Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1295 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Středočeský kraj
Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 22 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 2 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 11x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Součástí předmětu veřejné zakázky je mimořádná předtisková a grafická příprava, finální úprava fotografií, zalomení textu a jazyková korektura. Dále bude zajištěna doprava na distribuční sklad a distribuce do schránek obyvatel Středočeského kraje. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji vymezen v závazném vzoru smlouvy (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.20 – Etymologists - korektura   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména korektura textu pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.17 – Kyzyl Gul -korektura   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména anglická korektura textu a to včetně korektury poznámek pod čarou, popisků ilustrací, překlady názvů publikací, citáty atd. pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb, rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti standardních tiskařských služeb zejména pro účely prezentace Mendelovy univerzity v Brně, součásti plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou níže uvedené tiskařské služby pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou zejména: vizitky, letáky, plakáty, pozvánky, hlavičkové papíry a jednoduché brožury. Podrobně je předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČEPRO, a.s.
Poskytování tiskových služeb   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pronájem celkem 68 kusů nových, nepoužitých tiskáren a multifunkčních zařízení dle technické specifikace pro potřeby zadavatele pro objekty specifikované zadavatelem, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk s funkcí follow me včetně příslušných licencí, a školení pro zajištění tiskových, kopírovacích, skenovacích a faxových služeb (dále též jen „tiskové služby“). Součástí tiskových služeb bude dodávka xerografického papíru a sešívacích svorek do finišeru, a dále náklady na případné stěhování/přemístění zařízení do jiného objektu zadavatele a na technické konzultace spojené s předmětnou zakázkou. Plnění zakázky bude formou pronájmu. Předmět plnění zakázky bude realizován na základě smlouvy. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu čtyřicet osm (48) měsíců.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění tiskových a reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 02-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk výroční zprávy Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2018, tisk výroční zprávy Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2018, tisk sborníku Studentské vědecké konference 2019 a tisk letáků a brožur za podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky v rámci dynamického systému a Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických a designových služeb, související s dodávkou grafických a designových služeb v oblasti Corporate ldentity. Jedná se o zajištěnÍ, podporu, produkci a realizaci grafických a designových činností v rámci firemní image VZP ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Vojenská zdravotní pojištění České republiky
Výroba, personalizace a rozeslání plastových Evropských průkazů zdravotního   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výroba (plastový průkaz bez čipu), personalizace a distribuce (včetně poštovného) Evropských průkazů zdravotního pojištění EHIC pojištěncům VoZP ČR, včetně tisku průvodního dopisu, párování a obálky, a to v množství do 250 000 kusů v průběhu roku 2019 a 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění a dodávka tiskových služeb   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 a § 89 ZVZ na poskytování tiskových služeb podle konkrétních potřeb zadavatele. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let mezi zadavatelem a nejvýše 10 uchazeči, kteří podají nabídku a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 10. místě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Fakultní nemocnice Brno
Tiskařské služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Tiskařské služby“ je uzavření rámcové dohody na zajištění Tiskařských služeb pro výrobu tiskových publikací a polygrafická výroba ostatních polygrafických výrobků pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
ČESKÝ ROZHLAS
Tiskové a reprografické služby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových a reprografických služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikací pro PF v DNS – 2019/0090   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikací pro Pedagogickou fakultu UJEP pro projekt OP VVV „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie