Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 1091 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Nájem techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení pro LF/FaF v Hradci Králové II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Dodávka techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Dodávka kamerového systému, řídicího serveru, licencí k provozu kamer a dalších doplňků k zabezpečení prostor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakáízky je pořízení videokonferenčních jednotek, projektoru, ozvučení a dalšího příslušenství do zasedacích místností GŘ
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Klatovské katakomby, z.s.
Klatovské katakomby - obnova expozice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace dodávek pro akci „Klatovské katakomby – obnova expozice“. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy a která obsahuje mimo jiné i technickou specifikaci. Dále pak položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této výzvy. Přílohu č. 1 a přílohy č. 2 této výzvy vypracovala společnost Carrot & Stick s.r.o., která je zpracovatelem architektonického návrhu a řešení expozice.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Pořízení termokamery   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení kompaktní termokamery s možností provozu na akumulátor včetně příslušenství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Nájem techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Dodávka techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Dodávka AV techniky a dataprojektorů pro účely projektu SYPO a kmenového pracoviště NIDV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, pro účely projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 a kmenového pracoviště NIDV.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro audiovizuální techniku 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky audiovizuální techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Ostravská univerzita
Dynamický nákupní systém na dodávky AV techniky pro Ostravskou univerzitu   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je dodávka AV techniky pro jednotlivé fakulty a pracoviště Ostravské univerzity.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
ČESKÝ ROZHLAS
VZ10/2018 - Support a rozšíření systému pro studiovou IP telefonii - PhoneBOX   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je formou rámcové dohody zajistit support na 4 roky na stávající systém pro studiovou IP telefonii - Broadcast Bionics PHONEBOX včetně rozšíření jednotlivých částí – regionální a centrální konfigurace a možnost během následujících 48 měsíců tento systém dále rozšiřovat podle aktuálních potřeb zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Zlínský kraj
Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je: • dodávka hlasovacích jednotek pro zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje, dodávka řídících jednotek hlasovacího systému včetně obslužného aplikačního vybavení, dodávka A/V techniky, dodávka kamerového systému umožňujícího online přenosy ze sálu zastupitelstva Zlínského kraje a následné uložení záznamu do video archivu, dodávka a vybudování přípojných míst; • demontáž (deinstalace) stávajícího hlasovacího systému v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje (a předání objednateli); • instalace a implementace dodaného hardware a software; • dodávka technické, bezpečnostní a revizní dokumentace; • komplexní servisní podpora na celý rozsah naimplementovaného techniky. Kódy CPV: 32300000-6, 32320000-2, 32330000-5, 32340000-8, 32350000-1, 30200000-1, 32500000-8, 48500000-3, 51300000-5, 71356300-1.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie