Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 515 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa Národního parku Šumava
Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smluvy dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranýi dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného "Edičního plánu 2018 - 2019. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem tohoto zadávacího řízení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikací v DNS – 2018/0126   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání sešitů pro studenty středních škol.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání diáře v AJ v DNS – 2018/0125   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je grafické zpracování, náhled, korektura, tisk a dodání diáře v anglickém jazyce pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk knih, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou níže uvedené tiskařské služby pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou zejména: vizitky, letáky, plakáty, pozvánky, hlavičkové papíry a jednoduché brožury. Podrobně je předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ostrvská univerzita
Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby pro Ostravskou univerzitu v Ostravě   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek jsou standardní tiskařské služby, a to v rozsahu letáky, plakáty, postery, studijní opory, monografie, sborníky a časopisy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na dodavatele tisku propagačních materiálů   
Stručný popis: Předmětem jsou tisky propagačních materiálů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové smlouvy na tisk knih   
Stručný popis: Uzavření rámcové smlouvy na tisk knih se čtyřmi dodavateli na období 4 let v předpokládané hodnotě 85 000 000 CZK, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové smlouvy na tisk odborných časopisů   
Stručný popis: Uzavření rámcové smlouvy na tisk odborných časopisů s jedním dodavatelem na období 4 let v předpokládané hodnotě 10 000 000 CZK, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Technická univerzita v Liberci
029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby   
Stručný popis: tiskařské služby pro pracoviště TUL
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou standardní tiskařské služby blíže specifikované zadávací dokumentací.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek formulářů pro zdravotnickou dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů II   
Stručný popis: Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na dodavatele tisku propagačních materiálů   
Stručný popis: Předmětem jsou tisky propagačních materiálů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie