Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1254 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
Výroba a distribuce bloků stvrzenek formátu A6   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je obecně výroba, tj. tisk a kompletace bloků stvrzenek formátu A6 vydávaných Zadavatelem podle novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, jakož i jejich distribuce do míst dodání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 02-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk výroční zprávy Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2018, tisk výroční zprávy Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2018, tisk sborníku Studentské vědecké konference 2019 a tisk letáků a brožur za podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky v rámci dynamického systému a Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Národní muzeum
Grafické řešení výstav Národního muzea   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatelů, kteří budou na základě uzavřené Rámcové dohody provádět grafické služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřených Rámcových dohod s vybranými dodavateli pro část 1-5 budou následující grafické služby: a) Návrh výstavní grafiky pro realizaci expozice b) Grafické zpracování materiálů muzejní pedagogiky c) Návh merchandisingu d) Grafické zpracování výstavní publikace Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Účastník zadávacího řízení má právo podat nabídku do jedné, několika či do všech částí veřejné zakázky. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou níže uvedené tiskařské služby pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou zejména: vizitky, letáky, plakáty, pozvánky, hlavičkové papíry a jednoduché brožury. Podrobně je předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění tiskových a reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Poukázky pro osoby v hmotné nouzi II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká republika - Úřad práce České republiky
Poukázky pro osoby v hmotné nouzi   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká republika - Ministerstvo financí
Výroba a distribuce příkazových bloků   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výroba a distribuce přísně zúčtovatelných tiskopisů s ceninovým režimem - příkazových bloků vydávaných Ministerstvem financí pro Celní správu ČR a krajské úřady dle § 92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických a designových služeb, související s dodávkou grafických a designových služeb v oblasti Corporate ldentity. Jedná se o zajištěnÍ, podporu, produkci a realizaci grafických a designových činností v rámci firemní image VZP ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání propagačních předmětů pro PřF v DNS – 2019/0029   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání propagačních předmětů pro Přírodovědeckou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
ZAJIŠTĚNÍ TISKAŘSKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB   
Stručný popis: Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové dohody na zajištění průběžného poskytování tiskařských a souvisejících služeb pro kmenovou činnost NÚV a pro potřeby probíhajících projektů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Správa Pražského hradu
Tisk vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je závazek dodavatele zajistit a provést tisk vstupenek dle jednotlivých požadavků zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Dům zahradniční spolupráce
Zhotovení a dodávky tiskařských produktů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku publikací, informačních letáků, brožur, pozvánek, plakátů, samolepek apod., vydávaných programem Erasmus+ a dalšími programy administrovanými DZS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů pro VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů určených pro veškeré marketingové aktivity Ústředí a všech regionálních pracovišť VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie