Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1312 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Tiskové a doručovací služby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti direct mailingu
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Městská část Praha 10
Distribuce měsíčníku “Praha 10“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení distribuce tisku dodáním radničního měsíčníku do všech poštovních schránek obyvatel MČ PRAHA 10 , tj. do 69.000 tisíc schránek, zbytek bude doručen do sídla zadavatele. Celkový náklad je 75.000 výtisků měsíčně. Technická specifikace měsíčníku: Formát: 210 x297 mm Papír: LWC cca 60 g, lesk Vazba: VI šitá Počet stran: 24, 32 Náklad: 75 000 ks
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Správa Národního parku Šumava
Tisk materiálů pro Správu NP Šumava 2018 - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu 2018 – 2019. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem tohoto zadávacího řízení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 27: Studie o audiovizuálním průmyslu - korektury   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména anglická korektura textu a to včetně korektury poznámek pod čarou, popisků ilustrací, překlady názvů publikací, citáty atd. pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká školní inspekce
Tisk Výroční zprávy 2018/19   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2018/19.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Dynamický nákupní systém na "Zajištění tiskových, DTP a distribučních služeb pro propagaci IROP a navazujícího programu"   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 05-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk sborníků na konferenci EPMA 2019 za podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky v rámci dynamického systému a Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 30: Pottery, opakování - korektura   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména anglická korektura textu pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Korektura se nebude vztahovat na literaturu na konci textu ani na katalogové části v textu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
ZAJIŠTĚNÍ TISKAŘSKÝCH SLUŽEB   
Stručný popis: Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější na níže specifikované tiskařské služby, jejichž předmětem je tisk a distribuce či doprava: 2 druhů noviny 2 druhů brožur 1 druhu letáků 4 druhů plakátů Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikovaný v příloze č zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Město Tábor
Noviny táborské radnice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zhotovování informačního měsíčníku města Tábor - „Noviny táborské radnice“ a jeho distribuce včetně vyřizování reklamací po dobu 4 let. Blíže viz zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě pro VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká školní inspekce
Tisk Národní zprávy z šetření TALIS 2018   
Stručný popis: Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva z šetření TALIS 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Zlínský kraj
Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) jsou studiové práce, výroba, tisk a distribuce periodika „Magazín 21“ (dále jen „periodikum“) v rozsahu a kvalitě požadované v návrhu Obchodních podmínek (příloha č. 1 Výzvy). V rámci plnění se zhotovitel zavazuje vytvořit také elektronickou podobu jednotlivých čísel periodika „Magazín 21“ určenou ke zveřejnění prostřednictvím sítě internet ve formátu PDF. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a činnosti krajské samosprávy, Krajského úřadu Zlínského kraje a dění ve Zlínském kraji. Cílem vydávání periodika „Magazín 21“ je informovat obyvatele Zlínského kraje o záležitostech týkajících se kraje. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky všech domácností na území Zlínského kraje a další místa specifikovaná v příloze č. 1 Obchodní podmínky (příloha č. 1 Výzvy).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk výstupů projektu SPOD   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění tisku několika publikací pro účely projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk výstupů projektu SPOD   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění tisku několika publikací pro účely projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie