Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 539 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk výstupů projektu SPOD   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění tisku několika publikací pro účely projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk výstupů projektu SPOD   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění tisku několika publikací pro účely projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ, TISKU A DISTRIBUCE SBORNÍKU DOBRÉ PRAXE RODINNÉ POLITIKY V KRAJÍCH   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v produkci a distribuci Sborníku dobré praxe rodinné politiky v krajích včetně jazykové korektury a grafických návrhů, realizované v rámci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk odborné publikace Odpovědné veřejné zadávání – metodika, 2. doplněné vydání   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku odborné publikace „Odpovědné veřejné zadávání – metodika, 2. doplněné vydání“, realizované v rámci projektu „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“, reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou níže uvedené tiskařské služby pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou zejména: vizitky, letáky, plakáty, pozvánky, hlavičkové papíry a jednoduché brožury. Podrobně je předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČEPRO, a.s.
Poskytování tiskových služeb   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pronájem celkem 68 kusů nových, nepoužitých tiskáren a multifunkčních zařízení dle technické specifikace pro potřeby zadavatele pro objekty specifikované zadavatelem, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk s funkcí follow me včetně příslušných licencí, a školení pro zajištění tiskových, kopírovacích, skenovacích a faxových služeb (dále též jen „tiskové služby“). Součástí tiskových služeb bude dodávka xerografického papíru a sešívacích svorek do finišeru, a dále náklady na případné stěhování/přemístění zařízení do jiného objektu zadavatele a na technické konzultace spojené s předmětnou zakázkou. Plnění zakázky bude formou pronájmu. Předmět plnění zakázky bude realizován na základě smlouvy. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu čtyřicet osm (48) měsíců.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikací pro PF v DNS – 2019/0090   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikací pro Pedagogickou fakultu UJEP pro projekt OP VVV „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace
Zajištění velkonákladového tisku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se třemi dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodou s dodavateli, kteří se umístí na základě provedeného hodnocení nabídek na prvních třech místech. Plnění bude probíhat postupem dle § 135 zákona průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
„TISK PUBLIKACE „STATISTICKÁ ROČENKA TRHU PRÁCE V ČR V ROCE 2018“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku a distribuci publikace „Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2018“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD‐ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk knih, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk odborné publikace „Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci – metodika“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku publikace „Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci – metodika“, realizované v rámci projektu „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“, reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie