Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 539 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
„Zajištění tiskařských služeb pro Městská divadla pražská“ – IV.   
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskařských služeb na tisk plakátů, časopisu, programů, pozvánek, brožur atd. v období dvou let ode dne uzavření smlouvy s vybraným zájemcem s tím, že v měsících červenec a srpen daného kalendářního roku se tisk nepožaduje z důvodu divadelních prázdnin. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
„TISK PUBLIKACE „STATISTICKÁ ROČENKA TRHU PRÁCE V ČR V ROCE 2018“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku a distribuci publikace „Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2018“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů
„Tisk periodického časopisu Paměť a dějiny“.   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů
„Tisk periodického časopisu Paměť a dějiny“.   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů
„Tisk periodického časopisu Paměť a dějiny“.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na základě které bude realizován tisk periodického časopisu Paměť a dějiny vydávaného Ústavem pro studium totalitních režimů, která přesně vymezí cenu, dodací lhůtu a způsob předání, a to po celou dobu trvání rámcové smlouvy (tj. od podpisu rámcové smlouvy po dobu 48 měsíců).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČR - Státní úřad inspekce práce
„Propagační předměty a tiskařské práce“   
Veřejná zakázka (dále také „VZ“) je rozdělena na 2 části. Část 1 – Tiskařské práce (dále jen „Část 1“) Část 2 – Propagační předměty (dále jen „Část 2“). Z dodavatelského hlediska jsou všechny části VZ řešeny nezávisle a uchazeč o VZ (dále jen „uchazeč“ nebo „dodavatel“) se proto může zúčastnit zadávacího řízení v celkovém rozsahu nebo v rozsahu libovolného počtu částí VZ. Pro každou část VZ bude vybrán 1 dodavatel, se kterým zadavatel uzavře rámcovou smlouvu. Na základě této rámcové smlouvy budou uzavírány jednotlivé dílčí objednávky - výzvy k poskytnutí plnění. Jednotlivé zakázky budou realizovány v období let 2012 – 2013 na základě dílčích objednávek nepravidelně, vždy na základě potřeb zadavatele, přičemž na každé objednávce bude uvedena informace, že je v souladu s rámcovou smlouvou. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČR - Státní úřad inspekce práce
„Propagační předměty a tiskařské práce“   
Veřejná zakázka (dále také „VZ“) je rozdělena na 2 části. Část 1 – Tiskařské práce (dále jen „Část 1“) Část 2 – Propagační předměty (dále jen „Část 2“). Z dodavatelského hlediska jsou všechny části VZ řešeny nezávisle a uchazeč o VZ (dále jen „uchazeč“ nebo „dodavatel“) se proto může zúčastnit zadávacího řízení v celkovém rozsahu nebo v rozsahu libovolného počtu částí VZ. Pro každou část VZ bude vybrán 1 dodavatel, se kterým zadavatel uzavře rámcovou smlouvu. Na základě této rámcové smlouvy budou uzavírány jednotlivé dílčí objednávky - výzvy k poskytnutí plnění. Jednotlivé zakázky budou realizovány v období let 2012 – 2013 na základě dílčích objednávek nepravidelně, vždy na základě potřeb zadavatele, přičemž na každé objednávce bude uvedena informace, že je v souladu s rámcovou smlouvou. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Město Břeclav
„Centrální tiskové řešení formou pronájmu“   
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 ks nových multifunkčních síťových tiskových zařízení (dále jen Zařízení), jejich následné zprovoznění, konfigurace a zaškolení příslušných osob zadavatele. Součástí zakázky je rovněž dodávka, instalace a konfigurace příslušného software (ovladačů). 9ks multifunkčního zařízení A3 – černobílý tisk 1ks multifunkčního zařízení A3 – barevný tisk 1ks multifunkčního zařízení A3 s finišerem – barevný tisk Dále je předmětem zakázky návrh, dodání a zprovoznění systému pro správu tisku (dále jen Tiskový systém). Součástí Tiskového systému bude systém pro jednoznačné určení oprávněného uživatele, který může provádět operace s tiskovými zařízeními (tisk, kopírování, skenování). Předmětem zakázky je rovněž průběžné poskytování souvisejícího spotřebního materiálu, služeb, včetně vzdálené správy, veškerých oprav a servisu dodaného zařízení, včetně dopravy do lokalit, a to po celou dobu smluvního vztahu 48 kalendářních měsíců ode dne zahájení poskytování služeb. Předmětem zakázky je také dodání 250 ks hybridních čipových karet se zadavatelem dohodnutým potiskem pro autentizaci uživatelů k zařízení. Karta, mimo bezkontaktní autentizaci uživatelů Zařízení, bude do budoucna sloužit k ukládání certifikátů, kontaktní čip bude používán k autentizaci uživatelů místní sítě s vazbou na služby Active Directory. Předmětem zakázky není dodávka papíru. Technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Masarykova univerzita
 Tiskařské služby pro MU 2011 - 2013   
Předmětem veřejné zakázky – rámcové smlouvy je poskytování tiskařských služeb podle požadavků specifikovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci jednotlivých veřejných zakázek, které budou zadávány na základě rámcové smlouvy. Tiskařskými službami se rozumí provedení digitálního tisku a ofsetového tisku dle specifikace jednotlivých tiskovin
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Masarykova univerzita
 Tiskařské služby pro MU 2011 - 2013   
Předmětem veřejné zakázky – rámcové smlouvy je poskytování tiskařských služeb podle požadavků specifikovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci jednotlivých veřejných zakázek, které budou zadávány na základě rámcové smlouvy. Tiskařskými službami se rozumí provedení digitálního tisku a ofsetového tisku dle specifikace jednotlivých tiskovin
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 Tiskařské služby   
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy k zabezpečení polygrafických služeb zadavatele dle předložené specifikace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Hradec Králové
 Tisk učebnice Výchova k občanství   
Vytištění a kompletace 2550 kusů učebnice Výchovy k občanství v rozsahu 260 listů (520 stran), které budou vloženy do čtyřkroužkového šanonu s povrchovou laminací a potiskem. Dále tisk 300 kusů Metodické příručky pro učitele - 250 listů (500 stran), kovová kroužková vazba. Podrobný popis zakázky včetně technických specifikací pro tisk je uveden v Zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ
 Malé tiskové řešení   
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem tiskových zařízení pro zajištění tisku na organizacích města Plzně a rozšíření portfolia o malé tiskárny a multifunkční zařízení včetně servisních služeb dle individuálních objednávek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 FNUSA-ICRC - Tiskařské služby   
Předmětem veřejné zakázky je výroba, tisk a dodávky předmětů uvedených v zadávací dokumentaci za účelem zajištění publicity.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Masarykova univerzita
 Expresní tisk konferenčních posterů   
Předmětem veřejné zakázky – rámcové smlouvy je expresní tisk konferenčních posterů konkrétně specifikovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci jednotlivých veřejných zakázek, které budou zadávány na základě rámcové smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie