Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 539 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní divadlo
Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava, tisk a dodávka tiskovin specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové smlouvy o dílo uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to ode dne uzavření rámcové smlouvy až do vyčerpání celkové výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené ve čl. 3.3. zadávací dokumentace. Součástí plnění bude dále doprava do míst plnění veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk letáku „Minimální mzda od 1. ledna 2019“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku a distribuci letáku „Minimální mzda od 1. ledna 2019“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grafické a tiskové služby pro projekt „Podpora sociálního bydlení“ (1)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v produkci, distribuci plakátů a v typografické a ortografické úpravě Analýz včetně grafických návrhů, realizované v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ostravská univerzita
Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby pro Ostravskou univerzitu v Ostravě   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je poskytnutí standardních tiskařských služeb pro jednotlivé fakulty a pracoviště Ostravské univerzity.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na dodavatele tisku propagačních materiálů   
Stručný popis: Předmětem jsou tisky propagačních materiálů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021 - Tisk odborných publikací   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku odborné publikace „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2017“ v českém a anglickém jazyce a dotisku odborné publikace „Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR: Hloubková analýza statistik a mezinárodní srovnání“ a distribuci obou publikací dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD-ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa Pražského hradu
Tisk vstupenek do návštěvnických prostor Pražského hradu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je závazek dodavatele zajistit a provést tisk vstupenek dle jednotlivých požadavků zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2018/0212   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Fakultu strojního inženýrství UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace v DNS – 2018/0236   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Filozofickou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodávka tištěných materiálů v DNS – 2018/0224   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání bloků a brožur pro rektorát UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Technická univerzita v Liberci
029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby   
Stručný popis: Standardní tiskařské služby pro TUL.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tisk publikace „Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2017“   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména dále uvedené standardní grafické a tiskařské služby pro potřeby zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících služeb: Grafické práce, předtisková příprava materiálů, zpracování grafických manuálů, tvorba a úpravy šablon log OPZ, jednoduchá brožura, statistická ročenka, odborná publikace (příručka), odborná zpráva, jednoduchý leták, produktový list, (formulář), plakát, poster, vizitka, pozvánka, roll-up. Předmět plnění dílčích veře
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie