Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 73 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – Zajištění ubytování a stravování, zajištění doplňkového stravování účastníků Her   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravy ve formě plné penze (snídaně + přesnídávka, oběd + svačina, a večeře) v rámci akce Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (dále jen „olympiády“), kterou pořádá Liberecký kraj. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění doplňkového stravování formou obědů, svačin a večeří pro externí klienty, kteří budou ubytováni v jiném ubytovacím zařízení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Zajištění úklidových prací ve správních budovách včetně obsluhy vrátnic   
Stručný popis: Provádění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba (kanceláře, sociální zařízení, chodby, schodiště, vstupní haly, obřadní síň apod.) dle rozpisu prací – harmonogramu (návrh smlouvy o dílo), včetně zajištění signalizace při odchodu zaměstnanců zadavatele. 2. Zajištění obsluhy vrátnice v těchto objektech: • budova „A“ na ulici Klimkovické 55/28; • budova „C“ na ulici Gen. Sochora 6013/2.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, příspěvková organizace hl. m. Prahy
Úklid objektů Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úklid objektů Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy v následujících 5 letech ve všech střediscích: Štefánikova hvězdárna, Planetárium Praha, Hvězdárna Ďáblice. Jedná se o pravidelný úklid dle požadavků specifikovaných v příloze, ošetření exponátů a přístrojového vybavení a dále pak činnosti s četností menší než 2x ročně (mytí oken, ošetřování koberců a sedadel antistatickými prostředky). Úklid musí být přizpůsoben provozním požadavkům zadavatele. Úklid bude prováděn zásadně vlastní technikou uchazeče. Zadavatel může poskytnout přiměřené prostory k uložení této techniky podle možností jednotlivých středisek.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Zajištění úklidových služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Střední průmyslovou školu dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (v budovách na adrese Karlovarská 99 a Skrétova 29, Plzeň) dle rozsahu a časového harmonogramu uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Aktuální výměra oken, jejichž mytí je součástí ročního (generálního) úklidu je dále specifikována v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Plošná výměra podlah včetně typu a četnosti úklidu je pak specifikována v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále úklid po malířích (předpoklad 1 400 m2/rok) a úklid po zednických pracích (předpoklad 3 000 m2/rok), které budou realizovány dle potřeb zadavatele. Předmět veřejné zakázky je též blíže specifikován v návrhu příkazní smlouvy o zajištění úklidových služeb, která tvoří Přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
ČEZ, a. s.
Zajištění činností obsluhy hygienických smyček v EDU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností obsluhy hygienických smyček a souvisejících činností v objektu Jaderné elektrárny Dukovany. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Statutární město České Budějovice
Dodávka úklidových služeb v budovách Magistrátu města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 a 38, České Budějovice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka úklidových služeb a dalších služeb pro budovy Magistrátu města České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 objekty A,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,D,E,F a budova nám. Přemysla Otakara II. 38 kanceláře 2 patro
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Zajištění úklidových služeb pro VIDA! science centrum 2018 a 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění úklidových služeb v budově VIDA! science centrum, Brno, Křížkovského 554/12, a to ve vnitřních prostorách budovy jako jsou zejména kanceláře, šatny, chodby, schodiště, výtahy, kuchyňky, galerie apod., vstupní prostory, prostory expozice, WC a sprchy.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN   
Stručný popis: Předmět plnění je specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 této zadávací dokumentace: 1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu 2. práce pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Dobrovolnické centrum, z.s.
ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V CHEMNITZ – NĚMECKO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování, stravy plná penze (snídaně, obědy formou balíčku, který se předá vždy u snídaně, večeře), pro celkem 16 klientů (2 běhy, každý běh předpokládáme 8 klientů) zadavatele při zahraniční stáži a 1 zaměstnance (pro každý běh, ubytování) zadavatele v rámci projektu „FIT pro život“, registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000615. Zakázka bude realizována ve městě Chemnitz v Německu. Bližší informace k požadavkům zadavatele na předmět plnění viz bod č. 4 ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
SENIOR centrum Blansko – úklidové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v areálu a prostorách SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko, a to při jejich běžném provozu v rozsahu stanoveném objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a hygienickými normami. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Dobrovolnické centrum, z.s.
ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V CHEMNITZ – NĚMECKO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování, stravy plná penze (snídaně, obědy formou balíčku, který se předá vždy u snídaně, večeře), pro celkem 16 klientů (2 běhy, každý běh předpokládáme 8 klientů) zadavatele při zahraniční stáži a 1 zaměstnance (pro každý běh, ubytování) zadavatele v rámci projektu „FIT pro život“, registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000615. Zakázka bude realizována ve městě Chemnitz v Německu. Bližší informace k požadavkům zadavatele na předmět plnění viz bod č. 4 ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN v Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je: 1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a úklidové a pomocné práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu. Bližší specifikace viz přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace a přílohy návrhu smlouvy. Předmět plnění bude realizován na těchto místech: • U Nemocnice 2 a 1, Praha 2 • K Interně 640, Praha 5 • Žitná 24, Praha 2 • Londýnská 15, Praha 2 • Apolinářská 4 a 18, Praha 2 • Šermířská 4, Praha 6 • Ke Karlovu 2, 6, 11 a 13, Praha 2 • Na Bojišti 1 a 3, Praha 2 • Albertov 4 a 7, Praha 2 • Kateřinská 30 a 32, Praha 2, • Viničná 9, Praha 2 • Karlovo nám. 32 a 36, Praha 2 • Neklanova 6, Praha 2 • Salmovská 13, Praha 2 • Klimentská 9, Praha 1 • U Nesypky 28, Praha 5 (prozatím není požadován úklid) • Studničkova 2, 4, 7, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) • U Nemocnice 5, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) • Salmovská 3 a 5, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) • Kateřinská 19, Praha 2 (prozatím neobsazeno) • Karlovo nám. 40, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) Vzhledem k charakteru nemocničního provozu se specifikace v příloze č. 3 přílohy č. 4 této zadávací dokumentace - Návrhu smlouvy o dílo, tj. Specifikace prací provozních pracovníků může od aktuální skutečnosti lišit a bude přesně specifikována při přebírání prostor k výkonu činnosti. Mimořádný úklid a práce na objednávku budou prováděny na základě samostatných objednávek (úklid po malování, po haváriích, tepování koberců a sedaček a další vyspecifikované činnosti) a fakturován měsíčně na základě skutečně odvedených prací s využitím nabídkových jednotkových cen. 2. práce provozních pracovníků kuchyněk a pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS Tyto pomocné práce budou prováděny na základě samostatné objednávky a fakturovány měsíčně na základě skutečně odvedených prací s využitím nabídkových jednotkových cen. Ve všech zdravotnických objektech je nutnost přizpůsobit režim úklidu provozu nemocnice a jednotlivých pracovišť dle platných interních předpisů zadavatele, požadavků odd. nemocniční hygieny, vrchních a staničních sester a odpovědných pracovníků pracoviště. Bližší specifikace je v přílohách této zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o dílo a jeho příloh, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Úklidové služby pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Zabezpečení pravidelných úklidových prací a služeb v budovách DOZP. Součástí poskytovaných služeb je rovněž dodávka čistících a dezinfekčních prostředků potřebných k úklidu a dodržování dezinfekčních plánů. Součástí služby není dodávka spotřebního a hygienického materiálu (toaletní papír, papírové ručníky, vůně do osvěžovačů vzduchu, sáčky do odpadkových košů,….) Dodavatel je povinen při realizaci předmětu veřejné zakázky postupovat v souladu s platnými dezinfekčními plány.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Statutární město Brno, Městská část Brno- Vinohrady
Úklid společných prostor bytových domů m.č. Brno - Vinohrady 2015   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je zajištění úklidových služeb spočívajících v úklidu společných prostor bytových domů ve srpávě městské části Brno - Vinohrady.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN v Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je: 1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a úklidové a pomocné práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu. 2. práce provozních pracovníků kuchyněk a pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS Bližší specifikace je v přílohách této zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o dílo a jeho příloh, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie