Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1186 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění a dodávka tiskových služeb   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 a § 89 ZVZ na poskytování tiskových služeb podle konkrétních potřeb zadavatele. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let mezi zadavatelem a nejvýše 10 uchazeči, kteří podají nabídku a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 10. místě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na "Zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí Ministerstva vnitra ČR"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí Ministerstva vnitra ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na dodavatele tisku propagačních materiálů   
Stručný popis: Předmětem jsou tisky propagačních materiálů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD-ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání letáků a plakátů pro Pedagogickou fakultu UJEP projekt Viva la musica UJEP z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace v DNS – 2018/0121   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Filozofickou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání tištěných materiálů, včetně grafického zpracování položky č. 2 a č. 7, pro účely programu Erasmus.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání propagačních předmětů v DNS – 2018/0122   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání propagačních předmětů pro Fakultu zdravotnických studií UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká školní inspekce
Tisk Výroční zprávy 2017/18   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2017/18.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání předmětů publicity v DNS – 2018/0119   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání 250 kusů USB flash disků a 2 roll-upů pro Fakultu strojního inženýrství UJEP pro projekt POKROK.digital – Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání čepic v DNS – 2018/0160   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání 600 kusů unisexových čepic s plochým kšiltem, včetně grafického zpracování návrhu, pro účely programu Erasmus.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa Národního parku Šumava
Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smluvy dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranýi dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného "Edičního plánu 2018 - 2019. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem tohoto zadávacího řízení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikací v DNS – 2018/0126   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání sešitů pro studenty středních škol.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie