Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1043 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Dodávka kancelářské techniky, její instalace a servis pro MHMP a MPHMP   
Stručný popis: Po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářskou techniku.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Mobilní pracoviště pro záznamy a analýzy dynamických procesů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky (jejich částí) je dodávka mobilního zařízení pro pořízení obrazového záznamu dynamických procesů včetně příslušenství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
LOM PRAHA s.p.
Video služby pro LOM PRAHA s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je povinnost Zhotovitele zajišťovat pro Objednatele na základě objednávek zhotovení a dodání propagačních videospotů dle konkrétního zadání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB - Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka audiovizuální techniky pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Česká televize
Náhrada zvukového stolu RK 13   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a integrace zvukového stolu do studia RK13 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Ruční digitální radiostanice TPH700 a nabíječe jednonásobné stolní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 118 ks Ruční digitální radiostanice TPH 700 a 60 ks jednonásobného nabíječe stolního (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Poptávané typy radiostanic TPH700 lze provozovat jen v neveřejném radiokomunikačním systému PEGAS, které provozuje Ministerstvo vnitra v souladu se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. V souladu se zákonem o elektronických komunikacích a platným povolením ČTÚ, vydaným pro Ministerstvo vnitra jako operátora systému PEGAS k provozu sítě, poskytuje MV služby systému PEGAS rovněž i složkám Integrovaného záchranného systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Město Jirkov
Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálé expozice a vybavení expozičního systému, která bude realizována v nově zrekonstruovaném objektu čp. 23, ul. Tyršova v Jirkově a to na základě tendrové projektové dokumentace zpracované firmou: Ivo Plass, se sídlem 17. listopadu 1287/II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 43175228, a položkového rozpočtu. Komplexní realizací a dodávkou stálé expozice a vybavení expozičního systému se rozumí zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, a to včetně osvětlení, grafického a výtvarného řešení, audiovizuální techniky a následné zprovoznění a zregulování, včetně všech souvisejících prvků a doplňků. Součástí předmětu veřejné zakázky je uvedení kompletní expozice do provozu a též zaškolení personálu zadavatele (pracovníků informačního centra).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Moravskoslezský kraj
Nákup termokamer včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 26 ks termokamer včetně příslušenství za účelem vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí pomocným zařízením při pátracích a záchranných akcích při mimořádných událostech k vyhledávání ohnisek požárů, osob nebo předmětů v prostorech a stanovení orientační teploty předmětů, stěn a prvků konstrukce objektů. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příslušné zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Město Nové Hrady
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Nové Hrady, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005295   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výstavba varovného a informačního systému města Nové Hrady zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a městských částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel dle technické specifikace
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Videotechnologie – komorní sál, učebna 09 a aula   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videotechnologií pro komorní sál, učebnu 09 a aulu Hudební fakulty JAMU viz technická specifikace zařízení a cenová kalkulace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro MOPR FUD v DNS – 2018/0209   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání audiotechniky pro Fakultu umění a designu UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro MOPR PF v DNS – 2018/0210   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání audiovizuální techniky pro Pedagogickou fakultu UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, dodání zákonných dokladů ke zboží a poskytování záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Audiovizuální technika 4K   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Městská část Praha 12
Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12 – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy v Základní škole Zárubova v Praze 12.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie