Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 567 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř moderních informačních technologií (IoT, VR)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře moderních informačních technologií. Laboratoř moderních technologií bude prezentovat technologie Internet of Things/ internet věcí (dále také jako „IoT“) a technologie virtuální reality (dále také jako „VR“).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
RobotScientific s.r.o.
Nákup Elektrotechnického materiálu pro testování senzorové hlavice pro projekt Nano UAV Swarm   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu uvedená v příloze č. 1 – Specifikace požadovaného materiálu, která je součástí této Zadávací dokumentace. Klasifikace předmětu dle CPV kódů: - 32571000-6 – Komunikační infrastruktura
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Ředitelství silnic a dálnic ČR
RS Dodávky IP telefonů a licencí   
Stručný popis: Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR. II.1.5)Předpokládaná
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Česká republika - Zeměměřický úřad
Upgrade stanic CZEPOS   
Stručný popis: Dodání přijímačů permanentních stanic GNSS (upgrade stávajících stanic CZEPOS ) pro síť České republiky (CZEPOS) v průběhu let 2018-2021.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia týkajúce sa satelitného...
Plzeňský kraj
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET-úsek Kralovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) a) dodávka optických vláken na optických trasách, které zabezpečí alternativní trasu propojující bod krajské datové sítě CamelNET u Mladotic a jeden z možných přípojných bodů sítě CamelNET v Kralovicích. b) poskytování servisní podpory - základní servis závad na optických trasách po dobu 20 let, řešení vzniklých servisních incidentů v dohodnutých časových odezvách (SLA) po dobu 20 let
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Univerzita Pardubice
Dodávka komunikační infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komunikační infrastruktury, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
MidLive upgrade a rozšíření Záložní VCS STORAD   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je prodloužení životnosti stávající VCS STORAD a její rozšíření o nově plánovaná pracoviště na Technickém bloku. Prodloužením životnosti je chápáno pořízení dostatečného množství náhradních dílů na dobu, kdy bude pořízena a uvedena do provozu nová Záložní VCS na technologii VoIP.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
Ministerstvo obrany
Nákup náhradních dílů transportní sítě II   
Stručný popis: Nákup náhradních dílů transportní sítě II
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
DIAMO, státní podnik
Modernizace telefonních ústředen Meridian na VJJ a VJŽ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Modernizace telefonních ústředen Meridian na lokalitách Vodní jáma Jeremenko a Žofie v rozsahu dle projektových dokumentací
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Telefony a interkomy pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dobu 2 let na nákup telefonů, interkomů a příslušenství k nim pro potřebu FNUSA.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
ČEZ Distribuce, a.s.
DODÁVKY SAMONOSNÝCH DIELEKTRICKÝCH OPTICKÝCH KABELŮ (SDOK)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody o dodávkách na 4 roky s vybraným účastníkem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Ministerstvo obrany
Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému (PORAKOS)   
Stručný popis: Dodávka a konfigurace nových zařízení systému TETRA včetně konfigurace stávajících koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající přenosové síti pro doplnění pozemního radiokomunikačního systému o prvky systému zajišťující bezpečnost mobilní komunikace uživatelů systému TETRA AČR.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř moderních informačních technologií (IoT, VR)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře moderních informačních technologií. Laboratoř moderních technologií bude prezentovat technologie Internet of Things/ internet věcí (dále také jako „IoT“) a technologie virtuální reality (dále také jako „VR“).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Ministerstvo obrany
Systém MILSATCOM - nákup   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávky a konfigurace aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p. uskutečněných v 2Q 2018. Dodávka byla realizována na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 047/2015/IS/060.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie