Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 535 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání propagačních předmětů pro PřF v DNS – 2019/0029   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání propagačních předmětů pro Přírodovědeckou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa Pražského hradu
Tisk vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je závazek dodavatele zajistit a provést tisk vstupenek dle jednotlivých požadavků zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk knih, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grafické zpracování publikací, korektura a tisk II.   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování korektur, grafického designu a elektronické vydání, tisku a dopravy publikací Sešity sociální práce č. 5., 6., 7., 8., dotisk publikací Sešity sociální práce č. 1, 2., 3., dále zajištění korektury, grafického designu, elektronického vydání, tisku a dopravy Sborníku z konference pořádané u příležitosti Světového dne sociální práce z roku 2019, 2020, a korektury textů elektronických článků poté zveřejněných na webových stránkách www.socialninovinky.cz a v Listech sociální práce, korektury a grafické provedení 2 Publikací ze zahraničních studijních cest (dále jen „Výstupy předmětu plnění“) realizované v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ (CZ reg. 03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk publikace „Společenská odpovědnost a veřejné zakázky“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku publikace s názvem „Společenská odpovědnost a veřejné zakázky“, realizované v rámci projektu „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“, reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2019/0025   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grafické zpracování a tisk letáku - 14 variant   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v produkci a distribuci letáků včetně grafických návrhů, realizované v rámci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Národní divadlo
Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava, tisk a dodávka tiskovin specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové smlouvy o dílo uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to ode dne uzavření rámcové smlouvy až do vyčerpání celkové výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené ve čl. 3.3. zadávací dokumentace. Součástí plnění bude dále doprava do míst plnění veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk letáku „Minimální mzda od 1. ledna 2019“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku a distribuci letáku „Minimální mzda od 1. ledna 2019“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grafické a tiskové služby pro projekt „Podpora sociálního bydlení“ (1)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v produkci, distribuci plakátů a v typografické a ortografické úpravě Analýz včetně grafických návrhů, realizované v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ostravská univerzita
Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby pro Ostravskou univerzitu v Ostravě   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je poskytnutí standardních tiskařských služeb pro jednotlivé fakulty a pracoviště Ostravské univerzity.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie