Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 539 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská část Praha 17
Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17   
Jedná se o grafickou úpravu a tisk zpravodaje .
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČR - Státní úřad inspekce práce
„Propagační předměty a tiskařské práce“   
Veřejná zakázka (dále také „VZ“) je rozdělena na 2 části. Část 1 – Tiskařské práce (dále jen „Část 1“) Část 2 – Propagační předměty (dále jen „Část 2“). Z dodavatelského hlediska jsou všechny části VZ řešeny nezávisle a uchazeč o VZ (dále jen „uchazeč“ nebo „dodavatel“) se proto může zúčastnit zadávacího řízení v celkovém rozsahu nebo v rozsahu libovolného počtu částí VZ. Pro každou část VZ bude vybrán 1 dodavatel, se kterým zadavatel uzavře rámcovou smlouvu. Na základě této rámcové smlouvy budou uzavírány jednotlivé dílčí objednávky - výzvy k poskytnutí plnění. Jednotlivé zakázky budou realizovány v období let 2012 – 2013 na základě dílčích objednávek nepravidelně, vždy na základě potřeb zadavatele, přičemž na každé objednávce bude uvedena informace, že je v souladu s rámcovou smlouvou. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dynamický nákupní systém pro tiskařské služby   
Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí Zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému Zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Tiskařské služby   
uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je zabezpeční polygrafických služeb pro zadavatele
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
Grafická, tiskařská a propagační podpora - uzavření rámcové smlouvy.   
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování grafických, tiskařských a propagačních služeb pro Zdravotní pojišťovnu METAL-ALIANCE dle aktuálních potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ostravská univerzita v Ostravě
Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby pro Ostravskou univerzitu v Ostravě   
Zavedení dynamického nákupního systému na standardní tiskařské služby dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci DNS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ostravská univerzita v Ostravě
Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby pro Ostravskou univerzitu v Ostravě   
Zavedení dynamického nákupního systému na standardní tiskařské služby dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci DNS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa Pražského hradu
Tisk vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu   
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení tisku vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu po dobu trvání smlouvy, tj. po dobu čtyř let. Minimální technické požadavky na tisk vstupenek: Materiál: termopapír max. kvality 150g/m2 (minimálně 134g/m2) vhodný pro tiskárny ARGOX-2000 Provedení: skládání do krabic v pásech vždy po dvou vstupenkách na délku, každá vstupenka oddělena perforací pro snadné odtržení, s motivem měnícím se minimálně po dvou vstupenkách za sebou Potisk: barevnost 4/1 Tisk: FLEXOTISK
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
ČEZ, a. s.
Tiskařské služby pro Skupinu ČEZ   
Tisk běžných tiskovin (brožury, ceníky, letáky, merkantilní tiskoviny apod.)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa Pražského hradu
Tisk vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu   
Zajištění a provedení tisku vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu po dobu čtyř let. Materiál: termopapír max. kvality 150g/m2 (minimálně 134g/m2) vhodný pro tiskárny ARGOX-2000 Provedení: skládání do krabic v pásech, vstupenka oddělena perforací, s motiv měnící se minimálně po dvou vstupenkách za sebou, potisk: barevnost 4/1, Tisk: FLEXOTISK
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Malé tiskové řešení   
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem tiskových zařízení pro zajištění tisku na organizacích města Plzně a rozšíření portfolia o malé tiskárny a multifunkční zařízení včetně servisních služeb dle individuálních objednávek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodávka publikací a propagačních materiálů v DNS   
Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodávka publikací a propagačních materiálů pro Filozofickou fakultu UJEP, projekt Rozvoj matematických dovedností studentů UJEP CZ.1.07/2.2.00/15.0031, projekt Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/29.0023, InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce CZ.1.07/2.2.00/28.0290, projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0132 a projekt ENVIMOD CZ.1.07/2.2.00/28.0205
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Masarykova univerzita
Propagační předměty 009 - 2012   
Dodávka propagačních předmětů v rámci dynamického nákupního systému pro standardní propagační předměty dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa Krkonošského národního parku
Rámcová smlouva na tiskové práce   
Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na tiskové práce pro Správu KRNAP se třemi uchazeči ve smyslu § 89 zákona. Podrobnou specifikaci zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Městská část Praha 3
Radniční noviny 2013 - tisk   
Předmětem zakázky je zajištění tisku periodika „Radniční noviny Prahy 3“ (dále jen „noviny“) po dobu 4 let. „Radniční noviny Prahy 3“ slouží k prezentaci činnosti městské části Praha 3, Úřadu městské části Praha 3, jeho odborům a k informovanosti občanů o veřejném životě v místě, kde bydlí, či pracují. Množství: předpokládaný měsíční náklad novin činí 60.000 výtisků Počet vydání: 11x za rok na konci každého kalendářního měsíce, kromě července Formát: 300 x 400 mm, výsledný lom na 300 x 200 mm Rozsah: 16, resp. 20 stran formátu (vklad sešitu vždy na střed) – zadavatel má možnost určit variantu počtu stran novin rozhodnutím šéfredaktora na základě požadavku redakční rady, a to nejpozději 10 pracovních dní před předáním dat Papír: nenatíraný, dřevitý novinový papír s vyšší bělostí, tj. min. 60 % (dle ISO 2470), neprůsvitností min. 94 % (dle ISO 2471) a plošnou hmotností 48,8 g/m2 (dle ISO 536), tzv. vylepšený, neboli MFS papír Barevnost: 4/4 Technologie tisku: rotační ofset – heatset Tisk: musí být proveden na základě předaných grafických podkladů, které budou připraveny v elektronické formě ve formátu tiskového PDF. Správnost dat bude potvrzena podpisem vytištěných plotterů, které dodavateli předá zadavatel nebo jím pověřená osoba ke schválení. Balení: páskování po 100 kusech a zásilka na paletě Dodací lhůta/expedice: maximálně do 3 pracovních dnů od odsouhlasení dat v elektronické formě pro technologii CTP (Computer to Plate) podpisem vytištěných plotterů. Dodací lhůtou/expedicí se rozumí okamžik předání vytištěných novin do sídla zadavatele. Lhůta počíná běžet od 08:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po předání potvrzených vytištěných plotterů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie