Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 582 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Náhrada zvukového stolu RK 13   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a integrace zvukového stolu do studia RK13 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Město Jirkov
Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálé expozice a vybavení expozičního systému, která bude realizována v nově zrekonstruovaném objektu čp. 23, ul. Tyršova v Jirkově a to na základě tendrové projektové dokumentace zpracované firmou: Ivo Plass, se sídlem 17. listopadu 1287/II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 43175228, a položkového rozpočtu. Komplexní realizací a dodávkou stálé expozice a vybavení expozičního systému se rozumí zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, a to včetně osvětlení, grafického a výtvarného řešení, audiovizuální techniky a následné zprovoznění a zregulování, včetně všech souvisejících prvků a doplňků. Součástí předmětu veřejné zakázky je uvedení kompletní expozice do provozu a též zaškolení personálu zadavatele (pracovníků informačního centra).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro MOPR FUD v DNS – 2018/0209   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání audiotechniky pro Fakultu umění a designu UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro MOPR PF v DNS – 2018/0210   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání audiovizuální techniky pro Pedagogickou fakultu UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Městská část Praha 12
Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12 – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
HC Berani Zlín, z.s.
Výměna MMIS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu multimediální kostky, která má za úkol informovat diváky o daném zápase, zobrazovat časomíru a skóre pro jednotlivé sportovní disciplíny, různé grafické animace, komerční sdělení atd. Multimediální kostka musí být koncipována jako demontovatelná dle potřeb zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – ART GALLERY – Projekční set II   
Stručný popis: Komplex projekčního setu včetně počítače a speciálního softwaru je součástí vybavení poloprofesionální cvičné galerie realizované v rámci projektu Art Gallery UTB ve Zlíně, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460. Projekční set má sloužit jako výuková infrastruktura používaná pro praktickou výuku předmětů spojených s galerijním provozem, kurátorstvím a organizací výstav ve studijním programu Art Management. Projekční set je nezbytný pro realizaci výtvarných expozic založených na videomappingu a velkoplošných audiovizuálních prezentacích jak samostatných tak v kombinaci s prezentací klasických výtvarných děl.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Národní knihovna České republiky
Nákup Videospetrálního komoparátoru VSC 8000 II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup Videospektrálního komparátoru VSC8000 včetně všech jeho součástí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávka AV technologie pro NSC OH   
Stručný popis: Dodávka AV technologie
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulkta stavební
FSv - V44 - A/V technika   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a naistalovat A/V techniku do 27 učeben. Více viz zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Náhrada Avid DS   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku samostatných zařízení v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Audiovizuální technika poslucháren objektu A5 FSI   
Stručný popis: Předmětem zakázky je úprava a doplnění audiovizuální techniky (dále jen AVT) v nově rekonstruovaných posluchárnách s označením P1, P2, P3, P4, P5, P6, a učebnách U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 v 1.NP a 2.NP objektu A5 v areálu VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
FIT-18-100, FIT - PROJEKTORY PRO UČEBNY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 21 ks projektorů pro učebny včetně příslušenství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Karlova Právnická fakulta
Dodávka AV a IT techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy   
Stručný popis: 6.1. Předmětem veřejné zakázky je nákup audiovizuální pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy pro dle specifikace uvedené ve SVAZKU č. 2 a 3 zadávací dokumentace pro jednotlivé části veřejné zakázky. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění každé dílčí části veřejné zakázky je dodávka včetně montáže, zaškolení, záruční servis.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI - dodávka audiovizuální techniky pro FAI UTB ve Zlíně   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI) reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie