Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 993 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Upgrade systému Vantage   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zařízení za účelem rozšíření stávajícího transkódačního systému „Telestream Vantage“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění údržby a podpory zařízení (maintenance & support), po dobu 1 roku ode dne účinnosti smlouvy, což zahrnuje bezplatné aktualizace softwaru, přístup do Centra zákaznické podpory a telefonickou/emailovou podporu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Projektor a plátno do přednáškové místnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dataprojektorů a pláten.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
CMTF UP v Olomouci – AV technika s příslušenstvím II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr; b) zajištění záručního servisu této techniky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Nákup elektroniky na rok 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrotechniky na rok 2018 (včetně naložení, dopravy, složení na místo určení a montáže) dle specifikace provozních jednotlivých ubytoven, uvedené v příloze č. 1 a 2 kupní smlouvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace
Jazyková učebna na II. stupni ZŠ a MŠ Pohořelice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Jazyková učebna na II. stupni ZŠ a MŠ Pohořelice“ je vybudování jazykové učebny vč. vybavení, které spočívá v dodávce a instalaci AVT techniky, nábytku a nezbytných stavebních úprav spojených s instalací AVT techniky. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, která obsahuje i výkaz výměr.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Ústavní soud
Dodávka a montáž výsuvného TV panelu do sněmovny Ústavního soudu - opakování   
Stručný popis: dodávka zdvihu TV stěny
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Pořízení a výměna AV techniky ve výukových prostorách   
Stručný popis: Předmětem plnění dle této zadávací dokumentace je zajištění dodávky, instalace a uvedení do provozu audiovizuální techniky ve výukových prostorách zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií
MUVS 001 Nákup AV techniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka, montáž, programování a oživení AV techniky odpovídající technickému vymezení a jejímu příslušenství. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohami č. 1a (Technická specifikace) a č. 1b (Umístění techniky a její technická specifikace) této zadávací dokumentace. Půdorysy hlavním učeben jsou uvedeny v příloze 1c) této zadávací dokumentace Zakázka je součástí projektu OP VVV, výzvy č. 44, s názvem Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze, č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539 Bližší specifikace v rámci ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Hlavní město Praha
Dodávka kancelářské techniky, její instalace a servis pro MHMP a MPHMP   
Stručný popis: Plnění na základě uzavřené rámcové smlouvy, na základě které, dodavatele po dobu trvání rámcové smlouvy dodává pro zadavatele a dle jeho požadavků a potřeb a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářskou techniku.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dodávka audiovizuálního vybavení dvou místností AK   
Stručný popis: Dodávka a úplné zprovoznění audiovizuálního vybavení v PC učebně a přednáškové místnosti.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky, fotografické techniky a instalace a montáž příslušné techniky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – koncové prvky zvuku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení objektu Národního divadlo Brno, konkrétně budova Janáčkova divadla, Roosveltova č. p. 31/7, koncovými prvky zvuku, a to zejména prvky výkonového ozvučení, mixážními pulty, mikrofonním bezdrátovým systémem, mikrofony pro studio, vybavení zkušeben a ostatním zvukovým vybavením. Kompletní popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1A v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení pro LF/FaF v Hradci Králové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – Technickou specifikací s výkazem výměr.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dodávka audiovizuální techniky pro projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008545   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky a audiovizuálních systémů (dále také „Dodávka“ nebo „Zboží“) včetně dopravy do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Univerzita Palackého v Olomouci
Termovizní kamera pro FF UP v Olomouci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu termovizní kamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle zadávací dokumentace pro potřeby projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie