Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 574 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávka AV technologie pro NSC OH   
Stručný popis: Dodávka AV technologie
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulkta stavební
FSv - V44 - A/V technika   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a naistalovat A/V techniku do 27 učeben. Více viz zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Náhrada Avid DS   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku samostatných zařízení v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Audiovizuální technika poslucháren objektu A5 FSI   
Stručný popis: Předmětem zakázky je úprava a doplnění audiovizuální techniky (dále jen AVT) v nově rekonstruovaných posluchárnách s označením P1, P2, P3, P4, P5, P6, a učebnách U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 v 1.NP a 2.NP objektu A5 v areálu VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
FIT-18-100, FIT - PROJEKTORY PRO UČEBNY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 21 ks projektorů pro učebny včetně příslušenství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Karlova Právnická fakulta
Dodávka AV a IT techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy   
Stručný popis: 6.1. Předmětem veřejné zakázky je nákup audiovizuální pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy pro dle specifikace uvedené ve SVAZKU č. 2 a 3 zadávací dokumentace pro jednotlivé části veřejné zakázky. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění každé dílčí části veřejné zakázky je dodávka včetně montáže, zaškolení, záruční servis.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI - dodávka audiovizuální techniky pro FAI UTB ve Zlíně   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI) reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka projektorů pro MOPR FUD v DNS - 2018/0154   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 3 projektorů, vč. příslušenství pro Fakultu umění a designu UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
AV technika 01-2018   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuálního vybavení výukových prostorů Lékařské fakulty v Plzni včetně příslušenství, instalace a dalších prací dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 (Technické požadavky) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0155   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání audiovizuální techniky pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF/ITEP – Fotografické a záznamové zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka fotografického a záznamového zařízení s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka audiovizuální techniky pro MOPR v DNS - 2018/0116   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání a instalace audiovizuální techniky pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka dataprojektorů a pláten pro MOPR v DNS - 2018/0082   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání dataprojektorů, projekčních pláten a držáků na dataprojektory pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Městská část Praha 12
Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
PF - Dataprojektory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 23 kusů dataprojektorů různých specifikací a dalších komponent do seminárních místností pro řízení a distribuci signálů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie