Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1206 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů pro VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů určených pro veškeré marketingové aktivity Ústředí a všech regionálních pracovišť VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na dodavatele tisku propagačních materiálů   
Stručný popis: Předmětem jsou tisky propagačních materiálů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká školní inspekce
Tisk Výroční zprávy 2017/18   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2017/18.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021 - Tisk odborných publikací   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku odborné publikace „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2017“ v českém a anglickém jazyce a dotisku odborné publikace „Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR: Hloubková analýza statistik a mezinárodní srovnání“ a distribuci obou publikací dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD-ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na tiskařské služby (II.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v Dynamickém nákupním systému bude poskytování služeb (tiskařských služeb) dle aktuálních potřeb Zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Polygrafické služby   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Operativní polygrafické služby“ a část 2 s názvem „Standardní polygrafické služby“ je uzavření rámcové dohody na zajištění polygrafických služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Český metrologický institut
Rámcová smlouva na nákup tiskovin   
Stručný popis: Předmětem VZ bylo uzavření Rámcové smlouvy na výrobu, tisk a dodávku tiskovin pro potřeby ČMI dle specifických požadavků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Správa Pražského hradu
Tisk vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je závazek dodavatele zajistit a provést tisk vstupenek dle jednotlivých požadavků zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Realizace tisku materiálů Městského divadla Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování tiskařských služeb spočívající v průběžné realizaci tisku reklamních a propagačních materiálů Městského divadla Brno, průběžně po dobu 24 měsíců (předpoklad 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019). Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Jednotlivé druhy požadovaných výstupů bude zadavatel objednávat samostatně podle aktuální potřeby, přičemž předá zhotoviteli grafický návrh materiálu, který požaduje vytisknout a zhotovitel za podmínek daných rámcovou dohodou provede tisk v požadovaném množství výstupů a předá je zadavateli. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části ve smyslu zákona, aby umožnil specializovaným poskytovatelům těchto služeb podat nabídku jen na vybranou část veřejné zakázky. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 Ofsetový tisk,Část 2 Malonákladový tisk
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2018/0212   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Fakultu strojního inženýrství UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace v DNS – 2018/0236   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Filozofickou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodávka tištěných materiálů v DNS – 2018/0224   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání bloků a brožur pro rektorát UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Výroba časopisů A report, A review a Dukla sport   
Stručný popis: Nákup polygrafických služeb na výrobu resortních periodik A report, A review a Dukla sport v letech 2019 - 2021 s dodávkou na místo určení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie