
ČEZ Distribuce, a.s.
DODÁVKY SAMONOSNÝCH DIELEKTRICKÝCH OPTICKÝCH KABELŮ (SDOK)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody o dodávkách na 4 roky s vybraným účastníkem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Ministerstvo obrany
Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému (PORAKOS)   
Stručný popis: Dodávka a konfigurace nových zařízení systému TETRA včetně konfigurace stávajících koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající přenosové síti pro doplnění pozemního radiokomunikačního systému o prvky systému zajišťující bezpečnost mobilní komunikace uživatelů systému TETRA AČR.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř moderních informačních technologií (IoT, VR)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře moderních informačních technologií. Laboratoř moderních technologií bude prezentovat technologie Internet of Things/ internet věcí (dále také jako „IoT“) a technologie virtuální reality (dále také jako „VR“).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Ministerstvo obrany
Systém MILSATCOM - nákup   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávky a konfigurace aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p. uskutečněných v 2Q 2018. Dodávka byla realizována na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 047/2015/IS/060.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
obec Líbeznice
Realizace varovných protipovodňových opatření pro obec Líbeznice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) I. část – VIS a LVS: Předmětem plnění I. části této veřejné zakázky je dodávka a montáž systému (VIS a LVS), jeho oživení včetně zkušebního provozu v délce 30 kalendářních dnů, zaškolení obsluhy a vypracování v českém jazyce a předání veškeré potřebné související dokumentace (zejména dokumentace skutečného stavu, podrobný technický popis všech částí dodávaného systému, návody k obsluze SW, obsluze a údržbě systémů apod.), podle technických podmínek. II. část – Digitální povodňový plán: Předmětem plnění II. části této veřejné zakázky je zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro celé správní území obce.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
FTK - Přenosné kotvy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks přenosných kotev. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Zabezpečení pohotovostního režimu optických vláken na území města Pardubice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pohotovostního režimu optických vláken pro složky IZS vybudovaných v rámci projektu ITS NGN
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Česká zemědělská univerzita v Praze
Soubor zařízení pro dálkové sledování pohybu a aktivit zvířat v terénu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 sad pro dálkové sledování pohybu a teritoriálního chování kopytníků s možností dálkového stahování dat.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
Masarykova univerzita
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – Sjednocení SLP systémů a integrace do BMS v areálu FF, budova F   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sjednocení SLP systémů a integrace do BMS v areálu FF, budova F.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Krajský soud v Praze
KS Praha - Centrální telefonní   
Stručný popis: Jedná se o dodávku a instalaci centrální telefonní ústředny pro Krajský soud v Praze a Okresní soudy Středočeského kraje umístěné v budově Krajského soudu v Praze včetně lokálních částí umístěných u jednotlivých Okresních soudů Středočeského kraje.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Důvodem pro realizaci tohoto posílení je plné vytížení stávajících tras, které v nejkritičtějších úsecích centrálních stanic metra a budovy dispečinku dopravy nedisponují již žádnou volnou kapacitou. Absence rezervy volných vláken na těchto trasách je potenciálním rizikem. Vybudovaná rezerva rovněž umožní realizaci nových projektů v rámci rozvojových požadavků. Předmětem plnění je realizace díla – posílení páteřní optické sítě v metru na základě zpracované a projednané Projektové dokumentace pro provádění stavby:a) Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v tunelech metra A – st. m. Můstek – st. m. Muzeum – st. m. Náměstí Míru – CD HDŘÚ, 8.p., b) Posílení páteřní optické trasy sítě TSK – st. m. I.P.Pavlova – CD kabelovna 1111 – CD HDŘÚ, 8. p. Součástí veřejné zakázky je kromě realizace požadovaných tras také proměření nově postavených tras, zpracování měřících protokolů a vyhotovení dokumentace skutečného provedení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dodávka a instalace informačních LCD monitorů do vozidel MHD   
Stručný popis: Dodávka a instalace jednotného informačního systému LCD monitorů (566+7 ks) vč. obslužného software do vozidel MHD Zadavatele a jeho propojení se stávající palubní elektronikou Zadavatele, dodání požadovaných dokumentů, návodů a licencí, poskytnutí služby podpory a údržby po dobu 5 let, zaškolení 25 zaměstnanců Zadavatele, přičemž bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Palackého v Olomouci
UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: Dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi v objektech Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory; Dodávka veškerého instalačního materiálu; Instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v Olomouci; Zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli; Úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na devět samostatných částí podle jednotlivých pracovišť Zadavatele, přičemž Dodavatel mohl podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, mohl podat svou nabídku i na všechny části.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Bezdrôtový telekomunikačný systém
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie